Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak4. svibnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija predlaže održiviji i pošteniji zajednički europski sustav azila

Europska komisija danas predstavlja prijedlog reforme zajedničkog europskog sustava azila. Taj se prijedlog temelji na stvaranju poštenijeg, učinkovitijeg i održivijeg sustava raspodjele podnositelja zahtjeva za azil među državama članicama. Temeljno...

20160406_asylum_1.jpg

Kontekst

Europska komisija 6. travnja 2016. objavila je komunikaciju kojom je pokrenut postupak reforme zajedničkog europskog sustava azila. U toj su komunikaciji predstavljeni:
mogućnosti za pravedan i održiv sustav raspodjele podnositelja zahtjeva za azil među državama članicama,
• daljnje usklađivanje postupaka i normi u području azila kako bi se ujednačili uvjeti u cijeloj Europi i tako smanjio utjecaj čimbenika koji privlače podnositelje zahtjeva u cilju smanjenja sekundarnih kretanja
• te jačanje mandata Europskog potpornog ureda za azil (EASO).

Današnji je paket stoga prvi važan korak sveobuhvatne reforme zajedničkog europskog sustava azila. Kako bi se osigurala cjelovita reforma svih dijelova sustava azila EU-a, uslijedit će druga faza zakonodavnih prijedloga za reformu Direktive o postupcima azila, Direktive o kvalifikaciji i Direktive o uvjetima prihvata.
Europska komisija 13. svibnja 2015. predložila je dalekosežnu strategiju u obliku Europskog migracijskog programa za odgovor na neposredne izazove trenutačne krize te za stvaranje instrumenata EU-a za uspješnije srednjoročno i dugoročno upravljanje migracijama u područjima nezakonitih migracija, granica, azila i zakonitih migracija.
Već su donesena tri provedbena paketa u okviru tog Programa: 27. svibnja, 9. rujna te 15. prosinca 2015.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Za bolje upravljanje migracijama nužno je djelovati u više područja, djelotvornije upravljati vanjskim granicama, bolje surađivati s trećim zemljama, zaustaviti krijumčarenje ljudi i preseliti izbjeglice izravno u EU. Znamo i da će ljudi nastaviti pristizati na naše granice i tražiti azil. Morat ćemo osigurati zaštitu svima onima kojima je potrebna. Istodobno, tijekom ove krize vidjeli smo kako je zbog nedostataka u postojećem sustavu, koji nije predviđen za ovakve situacije, nastalo nevjerojatno veliko opterećenje za manji broj država članica. To je nešto što ne možemo ignorirati: kad se jedna država članica nađe pod prevelikim opterećenjem, moramo solidarno i pošteno podijeliti odgovornost unutar EU-a. Današnjim prijedlogom namjeravamo to osigurati.

Povjerenik za migracije i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je: Ako smo nešto naučili iz aktualne izbjegličke krize, to je da status quo našeg zajedničkog europskog sustava azila nije rješenje. Došlo je vrijeme za reformiran i pravedniji sustav, koji će se temeljiti na zajedničkim pravilima i pravednijoj podjeli odgovornosti. Uz predloženu reformu dublinskog sustava, jačanje Eurodaca i pretvorbu EASO-a u pravu europsku agenciju za azil, danas poduzimamo važan korak u pravom smjeru te uspostavljamo strukture i alate na europskoj razini potrebne za sveobuhvatan sustav otporan na buduće promjene. Sve napore usmjerit ćemo na suradnju s Europskim parlamentom i državama članicama. Te prijedloge moramo ostvariti što je prije moguće.
Današnji prijedlozi dio su prvog skupa zakonodavnih prijedloga Komisije u kontekstu velike reforme zajedničkog europskog sustava azila, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije od 6. travnja 2016. Cilj je te reforme osmisliti srednjoročni odgovor na buduće migracijske izazove. Postojeća dublinska pravila i dvije odluke o hitnom premještanju u međuvremenu se i dalje primjenjuju, a Komisija će ih primjenjivati u najvećoj mogućoj mjeri.

Reforma dublinskog sustava

Pravila EU-a za utvrđivanje koja je država članica odgovorna za rješavanje svakog pojedinog zahtjeva za azil (tzv. dublinski sustav) nisu osmišljena za osiguravanje održive podjele odgovornosti diljem EU-a i pravodobne obrade zahtjeva. Današnjim će se prijedlogom dublinski sustav učiniti transparentnijim i povećat će se njegova djelotvornost, a osigurat će se i mehanizam za rješavanje nastanka nerazmjernog opterećenja za sustave azila država članica. Novi je sustav osmišljen kao pošteniji, ali i snažniji sustav otporniji na pritiske. Novim sustavom osigurat će se brzo utvrđivanje odgovornosti država članica za razmatranje zahtjeva za azil, osiguravanje zaštite onima kojima je potrebna i obeshrabrivanje sekundarnih kretanja (radi podnošenja zahtjeva za azil u više država članica).

Novi elementi uključuju:

pošteniji sustav temeljen na solidarnosti;
mehanizam kojim se uzimaju u obzir i napori u pogledu preseljenja;
učinkovitiji sustav;
obeshrabrivanje zloupotreba i sekundarnih kretanja;
zaštita najboljih interesa tražitelja azila.

Dodatne informacije: IP/16/1620

Pitanja i odgovori o reformi zajedničkog europskog sustava azila (engleski jezik)

Pojedinosti

Datum objave
4. svibnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj