Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. svibnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Komisija predlaže stroža pravila o osiguranju motornih vozila radi bolje zaštite žrtava prometnih nezgoda

Europska komisija danas predlaže da se postrože pravila EU-a o osiguranju motornih vozila radi bolje zaštite žrtava prometnih nezgoda i poboljšanja prava koja imaju nositelji polica osiguranja. Današnjim će se prijedlogom osigurati da žrtve prometnih...

Pregled stanja u prometu u EU-u 2016.

Prijedlogom o izmjeni Direktive o osiguranju motornih vozila također će se pomoći nadležnim tijelima u sprečavanju vožnje bez obveznog osiguranja. Njime se usklađuju najniže razine pokrića osiguranja motornih vozila diljem EU-a. Naposljetku, njime se razjašnjava područje primjene Direktive o osiguranju motornih vozila s obzirom na nedavne presude Suda Europske unije. Današnji je prijedlog jedan od koraka poduzetih na temelju Komisijina Akcijskog plana za financijske usluge namijenjene potrošačima iz ožujka 2017.

Predložene izmjene postojećih pravila EU-a o osiguranju motornih vozila:

Komisija predlaže sljedeće izmjene:

  • insolventnost osiguravatelja: ako je osiguravatelj vozila čiji je vozač odgovoran za nesreću insolventan, žrtve će brzo primiti punu naknadu u državi članici u kojoj imaju boravište. Kad je riječ o prekograničnom prometu, ovime će se osigurati da krajnju financijsku odgovornost snosi sektor osiguranja u matičnoj državi članici osiguravatelja te omogućiti brza isplata naknade žrtvama;
  • evidencija povijesti odštetnih zahtjeva: osiguravatelji će s evidencijom povijesti odštetnih zahtjeva koju je izdao osiguravatelj u drugoj državi članici morati postupati jednako kao s onima koje su izdane u njihovoj matičnoj državi članici. Time bi se trebalo osigurati da građani koji kupe policu osiguranja u inozemstvu imaju jednako koristi od pogodnijih premija osiguranja kao domaći potrošači;
  • vožnja bez obveznog osiguranja: države članice imat će veće ovlasti u borbi protiv vožnje bez obveznog osiguranja. Time bi se trebalo olakšati rješavanje problema vožnje bez obveznog osiguranja, zbog kojeg se povećavaju premije koje plaćaju pošteni vozači;
  • minimalni iznosi pokrića: građani EU-a imat će koristi od uvođenja jednake razine minimalne zaštite pri putovanju u EU-u. Prijedlogom se utvrđuju jedinstvene razine minimalne zaštite u slučaju tjelesnih ozljeda i materijalnih šteta diljem EU-a, s obzirom na to da se postojeće razine donekle razlikuju među državama članicama.
  • Područje primjene: kako bi se poboljšala pravna sigurnost, prijedlogom se u Direktivu uključuje nedavnu sudsku praksu Suda Europske unije. Točnije, pravilima se sada pojašnjava da su obuhvaćene i nesreće do kojih je došlo pri normalnoj uporabi vozila za potrebe prijevoza, uključujuću uporabu na privatnim posjedima.

Pojedinosti

Datum objave
24. svibnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj