Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak18. travnja 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Komisija poziva na snažnije poticanje digitalnog obrazovanja i jačanje digitalnih vještina

Unatoč napretku i odličnim primjerima inovacija, zajednički napori dosad nisu doveli do sustavne digitalne transformacije u obrazovanju i osposobljavanju.

Komisija poziva na snažnije poticanje digitalnog obrazovanja i jačanje digitalnih vještina

Komisija je danas donijela dva prijedloga preporuke Vijeća u kontekstu Europske godine vještina kako bi se državama članicama te sektoru obrazovanja i osposobljavanja pružila potpora u pružanju visokokvalitetnog, uključivog i pristupačnog digitalnog obrazovanja i osposobljavanja te digitalnih vještina svim europskim građanima.

Prijedlozi se odnose na dva glavna izazova koja su zajednički utvrdile Komisija i države članice EU-a: 1) nedostatak pristupa digitalnom obrazovanju i osposobljavanju na svim razinama vlasti i 2) poteškoće u usvajanju potrebnih digitalnih vještina.

Jačanje ključnih čimbenika

Unatoč napretku i odličnim primjerima inovacija, zajednički napori dosad nisu doveli do sustavne digitalne transformacije u obrazovanju i osposobljavanju. Države članice i dalje imaju poteškoća u postizanju dostatne razine ulaganja u infrastrukturu za digitalno obrazovanje i osposobljavanje, opremu i sadržaje digitalnog obrazovanja, digitalno osposobljavanje (usavršavanje) nastavnika i osoblja te praćenje i evaluaciju politika digitalnog obrazovanja i osposobljavanja.

U prijedlogu preporuke Vijeća o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje  sve države članice pozvane su da osiguraju univerzalan pristup uključivom i visokokvalitetnom digitalnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi se riješio problem digitalnog jaza, koji je postao još očitiji uslijed krize uzrokovane bolešću COVID-19. To bi se moglo postići stvaranjem usklađenog okvira za ulaganja, upravljanje i osposobljavanje nastavnika za učinkovito i uključivo digitalno obrazovanje. U njemu se predlažu smjernice i mjere koje države članice mogu poduzeti kako bi primijenile pristup koji obuhvaća sve dionike i razine vlasti, kao i kulturu inovacija i digitalizacije koju predvodi osoblje u području obrazovanja i osposobljavanja.

Poboljšanje poučavanja digitalnih vještina

Drugi utvrđeni zajednički izazov odnosi se na različite razine poznavanja digitalnih vještina u različitim segmentima stanovništva i sposobnost nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja da uklone te razlike. Prijedlog preporuke Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju odnosi se na sve razine obrazovanja i osposobljavanja. U njemu su države članice pozvane da započnu s pružanjem digitalnih vještina u ranoj dobi i dosljedno na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja. To se može osigurati utvrđivanjem ciljeva i ciljanih intervencija za posebne prioritetne skupine ili skupine do kojih je teško doprijeti. U prijedlogu se države članice pozivaju da podrže visokokvalitetnu informatiku u školama, pokrenu razvoj digitalnih vještina za odrasle i riješe problem manjka osoblja u području informacijskih tehnologija donošenjem uključivih strategija.

Komisija je spremna poduprijeti provedbu oba prijedloga olakšavanjem razmjene znanja i osoblja među državama članicama i svim relevantnim dionicima putem instrumenata EU-a, kao što je primjerice Instrument za tehničku potporu. Komisija promiče i digitalno obrazovanje i vještine suradnjom s europskom platformom za digitalno obrazovanje i sredstvima EU-a koja su dostupna iz programa kao što su Erasmus+, Digitalna Europa, Fond za pravednu tranziciju, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond plus i Mehanizam za oporavak i otpornost, Obzor Europa i NDICI – Globalna Europa.

Pilot-projekt europske potvrde za digitalne vještine

Ključna mjera Komisije bit će olakšavanje priznavanja potvrde za digitalne vještine. U tu će svrhu Komisija zajedno s nekoliko država članica provesti pilot-projekt europske potvrde za digitalne vještine. Potvrdom se nastoji povećati povjerenje u certificiranje digitalnih vještina i njihovo prihvaćanje u cijelom EU-u. Time će se olakšati poslodavcima, pružateljima osposobljavanja i drugima da brzo i lako prepoznaju digitalne vještine građana. Rezultati pilot-projekta predstavit će se u okviru studije izvedivosti o europskoj potvrdi za digitalne vještine krajem godine. Konačna europska potvrda o digitalnim vještinama bit će uvedena 2024. na temelju rezultata pilot-projekta i studije.

Sljedeći koraci

Komisija poziva države članice da brzo donesu današnje prijedloge preporuka Vijeća.

Na temelju strukturiranog dijaloga i uz pomoć skupine nacionalnih koordinatora Komisija će osnovati skupinu na visokoj razini za digitalno obrazovanje i vještine kako bi poduprla provedbu tih preporuka.

Kontekst

Dva prijedloga koja su danas predstavljena temelje se na zaključcima strukturiranog dijaloga o digitalnom obrazovanju i vještinama, tijekom kojeg je Komisija surađivala s državama članicama. U okviru digitalnog desetljeća EU nastoji osigurati da 80 % odraslih ima barem osnovne digitalne vještine i da do 2030. u EU-u bude zaposleno 20 milijuna stručnjaka za IKT. Cilj dijaloga bio je ojačati digitalno obrazovanje i vještine te ubrzati napore na razini EU-a kako bi Europa mogla ostvariti svoje ciljeve za 2030. u tom području. Prijedlozi su i u skladu s ključnim stupom solidarnosti i uključenosti europskih digitalnih prava i načela u kojima se navodi da bi svi trebali imati pristup internetu i digitalnim vještinama, pri čemu nitko ne smije biti zapostavljen.

Prijedlozima se ostvaruju dva strateška prioriteta Akcijskog plana za digitalno obrazovanje: poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja i poboljšanje digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju. Akcijskim planom poziva se na bolju suradnju na europskoj razini u području digitalnog obrazovanja kako bi se odgovorilo na izazove pandemije bolesti COVID-19 i predstavile mogućnosti za akademsku zajednicu (nastavnike i studente), oblikovatelje politika, akademsku zajednicu i istraživače na nacionalnoj razini, razini EU-a i međunarodnoj razini. Ključan je za uspostavu europskog prostora obrazovanja do 2025. i doprinosi postizanju ciljeva Programa vještina za Europu, Akcijskog plana za europski socijalni stup i Digitalnog kompasa 2030. Današnji prijedlozi ujedno su i ključni rezultat Europske godine vještina.

Prijedlog se temelji na analizi koju je proveo Zajednički istraživački centar Komisije i kojom se utvrđuju glavne pouke i trendovi koji su se pojavili u okviru strukturiranog dijaloga, poziva na očitovanje te planova za otpornost i oporavak država članica EU-a.

Citati

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager izjavila je: U prijedlozima se naglašava potreba da svi u Europi imaju pristup digitalnom obrazovanju. Moramo raditi na digitalnim vještinama i pristupiti im s jednakom važnošću kao čitanju i pisanju. Cilj je do 2030. postići cilj da najmanje 80 % svih odraslih osoba vlada osnovnim digitalnim vještinama i imamo 20 milijuna zaposlenih stručnjaka za IKT, uključujući znatno više žena.

Potpredsjednik Margaritis Schinas izjavio je: Europa spremna za digitalno doba mora imati vodeću ulogu ne samo u tehnologiji nego i u obrazovanju. U našim sustavima obrazovanja i osposobljavanja moraju se iskoristiti mogućnosti koje nudi digitalno doba i omogućiti učenicima da steknu kompetencije i vještine potrebne za uspjeh u sadašnjosti i budućnosti. Moramo učinkovitije odgovoriti na povećane potrebe za digitalnim vještinama u učenju, u životu i na tržištu rada.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Naš rad s državama članicama EU-a u okviru Akcijskog plana za digitalno obrazovanje pokazao se korisnim za ukazivanje na slabosti i pronalazak rješenja. Digitalni jaz i dalje je prisutan u EU-u i u našim društvima. Današnji prijedlozi predstavljaju viziju uključivog i visokokvalitetnog digitalnog obrazovanja. Uvjerena sam da će države članice, škole i ustanove za osposobljavanje, nastavnici, roditelji i učenici udružiti snage i pretvoriti našu viziju u stvarnost.

Za više informacija

Akcijski plan za digitalno obrazovanje od 2021. do 2027.

Europska godina vještina

Studija izvedivosti za europsku potvrdu za digitalne vještine (EDSC)

Informativni članak o poboljšanju pružanja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju

Informativni članak o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje

Informativni članak o pilot-projektu europske potvrde za vještine

Pojedinosti

Datum objave
18. travnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj