Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. rujna 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija pozdravlja sustav jamstava u vrijednosti od 100 milijardi eura

Komisija pozdravlja aktivaciju instrumenta SURE kojim će se osigurati do 100 milijardi eura financijske potpore za zaštitu radnih mjesta i radnika pogođenih pandemijom koronavirusa.

Komisija pozdravlja sustav jamstava u vrijednosti od 100 milijardi eura

Instrument je aktiviran nakon što su sve države članice dovršile nacionalne postupke odobravanja i potpisale sporazume o jamstvu s Komisijom u vrijednosti od ukupno 25 milijardi eura. Dobrovoljno obvezivanje na jamstva važan je izraz solidarnosti u suočavanju s dosad nezabilježenom krizom. Ta su jamstva potrebna kako bi se povećao opseg zajmova koji se mogu odobriti državama članicama uz istodobnu zaštitu kreditnog rejtinga Unije i snažnog položaja na međunarodnim tržištima kapitala.

Komisija je već dostavila Vijeću prijedloge odluka o dodjeli financijske potpore u iznosu od 87,3 milijarde eura za 16 država članica u okviru instrumenta SURE. Nakon što Vijeće donese te prijedloge, financijska potpora osigurat će se u obliku zajmova koje EU odobrava državama članicama pod povoljnim uvjetima.

Ti će zajmovi pomoći državama članicama u rješavanju naglih povećanja javnih rashoda kako bi se očuvala zaposlenost u kontekstu krize uzrokovane pandemijom. Konkretno, državama članicama će se pomoći da pokriju troškove izravno povezane s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera koje su uvele kao odgovor na pandemiju koronavirusa, posebno za samozaposlene osobe.

Instrumentom SURE mogle bi se financirati i zdravstvene mjere kojima bi se osigurao siguran povratak normalnoj gospodarskoj aktivnosti.

Pojedinosti

Datum objave
23. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj