Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak11. svibnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Komisija povećava proračun programa Obzor Europa za potporu zelenim, zdravstvenim i digitalnim inovacijama te raseljenim istraživačima iz Ukrajine

Stotine ukrajinskih znanstvenika također će imati koristi od povećanog proračuna u iznosu od 1 milijun eura za program Human Frontier Science za inicijativu „znanstvenici pomažu znanstvenicima” u okviru klastera 1 „Zdravlje” programa Obzor Europa.

Komisija otvara portal za potporu istraživačima u Ukrajini

Komisija je danas donijela izmjenu programa rada Obzora Europa u razdoblju 2021.–2022., na temelju koje je proračun povećan za gotovo 562 milijuna eura radi dodatne potpore misijama EU-a za inovativna rješenja za zelene, zdravstvene i digitalne izazove te za dodatne mjere za poticanje europskog inovacijskog ekosustava. Proračun programa za 2021. i 2022. sada iznosi gotovo 16 milijardi eura.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je: Ova dodatna ulaganja u istraživanje i inovacije pomoći će nam da ostvarimo glavne ciljeve politike. Program Obzor Europa uz svoju naprednu viziju stvaranja zdravije, zelenije i digitalne Europe pokazuje i solidarnost u pružanju potpore raseljenim istraživačima iz Ukrajine.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Ovom revizijom programa rada dajemo veći poticaj istraživanjima i inovacijama kojima ćemo odgovoriti na naše najveće društvene izazove oslanjajući se pritom na nove i inovativne alate, kao što su misije EU-a. Osim toga, podupirat ćemo raseljene istraživače iz Ukrajine kako bismo im omogućili nastavak rada u području istraživanja i inovacija.

Od ukupnog dodatnog iznosa 507,1 milijun eura namijenjen je za pet misija EU-a, koje predstavljaju nov i inovativan način za pronalaženje rješenja za neke od naših najvećih izazova u suradnji s ljudima u Europi i izvan nje. Misije, koje su pokrenute u rujnu 2021. usmjerene su na ostvarenje ambicioznih ciljeva u području zdravlja, klime i okoliša do 2030. Do te je godine predviđeno 17 novih poziva koji obuhvaćaju misiju za borbu protiv raka, misiju za plan za tlo za Europu, misiju za prilagodbu klimatskim promjenama i misiju za obnovu naših oceana i voda. To uključuje zajednički poziv koji obuhvaća posljednje dvije misije, kao i dodatna djelovanja kojima se podupire svih pet misija, uključujući misiju za gradove.

U kontekstu ruske invazije na Ukrajinu izmjena uključuje i mjere za potporu istraživačima koji su prethodno bili aktivni u Ukrajini. U okviru novog programa MSCA4Ukraine, koji je dio aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA), iznos od 25 milijuna eura namijenjen je za nastavak rada raseljenih istraživača u akademskim i drugim institucijama u državama članicama i zemljama pridruženima programu Obzor Europa te, kad to bude moguće, potporu za njihov povratak u Ukrajinu radi ponovne izgradnje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta zemlje (više informacija dostupno je u priopćenju za medije). Stotine ukrajinskih znanstvenika također će imati koristi od povećanog proračuna u iznosu od 1 milijun eura za program Human Frontier Science za inicijativu „znanstvenici pomažu znanstvenicima” u okviru klastera 1 „Zdravlje” programa Obzor Europa. Dodana je i opća odredba kojom se sve podnositelje zahtjeva potiče da, ako je to moguće, nude prilike istraživačima i inovatorima iz Ukrajine.

Nadalje, izmjenom se utvrđuje da pravni subjekti s poslovnim nastanom u Rusiji, Bjelarusu ili na područjima Ukrajine koja nisu pod kontrolom vlade nisu prihvatljivi u bilo kojem svojstvu za sudjelovanje u djelovanjima koja se podupiru programom Obzor Europa. Iznimke se mogu odobriti na pojedinačnoj osnovi iz opravdanih razloga.

Osim toga, izmjenom se dodaje nekoliko novih djelovanja za potporu inovacijskom potencijalu Europe. U okviru europskih inovacijskih ekosustava nastavit će se program WomenTechEU uz utrostručeni proračun (10 milijuna eura) za potporu više od 100 novoosnovanih poduzeća pod vodstvom žena ove godine te novo djelovanje za stvaranje i poticanje poslovnih anđela koji ulažu u EU (2 milijuna eura). Za klaster 2 „Kultura, kreativnost i uključivo društvo” to uključuje potporu stvaranju suradničkih platformi i mreža za europske kulturne i kreativne industrije (6 milijuna eura), procjenu društvenog učinka politika zelene tranzicije (3 milijuna eura) i inovativna rješenja za budućnost demokracije (3 milijuna eura) te potporu Opservatoriju za inovacije u javnom sektoru (1,5 milijuna eura). Uključene su i druge manje prilagodbe programa rada u ukupnom iznosu od 3,2 milijuna eura.

Prvi krug predstojećih poziva bit će otvoren 12. svibnja 2022., a drugi 24. svibnja 2022.

Raspodjela proračuna za misije EU-a za 2022.

  • U okviru misije za prilagodbu klimatskim promjenama uložit će se 126,2 milijuna eura. To uključuje doprinos zajedničkom pozivu s misijom za obnovu naših oceana i voda do 2030. kako bi se uspostavilo zajedničko djelovanje za otpornost obale u arktičkom i atlantskom morskom bazenu. Misija za prilagodbu klimatskim promjenama će 2022. podupirati razvoj i ispitivanje rješenja za ključna područja pogođena klimatskim promjenama.
  • U okviru misije za borbu protiv raka uložit će se 129,56 milijuna eura kako bi se poboljšala primarna prevencija raka, ojačali istraživački kapaciteti sveobuhvatne infrastrukture za rak i osmislila klinička ispitivanja za optimizaciju liječenja pacijenata oboljelih od teško izlječivih oblika raka.
  • U okviru misije za obnovu naših oceana i voda iskoristit će se sredstva u iznosu od 117,9 milijuna eura. To uključuje doprinos zajedničkom pozivu s misijom za prilagodbu klimatskim promjenama s ciljem zaštite i obnove morskih i slatkovodnih ekosustava i biološke raznolikosti, sprečavanja i uklanjanja onečišćenja iz oceana, mora i voda te stvaranja održivog, ugljično neutralnog i kružnog plavog gospodarstva.
  • U okviru misije za plan za tlo za Europu iskoristit će se proračun od 95 milijuna eura kako bi se, među ostalim, uspostavio novi repozitorij znanja u okviru misije, istražila uloga biološke raznolikosti tla u uslugama ekosustava te utvrdile strategije za dekontaminaciju i ponovnu uporabu zemljišta.

Mjere za potporu misiji za klimatski neutralne i pametne gradove, s proračunom od 119,37 milijuna eura za 2022., već su uključene u izmjenu programa rada donesenu u prosincu 2021. Tom je izmjenom proračun za platformu misije za klimatski neutralne i pametne gradove povećan za gotovo 6,25 milijuna eura kako bi se pružila dodatna potpora gradovima odabranima za sudjelovanje u misiji.

Kontekst

Obzor Europa, nasljednik programa Obzor 2020., program je EU-a za istraživanja i inovacije, čiji proračun za razdoblje 2021.- 2027. iznosi 95,5 milijardi eura. Misije EU-a novost su programa Obzor Europa i njima se podupiru prioriteti Komisije, uključujući europski zeleni planEuropu spremnu za digitalno dobaeuropski plan za borbu protiv rakagospodarstvo u interesu građana i the novi europski Bauhaus. Na primjer, misija „klima” već je sada konkretni element nove strategije za prilagodbu klimatskim promjenama, misija za borbu protiv raka dio je europskog plana za borbu protiv raka, a misija „tlo” je vodeća inicijativa iz dugoročne vizije za ruralna područja EU-a.

Komisija je odmah poduzela ciljane mjere kako bi pomogla istraživačima iz Ukrajine. Iako pridruživanje zemlje Obzoru Europa još nije stupilo na snagu, ukrajinski subjekti ispunjavaju uvjete za financiranje sredstvima EU-a u okviru programa Obzor Europa. Osim toga, pokrenut je namjenski portal ERA4Ukraine na platformi EURAXESS koji služi kao jedinstvena točka za pružanje informacija o potpori istraživačima iz Ukrajine koja je na raspolaganju na razini država članica i europskoj razini, uključujući istaknute nevladine inicijative, kao što su ScienceforUkraine. Dodatne inicijative EU-a uključuju Science4Refugees koja izbjeglicama nudi stažiranja, poslove u punom i nepunom radnom vremenu te pristup europskoj istraživačkoj zajednici, Inspireurope u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie, koja osigurava potporu istraživačima izloženima riziku, kao i ERCforUkraine Europskog istraživačkog vijeća koja objavljuje ponude za posao povezane s njegovim aktualnim bespovratnim sredstvima. Dodatne mogućnosti koje nude korisnicima programa Obzor navedene su i u programu Horizon4Ukraine.

Dodatne informacije

Obzor Europa

Internetske stranice misija EU-a

Informativni članak o misijama EU-a

Pitanja i odgovori: Misije EU-a

Informativni dani misija EU-a od 17. do 18. svibnja

Portal za financiranje i natječaje – mogućnosti financiranja

MSCA4Ukraine

ERA4Ukraine

ERCforUkraine

Horizon4Ukraine

Pojedinosti

Datum objave
11. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj