Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak16. lipnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija ulaže 14,7 milijardi eura iz programa Obzor Europa u aktivnosti za stvaranje zdravije, zelenije i digitalnije Europe

Komisija je donijela glavni program rada Obzora Europa za razdoblje 2021. – 2022. u kojem su navedeni ciljevi i posebna tematska područja za koja će se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 14,7 milijardi eura. Ta će ulaganja pospješiti zelenu i...

Komisija ulaže 14,7 milijardi eura iz programa Obzor Europa u aktivnosti za stvaranje zdravije, zelenije i digitalnije Europe

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je: Program rada Obzora Europa potaknut će europske istraživače na postizanje izvrsnosti u istraživanju i inovacijama radi dobrobiti svih. Poboljšat će se suradnja istraživača i inovatora iz cijelog svijeta jer je tim programom obuhvaćen kompletan ciklus istraživanja i inovacija, od laboratorija do tržišta.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Budući da je 40 % proračuna Obzora Europa namijenjeno za povećanje održivosti, ovaj program rada pridonijet će stvaranju zelenije Europe spremne za digitalnu transformaciju. Obzor Europa danas je u potpunosti otvoren za poduzeća: potičem istraživače i inovatore iz cijelog EU-a da se prijave i pomognu u pronalaženju rješenja radi poboljšanja naše svakodnevice.

Obzorom Europa ostvaruju se ciljevi klimatske neutralnosti i vodeći položaj u području digitalizacije

Više od 40 % sredstava, odnosno oko ukupno 5,8 milijardi eura uložit će se u istraživanje i inovacije za europski zeleni plan i obveze Unije da EU do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. Ta su sredstva namijenjena projektima za unaprjeđenje znanosti o klimatskim promjenama, rješenja za smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama. Primjerice, projektne aktivnosti mogu biti one kojima se ubrzava prelazak na čistu energiju i mobilnost na održiv i pravedan način, pomaže u prilagodbi prehrambenih sustava, podupire kružno i biogospodarstvo, održavaju i poboljšavaju prirodni ponori ugljika u ekosustavima te potiče prilagodba klimatskim promjenama.

Dostupnim sredstvima prvenstveno se financira digitalno desetljeće Europe i stvaranje preduvjeta za osnivanje digitalnih poduzeća, što će znatno povećati iznose ulaganja u tim područjima. Program može obuhvaćati aktivnosti kojima se potiče iskorištavanje punog potencijala digitalnih alata te istraživanja i inovacija temeljenih na podacima u području zdravstva, medija, kulturne baštine, kreativnog gospodarstva, energije, mobilnosti i proizvodnje hrane. Time se podupire modernizacija industrije i jača vodeći položaj Europe u industrijskom sektoru. Za razvoj temeljnih digitalnih tehnologija u razdoblju 2021. – 2022. dodijelit će se potpora u iznosu od približno 4 milijarde eura.

Naposljetku, ovim programom rada ukupna ulaganja u iznosu od oko 1,9 milijardi eura usmjerit će se na otklanjanje neposredne gospodarske i društvene štete prouzročene pandemijom koronavirusa. Sredstva će putem instrumenta NextGenerationEU pridonijeti izgradnji nove, post-pandemijske Europe, koja će biti ne samo zelenija i digitalnija, nego i otpornija na poremećaje, što uključuje modernizaciju zdravstvenih sustava i poboljšanje istraživačkih kapaciteta, posebno za razvoj cjepiva.

Veći učinak međunarodne suradnje: strateška, otvorena i uzajamna

Međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija neophodna je za odgovaranje na globalne izazove. Ona omogućuje Europi pristup resursima, znanju i iskustvu, znanstvenoj izvrsnosti, lancima vrijednosti i tržištima u razvoju. Komisija je u svibnju 2021. predstavila globalni pristup u području istraživanja i inovacija, europsku strategiju za međunarodnu suradnju u svijetu koji se mijenja, utemeljenu na načelima multilateralizma, otvorenosti i uzajamnosti.

Program rada Obzora Europa za razdoblje 2021. – 2022. obuhvaća posebne mjere za jačanje suradnje u okviru multilateralnih inicijativa u područjima kao što su bioraznolikost, zaštita klime, promatranje okoliša, istraživanje oceana i globalno zdravlje te ciljane mjere s glavnim partnerima izvan EU-a, uključujući prvu ambicioznu i sveobuhvatnu inicijativu za Afriku.

Obzor Europa u pravilu je otvoren zemljama iz cijelog svijeta. Pridruživanjem trećih zemalja Obzoru Europa proširit će se geografski opseg programa, a istraživačima, znanstvenicima, poduzećima, institucijama i drugim zainteresiranim ustanovama pružiti dodatne mogućnosti za sudjelovanje, pri čemu će uvjeti biti općenito isti kao i za države članice. Ograničenja sudjelovanja u programu predviđena su za vrlo mali broj aktivnosti u skladu s člankom 22.5. Uredbe o Obzoru Europa radi očuvanja strateške imovine, interesa, autonomije ili sigurnosti Europske unije. Primjenjuju se u iznimnim i opravdanim slučajevima u dogovoru s državama članicama i uz potpuno poštivanje obveza EU-a u okviru bilateralnih sporazuma.

Sljedeći koraci

Prvi pozivi na podnošenje prijedloga objavit će se 22. lipnja na Komisijinu portalu za financiranje i natječaje. Oblikovatelji politika, istraživači, inovatori i građani za vrijeme Europskih dana istraživanja i inovacija 23. i 24. lipnja imat će priliku za raspravljanje o Obzoru Europa. Informativni dani Obzora Europa namijenjeni potencijalnim podnositeljima prijava održavaju se od 28. lipnja do 9. srpnja.

Pojedinosti

Datum objave
16. lipnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj