Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. listopada 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija predložila ribolovne mogućnosti u Atlantskom oceanu i Sjevernome moru za 2021.

Komisija je danas objavila prijedlog u kojem se utvrđuju ograničenja ulova za riblje stokove u Atlantiku i Sjevernome moru. Na temelju tog prijedloga ministri ribarstva EU-a odredit će na sastanku Vijeća 15. i 16. prosinca konačna ograničenja ulova...

Komisija predložila ribolovne mogućnosti u Atlantskom oceanu i Sjevernome moru za 2021.

Europska komisija za 2021. predstavlja prijedlog s 23 ukupna dopuštena ulova (TAC-ovi). Na temelju znanstvenih savjeta Komisija predlaže da se za 13 stokova smanji ribolovna kvota, a da se za šaruna u iberskim vodama i list u Kattegatu poveća za 5 % odnosno 12 %. Ribolovne mogućnosti ili ukupni dopušteni ulovi (TAC-ovi) kvote su koje se određuju za većinu komercijalnih ribljih stokova u Europi kako bi ih se održalo u dobrom stanju ili kako bi im se pomoglo da se u takvo stanje vrate, uz istodobno jamčenje dobrobiti ribara. U okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP) države članice Unije pravno su obvezne upravljati ribljim stokovima na održivim razinama.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Današnji prijedlog pokazuje našu predanost očuvanju biološke raznolikosti u moru, što je temelj za napredak naših obalnih zajednica. Znanstvenici nam govore da odredimo veća ograničenja ulova za mnoge stokove i mi se tih savjeta pridržavamo. Određivanjem odgovornih ograničenja ulova očuvat će se zdravlje naših ekosustava i profitabilnost našeg sektora ribarstva, čak i u slučaju kratkoročnih rezova. Tim se načelom vodimo i u pregovorima s međunarodnim partnerima.

Dodatne pojedinosti prijedloga

Četiri TAC-a delegiraju se državi članici, a četiri TAC-a ne slijede kalendarsku godinu (npr. inćun, papalina) i već su utvrđeni do lipnja 2021. ili čekaju znanstvene savjete sljedeće godine.

Komisija predlaže i nastavak postojećih zaštitnih mjera kako bi se omogućilo da se količina bakalara u Kattegatu oporavi i vrati na sigurne razine. Na temelju savjeta Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) da se za taj stok ne bi trebao obavljati ciljani ribolov, Komisija će odrediti ribolovnu kvotu samo za usputni ulov. Ribari na tom području moraju upotrebljavati selektivne alate kojima se smanjuje ili izbjegava usputni ulov bakalara, ili elektronički nadzor kako bi se spriječilo nezakonito odbacivanje ulova.

Današnjim prijedlogom obuhvaćeni su i ukupni dopušteni ulovi o kojima će se odlučivati u suradnji sa zemljama izvan EU-a, kao što su Ujedinjena Kraljevina i Norveška, ili u okviru regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO). Međunarodna savjetovanja za mnoge od tih stokova još su u tijeku, kao i pregovori o budućem partnerstvu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, među ostalim i u ribarstvu, te se stoga u očekivanju ishoda pregovora odgovarajući TAC-ovi navode uz napomenu pro memoria.

U Uniji je ostvaren znatan napredak u održivom ribarstvu. U 2020. 62 od 78 TAC-ova određena su na razini koja omogućuje zdravu budućnost biomase ribljih stokova, istodobno uzimajući u obzir socioekonomske čimbenike („najviši održivi prinos” (MSY)), u usporedbi sa samo 5 od 35 u 2009. Unatoč smanjenoj aktivnosti u sektoru ribarstva tijekom prvih mjeseci pandemije koronavirusa, preliminarni rezultati pokazuju da je taj sektor i dalje profitabilan, s procjenom bruto dobiti u 2020. u iznosu od 1,5 milijardi eura.

Prijedlog Komisije temelji se na znanstvenim savjetima Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES). Za stokove za koje je provedena potpuna znanstvena procjena Komisija predlaže razine ribolova u skladu s najvišim održivim prinosom (MSY). Za stokove za koje je dostupno manje podataka Komisija se oslanja na savjet ICES-a utemeljen na načelu predostrožnosti. U slučajevima kada Međunarodno vijeće za istraživanje mora savjetuje da se ribolov ne obavlja, Komisija ili predlaže malu ribolovnu kvotu za znanstveni ribolov kako bi se osiguralo kontinuirano prikupljanje podataka ili ulov ograničava na usputni ulov. U skladu s odredbama zajedničke ribarstvene politike i primjenjivim višegodišnjim planovima upravljanja, to pridonosi izbjegavanju situacija „uskoga grla” kako bi ribari mogli nastaviti ciljano loviti zdrave stokove.

TAC-ovi i kvote

Na temelju relevantnog dokumenta Komisije održano je savjetovanje s dionicima.

Obveza iskrcavanja

Višegodišnji planovi upravljanja

Karta ribolovnih područja

Pojedinosti

Datum objave
27. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj