Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak18. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija pozdravlja politički dogovor o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Europska komisija pozdravlja politički dogovor koji su Europski parlament i Vijeće postigli o Mehanizmu za oporavak i otpornost.

Komisija pozdravlja politički dogovor o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Mehanizam za oporavak i otpornost ključna je sastavnica instrumenta NextGenerationEU, EU-ova plana za izlazak iz aktualne krize. U okviru tog mehanizma državama članicama stavit će se na raspolaganje 672,5 milijardi eura u obliku zajmova i bespovratnih sredstava za potporu reformama i ulaganjima. Mehanizam će imati ključnu ulogu u ublažavanju gospodarskih i društvenih posljedica pandemije koronavirusa. Pomoći će u poboljšanju održivosti i otpornosti europskih gospodarstava i društava te njihove pripremljenosti za zelenu i digitalnu tranziciju.

Glavni elementi dogovora

Dogovorom, koji Europski parlament i Vijeće trebaju konačno odobriti, predviđeno je da Mehanizam za oporavak i otpornost obuhvaća šest područja: zelena tranzicija; digitalna transformacija; pametan, održiv i uključiv rast i radna mjesta; socijalna i teritorijalna kohezija; zdravlje i otpornost te politike za sljedeću generaciju, djecu i mlade, uključujući obrazovanje i vještine.

Europska unija obvezala se da će do 2050. postići klimatsku neutralnost, a Europsko vijeće prošli je tjedan podržalo prijedlog Komisije da se emisije stakleničkih plinova smanje za 55 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990. Stoga bi države članice trebale dati prednost reformama i ulaganjima kojima se podupire klimatska tranzicija. Dogovorom je predviđeno da se za potporu klimatskim ciljevima u svakom nacionalnom planu za oporavak i otpornost izdvoji najmanje 37 % rashoda za ulaganja i reforme. Osim toga, sva ulaganja i reforme moraju biti usklađeni s načelom „da se ne nanosi bitna šteta” kako ne bi bitno naštetili okolišu.

Osim toga, države članice trebale bi u svojim planovima za oporavak i otpornost ambiciozno definirati reforme i ulaganja kojima se podupire digitalna tranzicija. Za potporu digitalnoj tranziciji trebalo bi u svakom nacionalnom planu izdvojiti najmanje 20 % rashoda predviđenih za ulaganja i reforme.

Očekuje se da će planovi za oporavak i otpornost pomoći i da se djelotvorno odgovori na izazove utvrđene u odgovarajućim preporukama za države članice iz europskog semestra, okvira za usklađivanje gospodarskih i socijalnih politika u Uniji.

Dogovoreno je da će Europski parlament imati veliku ulogu u upravljanju Mehanizmom za oporavak i otpornost. Redoviti „dijalog o oporavku i otpornosti” Parlamentu će omogućiti da Komisiju poziva na rasprave o različitim pitanjima u vezi s Mehanizmom.

Radi informiranja o napretku u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost i nacionalnih planova, utvrdit će se javno dostupan pregled pokazatelja.

Države članice morat će uvesti jake mjere za zaštitu financijskih interesa Unije, a osobito za sprečavanje prijevare, korupcije i sukoba interesa.

Dogovoreno je i da će nakon odobrenja planova za oporavak i otpornost 13 % ukupnog iznosa dodijeljenog državama članicama biti dostupno putem pretfinanciranja kako bi se osigurao što brži dotok sredstava za potporu gospodarskom oporavku.

Izjave članova Kolegija

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: „Za jačanje naših gospodarstava imamo financijski paket bez presedana – proračun Unije i naš plan za oporavak NextGenerationEU. Mehanizam za oporavak i otpornost bit će u središtu instrumenta NextGenerationEU. Današnji dogovor smatram važnim korakom u smjeru financiranja ulaganja i reformi potrebnih za potporu gospodarskom oporavku i postavljanje temelja za snažniju, otporniju Europu.”

Izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis izjavio je: „Tri glavne institucije Unije postigle su politički dogovor o Mehanizmu za oporavak i otpornost, čime će se osigurati sredstva u obliku zajmova i bespovratnih sredstava u iznosu od 672,5 milijardi eura. Mehanizmom će se poduprijeti nacionalne reforme i ulaganja za potporu oporavku i pomoći u preobrazbi gospodarstava Unije kako bi postala zelenija i digitalnija na uključiv i socijalno pravedan način. Države članice sada imaju sigurnost koja im je potrebna da dovrše svoje nacionalne planove i tako ostvare pristup tom dosad nezabilježenom financiranju. Podupirat ćemo ih u svakom koraku kako bismo maksimalno iskoristili ovu priliku. Sada nam je prioritet osigurati dotok sredstava onima kojima su najpotrebnija i potaknuti zajednički oporavak Unije.”

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: „Mehanizam za oporavak i otpornost Europi omogućuje ne samo obnovu gospodarstva nakon pandemije nego i njegovu preobrazbu. Zahvaljujem njemačkom predsjedništvu i pregovaračima Europskog parlamenta na pomoći u postizanju ovog čvrstog dogovora. Sada imamo jedinstvenu priliku ispuniti svoje obveze u području okoliša, ubrzati digitalnu tranziciju, povećati vještine i riješiti problem nejednakosti. Da bismo to ostvarili, Komisija i nacionalna tijela moraju blisko surađivati u cilju brzog odobrenja i djelotvorne provedbe niza ambicioznih i vjerodostojnih nacionalnih planova. Sada kada se ova teška godina bliži kraju, krenimo u 2021. odlučno i s optimizmom.”

Sljedeći koraci

Tekst Uredbe sada se mora dovršiti na tehničkoj razini. Europski parlament i Vijeće zatim moraju službeno odobriti tekst kako bi Uredba što prije stupila na snagu.

Nakon što Uredba stupi na snagu države članice moći će podnijeti svoje planove za oporavak i otpornost koji će sadržavati usklađen paket mjera za provedbu reformi i projekata ulaganja.

Kontekst

Europski parlament, države članice EU-a u Vijeću i Komisija postigli su 10. studenoga 2020. politički dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i instrumentu NextGenerationEU. Kao idući korak hitno je potrebno donijeti paket o VFO-u te ratificirati Odluku o vlastitim sredstvima.

Nakon što se donesu, dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU, privremeni instrument za poticanje oporavka Europe, bit će najveći paket poticaja ikad financiran proračunskim sredstvima EU-a. S ukupnim iznosom od 1,8 bilijuna eura pomoći će u obnovi Europe nakon pandemije bolesti COVID 19. Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Više informacija

Internetska stranica Komisije o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Prijedlog Komisije o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Pojedinosti

Datum objave
18. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj