Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. listopada 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija predstavila prvu strategiju za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture u Europi

Europska komisija danas je predstavila prvu strategiju EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture. Kao odgovor na zabrinjavajuće jačanje antisemitizma u Europi i drugim dijelovima svijeta, u strategiji se donosi niz mjera...

Komisija predstavila prvu strategiju za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture u Europi

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Danas se obvezujemo na njegovanje židovske kulture u Europi u svoj njezinoj raznolikosti. Želimo da židovska kultura ponovno doživi procvat u našim zajednicama, čiji je dio. Strategija koju danas predstavljamo velik je korak prema promjeni u načinu na koji reagiramo na antisemitizam. Europa može napredovati samo ako se njezine židovske zajednice osjećaju sigurnima i napreduju.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas dodao je: Antisemitizam je nespojiv s vrijednostima EU-a i našim europskim načinom života. Ova strategija, koja je prva te vrste, odražava našu predanost borbi protiv antisemitizma u svim njegovim oblicima i osiguravanju budućnosti Židova u Europi i izvan nje. Dugujemo to onima koji su izgubili živote u holokaustu, onima koji su ga preživjeli, kao i budućim naraštajima.

Prema Europskoj uniji bez antisemitizma

U strategiji se utvrđuju mjere usmjerene na: 1. sprječavanje i suzbijanje svih oblika antisemitizma; 2. zaštitu i njegovanje židovske kulture u EU-u te 3. obrazovanje, istraživanje i sjećanje na holokaust. Te mjere dopunjavaju međunarodne napore EU-a u globalnoj borbi protiv antisemitizma.

Neke od ključnih mjera u strategiji uključuju:

  • Sprječavanje i suzbijanje svih oblika antisemitizma: Čak 90 % Židova smatra da je došlo do porasta antisemitizma u njihovoj zemlji, a 85 % izjavilo je da je to ozbiljan problem. To je navelo Komisiju da mobilizira sredstva EU-a i pruži potporu državama članicama u osmišljavanju i provedbi nacionalnih strategija. Komisija će podupirati stvaranje europske mreže pouzdanih prijavitelja i židovskih organizacija u cilju uklanjanja govora mržnje na internetu. Podupirat će i razvoj diskursa za borbu protiv antisemitskih sadržaja na internetu. Komisija će surađivati s industrijom i IT poduzećima na sprječavanju nezakonitog isticanja i prodaje nacističkih simbola, suvenira i literature na internetu.
  • Zaštita i njegovanje židovske kulture u EU-u 38 % Židova razmišljalo je o iseljavanju jer se ne osjeća sigurno u EU-u; Kako bi se osiguralo da se Židovi osjećaju sigurnima i mogu u potpunosti sudjelovati u društvenom životu u Europi, Komisija će osigurati financijska sredstva EU-a za bolju zaštitu javnih prostora i mjesta bogoslužja. Sljedeći poziv na podnošenje prijedloga bit će objavljen 2022. i financiran s 24 milijuna eura. Države članice potiču se i da iskoriste potporu Europola za protuterorističke aktivnosti na internetu i izvan njega. Mjere koje će Komisija poduzeti za njegovanje židovske kulture odnose se na zaštitu židovske baštine i bolje informiranje o njihovim običajima, kulturi i religiji.
  • Obrazovanje, istraživanje i sjećanje na holokaust. Danas svaki dvadeseti Europljanin nikada nije čuo za holokaust. Kako bi se očuvalo sjećanje na to mračno poglavlje povijesti, Komisija će podržati stvaranje mreže memorijalnih mjesta holokausta koja su manje poznata, primjerice mjesta na kojima su se Židovi skrivali i na kojima su strijeljani. Komisija će podupirati i novu mrežu Mladih europskih veleposlanika u promicanju sjećanja na holokaust. Financijskim sredstvima EU-a Komisija će u suradnji s državama članicama i znanstvenom zajednicom poduprijeti osnivanje europskog centra za istraživanje suvremenih oblika antisemitizma i načina života Židova. U cilju isticanja židovske baštine pozivat će gradove koji se prijavljuju za titulu Europske prijestolnice kulture da više pažnje posvete proučavanju povijesti svojih manjina, uključujući i židovsku zajednicu.

EU će se koristiti svim dostupnim alatima pozivajući partnerske zemlje na borbu protiv antisemitizma u zemljama susjedstva te u trećim zemljama, među ostalim suradnjom s međunarodnim organizacijama. Pobrinut će se da ne dolazi do pogrešne dodjele vanjskih sredstava EU-a za potporu aktivnostima kojima se potiču mržnja i nasilje, uključujući protiv Židova. Pojačat će se suradnja s Izraelom u borbi protiv antisemitizma i promicati revitalizacija židovske baštine diljem svijeta.

Sljedeći koraci

Strategija će se provoditi u razdoblju 2021.–2030. Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da podrže provedbu strategije te će 2024. i 2029. objaviti sveobuhvatna izvješća o provedbi strategije. Države članice već su se obvezale na sprječavanje i suzbijanje svih oblika antisemitizma novim nacionalnim strategijama ili mjerama u okviru postojećih nacionalnih strategija i/ili akcijskih planova za sprečavanje rasizma, ksenofobije, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Nacionalne strategije trebale bi se donijeti do kraja 2022. Komisija će ih revidirati do kraja 2023.

Kontekst

Ova strategija odražava predanost EU-a budućnosti Židova u Europi i izvan nje. Svjedoči o političkom djelovanju Komisije u cilju iskorjenjivanja antisemitizma i bilo kojeg oblika diskriminacije u Europskoj uniji te izgradnje otvorenog, uključivog i ravnopravnog društva u EU-u.

Nakon kolokvija o temeljnim pravima na temu antisemitizma i mržnje prema muslimanima Komisija je 2015. imenovala svojeg prvog koordinatora za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture. U lipnju 2017. Europski parlament donio je rezoluciju o borbi protiv antisemitizma. Vijeće je u prosincu 2018. donijelo Izjavu o borbi protiv antisemitizma. Borba protiv antisemitizma u prosincu 2019. postala je dio portfelja potpredsjednika Komisije za promicanje europskog načina života, što je ukazalo na namjeru da to pitanje postane međusektorski prioritet. Vijeće je u prosincu 2020. donijelo dodatnu Izjavu o uključivanju borbe protiv antisemitizma u sva područja politika.

Brojna područja politike povezana s borbom protiv antisemitizma primarno su u nadležnosti država članica. Međutim, EU ima važnu ulogu jer pruža političke smjernice, koordinira mjere država članica, prati provedbu i napredak, pruža financijsku potporu putem fondova EU-a i promiče razmjenu dobrih praksi među državama članicama. U tu će svrhu Komisija svoju postojeću radnu skupinu za borbu protiv antisemitizma preobraziti u trajnu strukturu u okviru koje će surađivati države članice i židovske zajednice.

Više informacija

Strategija EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture u Europi

Informativni članak o strategiji EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture u Europi

Pitanja i odgovori

Internetske stranice za borbu protiv antisemitizma

Koordinatorica za borbu protiv antisemitizma i njegovanje židovske kulture

Pojedinosti

Datum objave
5. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj