Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak25. listopada 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija povećava uključivost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

Komisija je danas donijela okvir za povećanje uključivosti i raznolikosti programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. Tim se mjerama ispunjava preuzeta obveza Komisije predsjednice von der Leyen da znatno ojača oba...

Komisija povećava uključivost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

Današnjim okvirom mjera za uključivanje Komisija daje snažan poticaj za povećanje pravednosti i uključivanja u europskom prostoru obrazovanja, a i ispunjava obećanje iz prvog načela europskog stupa socijalnih prava, koje glasi da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Naš europski način života pruža jednake prilike svim mladim Europljanima. Uključivanje i raznolikost sastavni su dio te vizije. Moramo se posebno potruditi kako bismo osigurali da se u programima EU-a nitko ne zapostavi. Generacija Erasmus postala je najbolji ambasador Europe. Ti mladi ljudi mogu podijeliti što su iskusili, a sve to započinje pravednim i ravnopravnim pristupom svim programima.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Programi EU-a moraju koristiti svima, neovisno o podrijetlu, socioekonomskom kontekstu te fizičkom, psihičkom ili zdravstvenom stanju. Stoga su veća uključivost i raznolikost novog programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti iznimno važne. Osigurat ćemo više financijskih sredstava za one kojima je potrebna veća pomoć i uključivanje onih koji ne znaju za program ili oklijevaju prijaviti se. Svi moraju imati jednake prilike, a svi mogu i doprinijeti društvu. To je vrijednost solidarnosti, na kojoj počiva europski projekt.

Mjere za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti uključuju:

  • namjensku financijsku potporu: ova dva programa osigurat će veću financijsku potporu ljudima koji imaju slabije mogućnosti u smislu pokrivanja svih dodatnih troškova ili potreba, što će pridonijeti uklanjanju prepreka koje im onemogućuju da sudjeluju u programskim aktivnostima pod jednakim uvjetima kao i drugi; usto Komisija poziva nacionalne agencije i dionike koji provode programe na nacionalnoj i lokalnoj razini da iskoriste i druge nacionalne ili europske fondove kao dopunu toj financijskoj potpori
  • prilagođenu potporu sudionicima u svim fazama projekta: sudionici će moći iskoristiti brojne pogodnosti (kao što su jezična potpora, pripremni posjeti ili pojačano mentorstvo) prije, tijekom i nakon projekta ili programa mobilnosti kako bi im se osiguralo što bogatije iskustvo
  • potporu organizacijama sudionicama: programi će pružati dodatnu pomoć organizacijama koje sudjeluju u uključivim projektima, u različitim oblicima, od dodatnih sredstava za izgradnju kapaciteta do aktivnosti osposobljavanja i umrežavanja u području uključivanja i raznolikosti za osoblje
  • fleksibilniju ponudu mogućnosti za učenje: programi sad nude širu paletu projekata i prilika za mobilnost različitog trajanja i oblika (virtualne i fizičke, pojedinačne i skupne) kako bi svi sudionici mogli odabrati ono što im najbolje odgovara
  • prioritet u postupku odabira: programi imaju mehanizme za davanje prednosti kvalitetnim projektima koji uključuju sudionike s manje mogućnosti i bave se temama uključivanja i raznolikosti
  • jasnu komunikaciju i izvješćivanje: u komunikaciji o programima Komisija, nacionalne agencije i svi dionici na nacionalnoj i lokalnoj razini osigurat će dostupnost pristupačnih višejezičnih dokumenata i materijala; Komisija će nastaviti razvijati svoje aktivnosti praćenja i izvješćivanja kako bi imala bolji uvid u napredak u pogledu uključivanja.

Komisija će pomno pratiti provedbu tih mjera uključivanja na nacionalnoj razini putem nacionalnih agencija za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Kako bi se bolje suočile s posebnim izazovima u pristupu programima u svojim nacionalnim kontekstima, nacionalne agencije izradit će na temelju općeg okvira za mjere uključivanja vlastite akcijske planove za uključivanje. U agencijama je već uspostavljena mreža službenika za uključivanje i raznolikost kako bi se olakšao taj rad i razmjena najbolje prakse.

Kako bi osigurala uspješnu provedbu mjera, Komisija će i dalje komunicirati sa svim ključnim dionicima, od nacionalnih agencija do organizacija koje djeluju u području uključivanja i raznolikosti, stručnjaka i samih sudionika.

Kontekst

Od njegova pokretanja 1987. program Erasmus i programi koji su uslijedili nakon njega omogućili su studiranje, izobrazbu, volontiranje ili stjecanje radnog iskustva u inozemstvu za 10 milijuna ljudi. Program Erasmus+ pokrenut je 2014., a u njemu su u jedinstvenom okviru EU-a objedinjene sve inicijative u područjima obrazovanja, osposobljavanja, rada s mladima i sporta. Novi program Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. pokrenut je u ožujku 2021. s pojačanim proračunom od više od 28 milijardi eura.

Europske snage solidarnosti pokrenute su u prosincu 2016., a od listopada 2018. su zaseban program koji se financira sredstvima EU-a. S više od milijardu eura u proračunu novog programa za razdoblje 2021. – 2027. oko 275 000 mladih dobit će priliku za humanitarni rad i doprinos rješavanju društvenih problema volontiranjem ili pokretanjem vlastitih projekata solidarnosti. Od 2022. program će mladima omogućavati i volontiranje u okviru pružanja humanitarne pomoći EU-a u sigurnim trećim zemljama.

Više informacija

Provedbena odluka Komisije o okviru za mjere uključivanja u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Strategija za uključivanje i raznolikost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

Pojedinosti

Datum objave
25. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj