Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. listopada 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija pokreće novi desetogodišnji plan za potporu Romima u EU-u

Europska komisija danas je donijela novi desetogodišnji plan za potporu Romima u EU-u, uključujući prijedlog za preporuku Vijeća. U fokusu je sedam ključnih područja: ravnopravnost, uključenost, sudjelovanje, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i...

Komisija pokreće novi desetogodišnji plan za potporu Romima u EU-u

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Jednostavno rečeno, u proteklih deset godina nismo učinili dovoljno kako bismo pružili potporu romskom stanovništvu u EU-u. Za to nema isprike. Mnogi od njih i dalje se suočavaju s diskriminacijom i rasizmom. To je neprihvatljivo. Danas ponovo pokrećemo rad na ispravljanju te situacije. Postavili smo jasne ciljeve i ponovo naglašavamo da smo odlučni ostvariti istinske promjene u sljedećem desetljeću.

Povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli izjavila je: Da bi Europska unija doista postala Unija ravnopravnosti moramo osigurati da se milijuni Roma tretiraju jednako kao svi ostali građani, da su uključeni u društvo i da mogu sudjelovati u društvenom i političkom životu bez iznimke. S ciljevima iz Strateškog okvira koji smo danas donijeli očekujemo da ćemo do 2030. ostvariti istinski napredak prema Europi u kojoj se Romi slave kao dio Unijine raznolikosti, sudjeluju u našim društvima, imaju sve mogućnosti da daju svoj puni doprinos političkom, društvenom i gospodarskom životu u EU-u i imaju koristi od njega.

Krajnji cilj je potpuna ravnopravnost, ali Komisija je na temelju napretka postignutog za trajanja prethodnog okvira predložila minimalne ciljeve za 2030. To uključuje sljedeće:

  • smanjenje broja slučajeva diskriminacije Roma za najmanje polovinu
  • udvostručenje postotka Roma koji podnesu prijavu ako dožive diskriminaciju
  • smanjenje jaza između Roma i opće populacije u pogledu blagostanja odnosno siromaštva, za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju za najmanje polovinu
  • u državama članicama sa znatnim udjelom romskog stanovništva, smanjenje postotka romske djece koja pohađaju odvojene osnovne škole za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu razlika na temelju spola u zapošljavanju i u pogledu zaposlenosti općenito za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu očekivanog životnog vijeka za najmanje polovinu
  • smanjenje jaza u pogledu stambene zbrinutosti za najmanje jednu trećinu
  • osiguravanje da najmanje 95 % Roma ima priključak na vodovodnu mrežu.

Da bi se postigli ti ciljevi bitno je da države članice donesu prave politike. Komisija državama članicama pruža smjernice i utvrdila je popis mjera koje one trebaju poduzeti kako bi ubrzale napredak u postizanju ravnopravnosti Roma, njihove uključenosti i sudjelovanja. Smjernice i razne mjere obuhvaćaju razvoj sustava potpore za Rome žrtve diskriminacije, kampanju podizanja svijesti u školama, potporu za postizanje financijske pismenosti, promicanje zapošljavanja Roma u javnim ustanovama i poboljšanje dostupnosti kvalitetnih kontrola zdravlja, medicinskih probira i planiranja obitelji za Romkinje.

Sljedeći koraci

Komisija poziva države članice da do rujna 2021. dostave nacionalne strategije i da svake godine dostavljaju izvješća o njihovoj provedbi. Komisija će pratiti napredak u ostvarivanju ciljeva postavljenih za 2030. na temelju podataka iz anketa koje provodi Agencija EU-a za temeljna prava i na temelju inputa od civilnog društva. Provest će se i detaljna evaluacija cijelog novog desetogodišnjeg plana na sredini programskog razdoblja.

Kontekst

Iako u EU-u jesu ostvarena određena poboljšanja – uglavnom u području obrazovanja – Europa još uvijek pred sobom ima dug put prema postizanju istinske ravnopravnosti Roma. Marginalizacija je i dalje prisutna i mnogi su Romi u svakodnevnom životu i dalje suočeni s nerazmjernom diskriminacijom, antiromizmom i socioekonomskom isključenošću.

Novi EU-ov strateški okvir za Rome prvi je izravni doprinos provedbi Akcijskog plana EU-a za borbu protiv rasizma za razdoblje 2020. – 2025. i dio rada predsjednice von der Leyen na ostvarivanju Unije ravnopravnosti.

Novi EU-ov strateški okvir za ravnopravnost, uključenost i sudjelovanje Roma temelji se na Okviru EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. Povezan je s radom Komisije u drugim područjima, uključujući nedavno donesen Akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma za razdoblje 2020. – 2025., Strategiju za prava žrtava i Strategiju za rodnu ravnopravnost.

Mnoga područja politike povezana s poboljšanjem ravnopravnosti, uključenosti i sudjelovanja Roma prvenstveno su u nadležnosti država članica. Međutim, EU ima važnu ulogu jer pruža političke smjernice, koordinira mjere država članica, prati provedbu i napredak, pruža financijsku potporu putem fondova EU-a i promiče razmjenu dobrih praksi među državama članicama.

Više informacija

Informativni članak – EU-ov Strateški okvir za Rome

Unija ravnopravnosti: EU-ov strateški okvir za ravnopravnost, uključenost i sudjelovanje Roma

Komisijin prijedlog nacrta preporuke Vijeća o ravnopravnosti, uključenosti i sudjelovanju Roma

Smjernice za planiranje i provedbu nacionalnih strateških okvira za Rome

Portfelj pokazatelja (pokazatelji za praćenje napretka u postizanju ciljeva politike utvrđenih u EU-ovu strateškom okviru za Rome)

Radni dokument službi Komisije: analitički dokument uz EU-ov strateški okvir za ravnopravnost, uključenost i sudjelovanje Roma

Agencija EU-a za temeljna prava: Istraživanje o Romima i Putnicima provedeno 2019. u Belgiji, Francuskoj, Irskoj, Nizozemskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini

Agencija EU-a za temeljna prava: Pandemija koronavirusa – utjecaj na Rome i Putnike, Bilten br. 5

Pojedinosti

Datum objave
7. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj