Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak23. studenoga 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija predstavlja primjere dobre prakse za jačanje suradnje među državama članicama u postupcima azila u EU-u

Prošle godine države članice su na temelju dublinskog plana i uz potporu Komisije pokrenule razne inicijative za učinkovitiji dublinski postupak.

Novi pakt

Komisija danas predstavlja primjere dobre prakse kako bi osigurala učinkovitost Uredbe Dublin III, kao što je predsjednica von der Leyen najavila u lipnju ove godine u okviru provedbe dublinskog plana.

Uoči sastanka Europskog vijeća u veljači 2023. predsjednica von der Leyen u dopisu državama članicama obvezala se na potpunu provedbu dublinskog plana koji je izradila Komisija, a države članice podržale u studenom 2022. U dublinskom planu razmatra se kako se boljom suradnjom među državama članicama mogu smanjiti sekundarna kretanja u praksi.  

Komisija danas predstavlja dokument „Dublinski plan na djelu – povećanje učinkovitosti Uredbe Dublin III: utvrđivanje dobre prakse u državama članicama” iz kojeg se vidi da primjeri dobre prakse pozitivno utječu na funkcioniranje dublinskog postupka. Među njima su:

  • predstavljanje detaljnih informacija o transferu podnositelju zahtjeva tako da se organiziraju razgovori prije odlaska ili podijele ciljane brošure kako bi se objasnili razlozi za odluku o transferu i što očekivati od transfera
  • pomniji nadzor svakog transfera, na primjer tako da se uvede sustav registracije za osobe koje ulaze u prihvatne centre i izlaze iz njih, što će omogućiti praćenje prisutnosti u prihvatnim centrima i ograničavanje bijega
  • primjena mjera koje su alternativa zadržavanju, na primjer tako da se oduzmu putne isprave ili odrede posebni službenici u prihvatnim centrima kako bi se redovito provjeravala fizička prisutnost osoba koje su predmet transfera
  • poboljšanje komunikacije između države članice koja provodi transfer i odgovorne države članice tako da se sklope bilateralni sporazumi, imenuju časnici za vezu, organiziraju redoviti bilateralni sastanci i misije za utvrđivanje činjenica
  • nadogradnja postojećih informatičkih sustava i razvoj novih digitalnih rješenja za praćenje svih faza dublinskog postupka.

Taj dokument sadržava i prilog u kojem se nalaze primjeri sudske prakse Suda Europske unije za tumačenje Uredbe Dublin III kako bi države članice usklađenije tumačile i brže primjenjivale njezina pravila.

Prošle godine države članice su na temelju dublinskog plana i uz potporu Komisije pokrenule razne inicijative za učinkovitiji dublinski postupak. Kako bi poduprla države članice u njihovim aktivnostima, Agencija Europske unije za azil je u travnju 2023. predstavila preporuke o transferima u skladu s Dublinskom uredbom

 

Sljedeći koraci

O primjerima dobre prakse utvrđenima u tom dokumentu raspravljat će se na sljedećem sastanku Kontaktnog odbora za Uredbu Dublin III, koji će se održati 4. prosinca. Komisija će i dalje podupirati države članice da postignu sve ciljeve utvrđene u dublinskom planu. U tu će svrhu Komisija redovito ažurirati taj dokument i nastaviti s evaluacijom i praćenjem provedbe dublinskog plana u okviru Kontaktnog odbora za Uredbu Dublin III.

Novi pakt o migracijama i azilu koji je Komisija predložila u rujnu 2020. uključuje niz instrumenata za učinkovitiji Dublinski sustav, posebno u okviru Prijedloga uredbe o upravljanju azilom i migracijama, o kojem suzakonodavci trenutačno pregovaraju. Komisija je spremna i ubuduće surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi se do kraja ovog zakonodavnog mandata postigao dogovor o paktu, u skladu sa zajedničkim planom.

Kontekst

Dublinski plan, koji su države članice podržale u studenom 2022., predviđa konkretan vremenski okvir za poboljšanje transfera u skladu s Uredbom Dublin III u svim državama članicama. Zahvaljujući dosadašnjoj provedbi dublinskog plana države članice fleksibilnije organiziraju transfere tražitelja azila u skladu s Uredbom Dublin III. Agencija EU-a za azil istodobno podupire države članice u procjeni konkretnih situacija tražitelja azila u transferima u skladu s Uredbom.

Nakon sastanka Kontaktnog odbora za Uredbu Dublin III održanog 16. ožujka 2023. Komisija je organizirala nekoliko bilateralnih sastanaka s državama članicama kako bi bolje razumjela poteškoće s kojima se suočavaju i kako bi među poduzetim mjerama izdvojila primjere dobre prakse koji bi mogli ubrzati odgovarajuću provedbu mjera predviđenih dublinskim planom.

Komisija danas donosi i Preporuku za pojačanu suradnju među državama članicama u odgovoru na ozbiljne prijetnje unutarnjoj sigurnosti i javnom poretku u schengenskom području.

 

Više informacija

Dublinski plan na djelu – povećanje učinkovitosti Uredbe Dublin III

Dublinski plan (objava Vijeća)

Prijedlog uredbe o upravljanju azilom i migracijama

Trenutačno stanje novog pakta o migracijama i azilu – informativni članak

Informativni članak EUAA-e

Preporuka o suradnji u schengenskom području

 

Izjave

Nastavit ćemo podupirati države članice da poboljšaju provedbe transfera, a ujedno ćemo se zalagati za novi i bolji sustav u budućnosti. To je ključno za upravljanje migracijama i izgradnju učinkovitog i pravednog sustava.

Potpredsjednik Komisije Margaritis Schinas - 23/11/2023

 

Upravljanje migracijama podijeljena je odgovornost. Moramo surađivati sa svim državama članicama na najbolji mogući način i učiti jedni od drugih. Učinkovitiji transferi u skladu s Dublinskom uredbom korisni su za podnositelja zahtjeva, kao i državu članicu koja provodi transfer i odgovornu državu članicu. Zbog toga danas predstavljamo uspješne primjere iz prakse kako bismo povećali učinkovitost Uredbe Dublin III.

Ylva Johansson, povjerenica za unutarnje poslove - 23/11/2023

 

Pojedinosti

Datum objave
23. studenoga 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj