Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak29. travnja 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Komisija pokreće postupak protiv TikToka na temelju Akta o digitalnim uslugama

Komisija pokrenula postupak protiv TikToka u vezi s pokretanjem usluge TikTok Lite u Francuskoj i Španjolskoj te priopćila namjeru da obustavi program nagrađivanja u EU-u.

Akt o digitalnim uslugama

Komisija je prošlog tjedna pokrenula drugi službeni postupak protiv TikToka na temelju Akta o digitalnim uslugama kako bi se procijenilo je li prekršio Akt o digitalnim uslugama pri pokretanju usluge TikTok Lite u Francuskoj i Španjolskoj. U skladu s Aktom o digitalnim uslugama, vrlo velike internetske platforme obvezne su podnijeti izvješće o procjeni rizika, uključujući mjere za ublažavanje svih potencijalnih sistemskih rizika prije pokretanja novih funkcija koje mogu imati ključan učinak na njihove sistemske rizike.

Komisija je zabrinuta jer je program Task and Reward portala TikTok, kojim se korisnicima omogućuje da zarađuju bodove obavljanjem određenih „zadataka” na TikToku, kao što su gledanje videozapisa, označavanje da im se sviđa sadržaj, praćenje kreatora sadržaja, pozivanje prijatelja da se pridruže TikToku itd., pokrenut bez temeljite procjene, posebno onih povezanih sa stvaranjem ovisnosti o platformi i bez poduzimanja učinkovitih mjera za smanjenje rizika. To je posebno zabrinjavajuće za djecu s obzirom na to da se sumnja da ne postoje učinkoviti mehanizmi za provjeru dobi na TikToku. Nedostatak učinkovitih mehanizama za provjeru dobi i mogućnost namjernog dizajna platforme koji stvara ovisnost već su predmet istrage u prvom službenom postupku protiv TikToka.

Ovaj će ispitni postupak stoga biti usmjeren na sljedeća područja:

  • Usklađenost TikToka s obvezom iz Akta o digitalnim uslugama da provede i podnese izvješće o procjeni rizika prije uvođenja funkcija, u ovom slučaju programa Task and Reward Program, koje će vjerojatno imati ključan učinak na sistemske rizike. Posebno negativne učinke na mentalno zdravlje, uključujući mentalno zdravlje maloljetnika, posebno kao posljedica nove značajke koja potiče stvaranje ovisnosti.
  • Mjere koje je TikTok poduzeo kako bi ublažio te rizike.

Ako se dokaže, ti bi propusti predstavljali povrede članaka 34. i 35. Akta o digitalnim uslugama. Komisija će sada prioritetno provesti temeljitu istragu. Pokretanjem službenog postupka ne prejudicira se njegov ishod.

Osim toga, Komisija je TikToku poslala i službeni zahtjev za informacije na temelju odluke Komisije kojom se društvo obvezuje da dostavi odgovor na zahtjev za informacije od 17. travnja 2024. Konkretno, Komisija je od TikToka zatražila da do 18. travnja dostavi izvješće o procjeni rizika za TikTok Lite, kao i informacije o mjerama koje je platforma uspostavila kako bi ublažila potencijalne sistemske rizike tih novih funkcija. TikTok nije dostavio takav dokument u zadanom roku.

TikTok je imao rok do 23. travnja za podnošenje izvješća o procjeni rizika Komisiji, a do 3. svibnja za dostavu ostalih traženih informacija.

Ako TikTok ne odgovori na Komisijin zahtjev za informacije odlukom u navedenim rokovima, Komisija može izreći novčane kazne do 1 % ukupnog godišnjeg prihoda pružatelja ili svjetskog prometa i periodične kazne do 5 % prosječnog dnevnog dohotka pružatelja ili godišnjeg prometa na svjetskoj razini.

Naposljetku, s obzirom na to da TikTok nije dostavio procjenu rizika koja je trebala biti provedena prije pokretanja usluge TikTok Lite, Komisija sumnja na povredu Akta o digitalnim uslugama prima facie i smatra da postoje rizici od ozbiljne štete za mentalno zdravlje korisnika. Komisija je stoga TikToku priopćila i namjeru uvođenja privremenih mjera koje se sastoje od obustave programa nagrada TikTok Lite u EU-u do procjene njegove sigurnosti. Mjere se mogu obnoviti ako je to potrebno i razmjerno. Prije službenog donošenja obustave društvu TikTok omogućeno je da do 24. travnja iznese argumente u svoju obranu koje će Komisija pažljivo ocijeniti.

Sljedeći koraci

Pokretanjem službenog postupka Komisija se ovlašćuje za poduzimanje daljnjih provedbenih koraka, kao što su privremene mjere i odluke o neusklađenosti. Komisija je također ovlaštena prihvatiti sve obveze koje je TikTok preuzeo u pogledu rješavanja pitanja koja su predmet postupka.

Pokretanjem službenog postupka koordinatori za digitalne usluge ili bilo koje drugo nadležno tijelo država članica EU-a oslobađaju se njihovih ovlasti za nadzor i provedbu Akta o digitalnim uslugama u vezi s povredama na koje se sumnja.

Osnovne informacije

Komisija je 25. travnja 2023. TikTok imenovala vrlo velikom internetskom platformom na temelju Akta o digitalnim uslugama na temelju korisničke baze TikToka koja doseže prag od 45 milijuna prosječnih aktivnih korisnika u EU-u. Od kraja kolovoza 2023. TikTok podliježe ispunjavanju obveza iz Akta o digitalnim uslugama.

TikTok Lite nova je aplikacija s funkcijom namijenjenom korisnicima starijima od 18 godina, koja se naziva program Task and Reward koja korisnicima omogućuje da zarađuju bodove tijekom obavljanja određenih „zadataka” na TikToku, kao što su gledanje videozapisa, označavanje da im se sviđa sadržaj, praćenje kreatora sadržaja, pozivanje prijatelja da se pridruže TikToku itd. Ti se bodovi mogu zamijeniti za nagrade, kao što su bonovi na usluzi Amazon, darovne kartice za PayPal ili valutu usluge TikToka, koje se mogu poslati kreatorima sadržaja. TikTok Lite pokrenut je u Francuskoj i Španjolskoju u ožujku.

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama, imenovane vrlo velike internetske platforme obvezne su podnijeti izvješće o procjeni rizika, uključujući mjere za ublažavanje svih potencijalnih sistemskih rizika, prije pokretanja novih funkcija koje mogu imati ključan učinak na sistemske rizike.

Komisija je u veljači 2024. pokrenula prvi službeni postupak protiv TikToka kako bi procijenila je li TikTok prekršio Akt o digitalnim uslugama u područjima povezanima sa zaštitom maloljetnika, transparentnošću oglašavanja, pristupom podacima te upravljanjem rizicima povezanima s dizajnom koji stvara ovisnost i štetnim sadržajem. Postupak je u tijeku.

Na temelju Akta o digitalnim uslugama trenutačno su otvorena još dva službena postupka: jedan protiv X i jedan protiv AliExpressa.

Od 17. veljače Akt o digitalnim uslugama primjenjuje se na sve internetske posrednike u EU-u.

Za daljnje informacije

Akt o digitalnim uslugama u Službenom listu EU-a 

Vrlo velike internetske platforme i tražilice na temelju Akta o digitalnim uslugama 

Opća primjena Akta o digitalnim uslugama

Provedbeni okvir na temelju Akta o digitalnim uslugama

Akt o digitalnim uslugama – pitanja i odgovori

 

Komisija je zabrinuta zbog toga što TikTok nije dostavio procjenu rizika nove usluge TikTok Lite, posebno u pogledu „programa nagrađivanja” u kojem, na primjer, korisnici mogu zaraditi bodove za označavanje da im se sviđa sadržaj ili pozivanje prijatelja na TikTok. U skladu s Aktom o digitalnim uslugama internetske platforme odgovorne su za procjenu i uklanjanje svih potencijalnih rizika s kojima bi se njihovi korisnici mogli suočiti. Stoga je Komisija pokrenula predmet usklađenosti kojim se TikTok poziva da dostavi procjenu i pruži više informacija o tome kako štiti svoje korisnike od potencijalnih rizika na svojoj platformi.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za Europu spremnu za digitalno doba

 

Beskrajni prijenosi kratkih videozapisa mogli bi se smatrati zabavnima, ali i izlažu našu djecu rizicima od ovisnosti, tjeskobe, depresije, poremećaja prehrane, slabe pozornosti... U našem prvom predmetu neusklađenosti s Aktom o digitalnim uslugama protiv TikToka koji je još u tijeku, poduzeće je pokrenulo TikTok Lite, kojim se financijski nagrađuje dodatno vrijeme provedeno za zaslonom. Sumnjamo da bi TikTok „Lite” mogao biti jednako toksičan i stvarati ovisnost poput cigareta. Osim ako TikTok pruži uvjerljiv dokaz o sigurnosti, što dosad nije učinio, spremni smo pokrenuti privremene mjere Akta o digitalnim uslugama, uključujući suspenziju usluge TikTok Lite za koju sumnjamo da bi mogla stvoriti ovisnost. Uložit ćemo sve napore kako bismo zaštitili našu djecu.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište

 

Pojedinosti

Datum objave
29. travnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj