Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Komisija pozdravlja politički dogovor o programu Digitalna Europa u vrijednosti od 7,5 milijardi eura

Komisija je danas pozdravila politički dogovor između Europskog parlamenta i država članica EU-a o prvom programu EU-a čiji je cilj ubrzati oporavak i potaknuti digitalnu transformaciju Europe. Pregovori u okviru trijaloga završeni su, a sada pravne...

Komisija pozdravlja politički dogovor o programu Digitalna Europa

Program Digitalna Europa u vrijednosti od 7,5 milijardi eura (u sadašnjim cijenama) dio je sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a koji obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. Njime će se osigurati financiranje projekata u pet ključnih područja: superračunalstvo, umjetna inteligencija, kibersigurnost, napredne digitalne vještine i osiguravanje široke uporabe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu.

Programom bi se trebao premostiti jaz koji postoji između istraživanja digitalnih tehnologija i njihove primjene te bi se rezultati istraživanja trebali staviti na tržište u korist europskih građana i poduzeća, a posebno malih i srednjih poduzeća. Ulaganjima u okviru programa Digitalna Europa podupiru se dva Unijina srodna cilja, a to su zelena tranzicija i digitalna transformacija, te jačaju otpornost i strateška autonomija Unije.

Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager izjavila je: Ovaj je program jedan od ključnih instrumenata kojim će se osigurati da digitalni sektori potaknu oporavak. Dogovor je dokaz da svi surađujemo na oblikovanju i podupiranju digitalne transformacije europskog društva i gospodarstva.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: Pandemija je naglasila potrebu za ulaganjem u naše digitalne kapacitete, od superračunala do kibersigurnosti. Programom Digitalna Europa europskim će se poduzećima, osobito manjima, pomoći u uvođenju naprednih tehnologija te u njihovu širenju i iskorištavanju neizmjernih mogućnosti digitalne transformacije. Pomoći će se i našim građanima da unaprijede svoje digitalne vještine. To je ključno za ostvarenje dvostruke digitalne i zelene tranzicije, promicanje naše tehnološke suverenosti i jačanje naših strateških digitalnih kapaciteta.

Sljedeći koraci

Danas postignuti politički dogovor prvo trebaju odobriti Europski parlament i Vijeće. Nakon toga Vijeće će utvrditi svoje stajalište u prvom čitanju. Ako se Parlament složi sa stajalištem Vijeća u prvom čitanju, donijet će se akt, čime će se omogućiti da provedba programa započne 2021. stupanjem na snagu novog višegodišnjeg financijskog okvira.

Kontekst

Programom Digitalna Europa nadopunit će se drugi programi EU-a, kao što su Obzor Europa, program EU-a za istraživanja i inovacije, o kojem je politički dogovor postignut prošli tjedan, te Instrument za povezivanje Europe za digitalnu infrastrukturu.

Komisija je za program Digitalna Europa objavila nacrt smjernica, kojim će se oblikovati programi rada i pozivi na podnošenje prijedloga za prve dvije godine programa (2021. – 2022.).

Europski parlament, države članice EU-a u Vijeću i Komisija postigli su 10. studenoga 2020. politički dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i instrumentu Next Generation EU. Sljedeći je korak hitno donijeti paket višegodišnjeg financijskog okvira i ratificirati Odluku o vlastitim sredstvima.

Nakon što se donesu, dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU, koja je privremeni instrument osmišljen za poticanje oporavka Europe, bit će najveći paket poticaja financiran iz proračuna EU-a. Za obnovu Europe nakon koronavirusa izdvojeno je 1,8 bilijuna eura (u cijenama iz 2018.). Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Više informacija

Više o programu Digitalna Europa

Informativni članak

Digitalne tehnologije odražavaju se u dugoročnom proračunu EU-a

Dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i inicijativa Next Generation EU

Plan oporavka

Obzor Europa

Pojedinosti

Datum objave
15. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj