Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija predlaže revidirana pravila za prekograničnu energetsku infrastrukturu u skladu s europskim zelenim planom

Europska komisija danas je donijela prijedlog revizije pravila EU-a za transeuropske energetske mreže (Uredba o TEN-E-u) kako bi se bolje poduprla modernizacija europske prekogranične energetske infrastrukture i ostvarili ciljevi europskog zelenog...

Komisija predlaže revidirana pravila za prekograničnu energetsku infrastrukturu u skladu s europskim zelenim planom

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za zeleni plan, izjavio je: Sada je vrijeme za ulaganje u energetsku infrastrukturu budućnosti. Revidirana pravila za transeuropske energetske mreže omogućit će uključivanje čistih tehnologija u naš energetski sustav, uključujući odobalne vjetroelektrane i vodik. Moramo ići ukorak s vremenom i modernizirati se kako bismo do 2050. postigli cilj klimatske neutralnosti iz europskog zelenog plana.

Povjerenica za energetiku Kadri Simson izjavila je: Trenutačni okvir TEN-E-a bio je ključan za stvaranje uistinu jedinstvenog energetskog tržišta jer ga je učinio integriranijim, konkurentnijim i sigurnijim. Međutim, naši ambiciozni klimatski ciljevi zahtijevaju veći naglasak na održivosti i novim čistim tehnologijama. Zato se u našem prijedlogu prednost daje elektroenergetskim mrežama, odobalnoj energiji i plinovima iz obnovljivih izvora, a infrastruktura za naftu i prirodni plin više neće biti prihvatljiva za potporu.

Nova uredba o TEN-E-u pridonijet će ciljevima EU-a za smanjenje emisija promicanjem integracije obnovljivih izvora i novih tehnologija za čistu energiju u energetski sustav. Nastavit će se povezivanje regija koje su trenutačno izolirane od europskih energetskih tržišta, ojačati postojeća prekogranična međupovezanost i promicati suradnja s partnerskim zemljama. Prijedlozima za pojednostavnjenje i ubrzavanje postupaka ishođenja dozvola i odobrenja pomoći će se pravodobnoj uspostavi prekogranične infrastrukture.

Komisijin prijedlog sadržava sljedeće elemente:

  • obvezu da svi projekti moraju ispunjavati obvezne kriterije održivosti i poštovati načelo „nenanošenja štete” kako je utvrđeno u zelenom planu
  • ažurirane kategorije infrastrukture koje su prihvatljive za potporu u sklopu politike transeuropske energetske mreže, što uključuje prekid potpore za infrastrukturu nafte i prirodnog plina
  • nova usmjerenost na pučinske elektroenergetske mreže s odredbama koje olakšavaju veću integraciju planiranja i provedbe pučinske infrastrukture uvođenjem namjenskih jedinstvenih kontaktnih točaka
  • nova usmjerenost na infrastrukturu za vodik, uključujući promet i određene vrste elektrolizatora
  • ažurirana pravila za promicanje uvođenja pametnih elektroenergetskih mreža kako bi se olakšala brza elektrifikacija i povećala proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
  • nove odredbe o ulaganjima u pametne mreže za uključivanje čistih plinova (kao što su bioplin i vodik iz obnovljivih izvora) u postojeće mreže
  • pridavanje stalne pozornosti modernizaciji elektroenergetskih mreža i pohranjivanju električne energije te mrežama za prijenos ugljika
  • nove odredbe o potpori projektima za povezivanje EU-a s trećim zemljama (projekti od zajedničkog interesa) kojima se ostvaruje uzajamna korist i doprinosi sveukupnim ciljevima Unije u području energije i klime kad je riječ o sigurnosti opskrbe i dekarbonizaciji
  • revidiran okvir za upravljanje kako bi se poboljšao proces planiranja infrastrukture i osiguralo da je usklađen s našim klimatskim ciljevima i načelima integracije energetskog sustava, i to većim uključivanjem dionika tijekom cijelog postupka, većom ulogom Agencije EU-a za suradnju energetskih regulatora (ACER) i boljim nadzorom koji provodi Komisija
  • mjere za pojednostavnjenje administrativnih postupaka, čime će se ubrzati provedba projekata, skratiti postupci ishođenja dozvola za projekte od zajedničkog interesa, izbjeći kašnjenja u projektima kojima se olakšava energetska tranzicija te povećati transparentnost i sudjelovanje u savjetovanjima.

Kontekst

Uredbom o transeuropskim energetskim mrežama (TEN-E), donesenom 2013., utvrđuju se pravila za pravodobni razvoj i interoperabilnost transeuropskih energetskih mreža. Uredba je pridonijela postizanju ciljeva energetske politike EU-a: osigurati funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta i sigurnost opskrbe u Uniji; promicati energetsku učinkovitost i uštedu energije te razvoj novih i obnovljivih oblika energije; i promicati međupovezanost energetskih mreža.

Provedba Uredbe o TEN-E-u i projekata od zajedničkog interesa u svim regijama povećala je međupovezanost u području energetike diljem EU-a. To je doprinijelo okončanju izolacije nekih država članica, boljoj integraciji tržišta i konvergenciji cijena diljem Europe.

Više informacija

Pitanja i odgovori o revidiranoj uredbi o TEN-E-u

Informativni članak o revidiranoj uredbi o TEN-E-u

Prijedlog revidirane uredbe o TEN-E-u

Prilozi prijedlogu revidirane uredbe o TEN-E-u

Internetska stranica projekata od zajedničkog interesa

Pojedinosti

Datum objave
15. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj