Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. svibnja 2017.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija postavlja čvrste temelje za Europske snage solidarnosti

Europske snage solidarnosti: Komisija predlaže više od 340 milijuna EUR kako bi se omogućio angažman za 100 000 mladih do 2020.

Europske snage solidarnosti

Komisija je danas postavila čvrste temelje za Europske snage solidarnosti prijedlogom proračuna za sljedeće tri godine te posebne pravne osnove.

Time će se pridonijeti konsolidaciji inicijative i stvaranju više mogućnosti za mlade. Uz ponude za volontiranje, pripravništvo i zapošljavanje, Europske snage solidarnosti odsad će sudionicima pružati mogućnost uspostavljanja vlastitih projekata solidarnosti ili volontiranja u skupinama.

Tijekom prve faze započete u prosincu 2016. pokrenuto je osam različitih programa u kojima se nudi volontiranje, pripravništvo ili zapošljavanje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Već se prijavilo više od 30 000 mladih, a prvi su sudionici započeli sa svojim angažmanom. Pod vodstvom povjerenika Oettingera, Navracsicsa i Thyssen Komisija danas predlaže jedinstvenu pravnu osnovu, vlastiti mehanizam financiranja te širi skup aktivnosti solidarnosti za Europske snage solidarnosti. Time će se pridonijeti daljnjem povećanju njihove usklađenosti, utjecaja i troškovne učinkovitosti. Komisija predlaže dodjelu 341,5 milijuna EUR Europskim snagama solidarnosti u razdoblju od 2018. do 2020. kako bi se omogućilo sudjelovanje u programu za 100 000 mladih Europljana do kraja 2020.

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Solidarnost je nešto više od pukog načela, ona je stanje duha koje dotiče samu srž Europske unije. Snage solidarnosti utjelovljenje su tog načela. Ponosan sam na ono što Snage predstavljaju i zahvalan svima koji su se prijavili te organizacijama koje našim mladima nude mjesta za angažman. Snage danas, uz proračun za njihovo održavanje, poprimaju odgovarajući pravni oblik. Sudionici na terenu su ti koji Snagama – i europskoj solidarnosti – udahnjuju život.”

Za sljedeću fazu Europskih snaga solidarnosti predviđene su sljedeće vrste aktivnosti:

  • mlade će se ljude podupirati pri izvršavanju volonterskih aktivnosti angažmanom u području solidarnosti u trajanju do 12 mjeseci, pripravništvom obično od dva do šest mjeseci te zapošljavanjem u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom od dva do 12 mjeseci;
  • skupinama od 10 do 40 mladih volontera iz različitih zemalja omogućit će se da u okviru volonterskih timova daju zajednički doprinos u trajanju od dva tjedna do dva mjeseca;
  • projektima solidarnosti omogućit će se malim skupinama od najmanje pet sudionika da na vlastitu inicijativu uspostave i provedu projekte solidarnosti na lokalnoj razini u trajanju od dva do 12 mjeseci;
  • aktivnostima umrežavanja pomoći će se u privlačenju novopridošlih u Europske snage solidarnosti, omogućiti razmjene dobre prakse, pružati potpora nakon isteka prakse te uspostaviti mreže bivših sudionika.

Svim tim mjerama mladima diljem Europe pružit će se nove mogućnosti uključivanja u aktivnosti solidarnosti kojima se potiče rješavanje društvenih izazova i jačanje zajednica. Istodobno, njima će se pomoći mladima da poboljšaju vještine i kompetencije potrebne za njihov osobni i profesionalni razvoj na početku njihove karijere. Europske snage solidarnosti uključiva su inicijativa. Ciljanim mjerama, kao što su dodatna sredstva ili angažmani u kraćem trajanju, poticat će se sudjelovanje mladih u nepovoljnom položaju.

Svako javno ili privatno tijelo koje poštuje stroge zahtjeve u pogledu kvalitete može predlagati projekte za Europske snage solidarnosti. Provodit će ih Europska komisija, nacionalne agencije za program Erasmus+ u državama članicama te Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Kako bi se poboljšala integracija sudionika Europskih snaga solidarnosti u tržište rada, poticat će se aktivno uključivanje javnih službi za zapošljavanje, privatnih službi za zapošljavanje te gospodarskih komora.

Komisija današnjim prijedlogom ostvaruje svoje obećanje o predstavljanju pravnog prijedloga do proljeća 2017. dano prilikom pokretanja Europskih snaga solidarnosti. Europski parlament i Vijeće trebaju donijeti nacrt Uredbe prije nego što ona može stupiti na snagu. Institucije EU-a u svojoj su se zajedničkoj izjavi obvezale da će dostaviti prijedlog do kraja ove godine.

Kontekst

Tijekom svojeg govora o stanju Unije 2016. predsjednik Komisije Juncker najavio je osnivanje Europskih snaga solidarnosti kojima će se mladima od 18 do 30 godina omogućiti sudjelovanje u širokom rasponu aktivnosti solidarnosti diljem EU-a. Više od 30 000 mladih pridružilo se Europskim snagama solidarnosti od njihova pokretanja 7. prosinca 2016. Uparivanje s organizacijama započelo je u ožujku; otada se stupilo u kontakt s 9000 sudionika, oko 110 njih primilo je ponudu te su prvi sudionici već započeli sa svojim angažmanom.

U svrhu pripreme prijedloga Komisija je pokrenula otvorenu internetsku anketu i ciljana savjetovanja s dionicima koji su zaključeni Forumom dionika. Dionici su naglasili važnost kvalitetnih angažmana i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju, nužnost uspostave namjenskog proračuna, prikladnih mjera komunikacije i informiranja javnosti te racionalnih i učinkovitih upravljačkih struktura kao i potrebu da se vještinama koje je osoba stekla nadopunjuju inicijative na nacionalnoj razini.

Prijedlog dolazi u vrijeme kada se obilježava 30. godišnjica programa Erasmus, jednog od najuspješnijih programa EU-a. U svojim počecima skroman program razmjene u području visokog obrazovanja, on danas pod nazivom Erasmus + nudi širok raspon prilika za učenje u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja, obrazovanja odraslih, mladeži i sporta.

Pojedinosti

Datum objave
30. svibnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj