Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. ožujka 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija predlaže mjere za zaštitu prava djeteta i pomoć djeci kojoj je to potrebno

Komisija je danas donijela prvu sveobuhvatnu strategiju EU-a o pravima djeteta i prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu radi promicanja jednakih mogućnosti za djecu izloženu riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti...

Komisija predlaže mjere za zaštitu prava djeteta i pomoć djeci kojoj je to potrebno

Strategija EU-a: šest tematskih područja i predložene mjere

  1. Djeca kao pokretači promjena u demokratskom životu: Komisija predlaže niz mjera u ovom području, kao što su sastavljanje pravnih tekstova prilagođenih djeci i savjetovanja s djecom u okviru konferencije o budućnosti Europe te provedbe klimatskog pakta i zelenog plana. Države članice također bi trebale omogućiti sudjelovanje djece u građanskim i demokratskim inicijativama.
  2. Pravo djece na ostvarivanje njihova punog potencijala bez obzira na socijalno podrijetlo: Komisija radi na uspostavi europskog jamstva za djecu radi suzbijanja siromaštva djece i socijalne isključenosti. Tako će, primjerice, raditi i na zaštiti mentalnog zdravlja djece te podržati uvođenje zdrave i održive hrane u školama u EU-u. Nastojat će poboljšati standarde u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u cijelom EU-u te omogućiti uključivo i kvalitetno obrazovanje.
  3. Pravo djece na život bez nasilja: Komisija će predložiti zakonodavstvo za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji i preporuke za zaštitu integriteta žena i djevojčica. Države članice trebale bi uspostaviti i poboljšati integrirane sustave za zaštitu djece, pojačati mjere odgovora na nasilje u školama i donijeti propise kojima se regulira zabrana tjelesnog kažnjavanja u svim okruženjima.
  4. Pravosuđe prilagođeno djeci podrazumijeva poštivanje prava žrtvi, svjedoka, osumnjičenika, optuženika za počinjenje kaznenih djela ili stranki u bilo kojem sudskom postupku. Komisija će, primjerice, poticati specijalizirano osposobljavanje u području pravosuđa i surađivati s Vijećem Europe u provedbi smjernica o pravosuđu prilagođenom djeci iz 2010. Države članice također bi trebale poticati to osposobljavanje, kao i druge konkretne mjere povezane sa sudskim postupcima, kao što su alternative pritvoru ili posredovanje u građanskim predmetima.
  5. Pravo djece na sigurno snalaženje u digitalnom okruženju i korištenje njegovih mogućnosti: Komisija će ažurirati Europsku strategiju za bolji internet za djecu, a predloženim Aktom o digitalnim uslugama nastoji se osigurati sigurno internetsko okruženje. Komisija poziva države članice na djelotvorno provođenje pravila o zaštiti djece iz revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama i podupiranje razvoja osnovnih digitalnih vještina djece. Isto tako, potiče poduzeća iz sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija na rješavanje problema štetnog ponašanja na internetu i uklanjanje nezakonitog sadržaja.
  6. Prava djece na svjetskoj razini: Prava djece univerzalna su prava. Stoga EU neumorno radi na njihovoj zaštiti, promicanju i ostvarenju na globalnoj i multilateralnoj razini. To, primjerice, podrazumijeva dodjelu 10 % sredstava humanitarne pomoći za obrazovanje u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama. Komisija će izraditi akcijski plan za mlade do 2022. za promicanje uključenosti i angažmana mladih i djece na svjetskoj razini te jačanja kapaciteta za zaštitu djece u delegacijama EU-a. Komisija se i dalje zalaže za potpuno ukidanje rada djece.

Novo europsko jamstvo za djecu

Gotovo 18 milijuna djece u EU-u (22,2 % ukupnog broja djece) u 2019. živjelo je u kućanstvima izloženima riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Ta činjenica upućuje na prenošenje takvog nepovoljnog položaja s naraštaja na naraštaj, što duboko i dugoročno utječe na djecu. Europskim jamstvom za djecu nastoji se prekinuti taj začarani krug i potaknuti stvaranje jednakih mogućnosti, što bi se omogućilo zajamčenim pristupom uslugama za djecu kojoj je potrebna pomoć (mlađima od 18 godina izloženima riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti).

U skladu s europskim jamstvom za djecu, državama članicama preporučuje se da djeci, kojoj je to potrebno, osiguraju besplatan pristup sljedećem:

  • ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju – primjerice, smanjenjem broja segregiranih razreda
  • obrazovanju i školskim aktivnostima – primjerice, osiguravanje odgovarajuće opreme za učenje na daljinu i školskih izleta
  • najmanje jednom zdravom obroku u školskom danu i
  • zdravstvenoj zaštiti – primjerice jednostavniji pristup liječničkim pregledima i programima zdravstvenih pregleda.

Te bi usluge trebale biti besplatne i lako dostupne.

Komisija također preporučuje da države članice osiguraju zdravu prehranu i odgovarajuće stanovanje za djecu kojoj je potrebna pomoć. Na primjer, djeca bi trebala dobivati zdrave obroke i drugim danima, a beskućnicima i njihovim obiteljima trebao bi se osigurati odgovarajući smještaj.

Pri definiranju kategorije djece kojoj je potrebna pomoć i osmišljavanju nacionalnih mjera, države članice trebale bi uzeti u obzir posebna obilježja i potrebe djece u nepovoljnom položaju, kao što su beskućništvo, invaliditet, nesigurna obiteljska situacija, migrantsko, rasno ili etničko podrijetlo te alternativna skrb koju osoba koristi.

Financijska sredstva EU-a za potporu tim mjerama dostupna su u okviru Europskog socijalnog fonda plus (EFS+), kojim se financiraju projekti za poticanje socijalne uključenosti, borbe protiv siromaštva i ulaganja u ljude, Europskog fonda za regionalni razvoj, fonda InvestEU i Mehanizma za oporavak i otpornost.

Izjave članova Kolegija

Potpredsjednica zadužena za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica izjavila je: Nova sveobuhvatna strategija EU-a o pravima djeteta prekretnica je u našim aktivnostima za dobrobit djece. Zahvaljujemo svakom djetetu na doprinosu ovoj važnoj inicijativi, kao poruci nade i pozivu na djelovanje u cijelom EU-u i izvan njega. Ova je Strategija potvrda našeg ulaganja u izgradnju zdravijeg, otpornijeg i ravnopravnijeg društva u kojemu će se svako dijete osjećati uključenim, zaštićenim i stjecati samopouzdanje. Postojeće i buduće politike u interesu su djece, a djeca su upravo ona koja trebaju sudjelovati u njihovu oblikovanju. Tako učvršćujemo naše demokracije.

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit dodao je: Stanje u EU-u i prije pandemije bilo je takvo da je 22 % djece odrastalo u rizičnim uvjetima, prijetilo im je siromaštvo ili socijalna isključenost, što je nezamislivo. Nejednakosti su veće nego ikad prije. To alarmantno stanje moramo prekinuti i osigurati zdrave obroke, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i odgovarajući smještaj za svu djecu kojoj je to potrebno, bez obzira na njihovo podrijetlo. Komisija je spremna poduzeti sve što je u njezinoj moći da pomogne državama članicama kako bi se kvaliteta života djece uistinu poboljšala.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders izjavio je: Svako dijete u EU-u ima pravo na istu razinu zaštite i pristup bitnim uslugama, bez obzira na njihovo podrijetlo. Ipak, svako treće dijete u EU-u doživjelo je neki oblik diskriminacije, bilo da se radi o razlici u pristupu digitalnoj tehnologiji, socioekonomskoj pomoći ili zaštiti od zlostavljanja u obitelji. Prevelikom broju djece potrebna je dodatna pomoć. Novom strategijom, koju predstavljamo danas, namjeravamo riješiti ove probleme.

Sljedeći koraci

Provedba strategije EU-a pratit će se na razini EU-a i nacionalnim razinama. Komisija će na godišnjim forumima EU-a o pravima djeteta izvještavati o napretku njezine provedbe. Krajem 2024. provest će se evaluacija strategije uz sudjelovanje djece.

Komisija poziva države članice da hitno donesu prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu. Nakon njegova donošenja, vlade će se potaknuti da u roku od šest mjeseci podnesu Komisiji nacionalne akcijske planove za provedbu prijedloga. Komisija će pratiti napredak u okviru europskog semestra i, prema potrebi, upućivati preporuke državama članicama.

Kontekst

U pripremi današnjeg paketa mjera sudjelovalo je više od 10 000 djece. Na temelju njihovih izjava može se zaključiti da djeca u EU-u i izvan njega i dalje trpe socioekonomsku isključenost i diskriminaciju zbog podrijetla, statusa, spola ili spolne orijentacije, bilo njih samih, bilo njihovih roditelja. Glas i stajališta djece ne uzimaju se uvijek u obzir kad se govori o pitanjima koja se tiču upravo njih. Ti su se problemi pogoršali zbog pandemije bolesti COVID-19. Odgovor Komisije dolazi u obliku sveobuhvatne strategije za sljedeće četiri godine, koja se nadovezuje na mjere EU-a za zaštitu i promicanje prava djece. Strategijom se ujedno predlažu konkretna poboljšanja tih mjera, a države članice želi se potaknuti na učinkovito korištenje sredstava EU-a.

Predsjednica von der Leyen je u svojim političkim smjernicama za razdoblje 2019. – 2024 najavila europsko jamstvo za djecu. Njime se nadopunjuje drugi stup strategije o pravima djeteta. On je i glavni rezultat Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava donesenog 4. ožujka 2021. i izravno je povezan s načelom broj 11. tog stupa: skrb o djeci i potpora djeci. U Akcijskom planu određen je cilj smanjenja broja osoba izloženih riziku od siromaštva i socijalne isključenosti za najmanje 15 milijuna do 2030., uključujući najmanje pet milijuna djece.

Više informacija

Internetska stranica i informativni članci: Strategija EU-a o pravima djeteta i europsko jamstvo za djecu

Priopćenje za medije – „Mišljenja djece o pravima i budućnosti kakvu žele”

Naša Europa. Naša prava. Naša budućnost. Cijelo izvješće / Sažeto izvješće dostupno je ovdje.

Najnovije informacije o Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Pojedinosti

Datum objave
24. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj