Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. listopada 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija pojačava mjere za suzbijanje dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti mladih

Uloga medijske pismenosti u borbi protiv dezinformacija podupire se u okviru programa Kreativna Europa i putem Europskog opservatorija za digitalne medije i njegovih regionalnih središta čiji rad pomaže Europska komisija.

Komisija pojačava mjere za suzbijanje dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti mladih

Komisija je danas objavila smjernice za nastavnike i odgojno-obrazovne djelatnike u osnovnim i srednjim školama o suzbijanju dezinformacija i promicanju digitalne pismenosti u njihovim učionicama. Smjernice pružaju praktičnu potporu nastavnicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima te sadržavaju definicije tehničkih koncepata, vježbe u razredu i upute za poticanje zdravih navika na internetu. Skup alata obuhvaća tri glavne teme: izgradnju kompetencija u području digitalne pismenosti, suzbijanje dezinformacija te procjenu i evaluaciju digitalne pismenosti.

Trenutačno, izravno testiranje pokazalo je da trećina trinaestogodišnjaka u Europi ne posjeduje osnovne digitalne vještine, a prema podacima OECD-a samo je malo više od polovine petnaestogodišnjaka u EU-u izjavilo da ih se podučava kako otkriti jesu li informacije subjektivne ili pristrane. Stoga postoji jasna potreba za jačanjem uloge obrazovanja i osposobljavanja u borbi protiv dezinformacija i promicanju digitalne i medijske pismenosti. Na taj će se način povećati će se otpornost i mogućnost učinkovitije borbe protiv dezinformacija na internetu.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Smjernice su praktični alat za nastavnike i odgojno-obrazovne djelatnike. Nastavnicima će pružiti znanje i alate koji su im potrebni za podučavanje mladih o tome kako se snalaziti u digitalnom svijetu. Čak i nastavnici bez imalo ili tek malo prethodnog iskustva u digitalnom obrazovanju moći će učenicima jasno objasniti kako prepoznati dezinformacije. Uvjerena sam da će ove smjernice donijeti veliku promjenu kod mnogih.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton dodao je: Nastavnici i odgojno-obrazovni djelatnici među najvažnijim su uzorima za mlade i ključno ih je osposobiti kako bismo im pomogli da razlikuju vijesti od dezinformacija. Novim smjernicama i novom strategijom za bolji internet za djecu nastojimo pridonijeti razvoju kompetencija u području digitalne pismenosti od rane dobi u europskim školama.

Danas predstavljene smjernice izrađene su uz potporu stručne skupine Komisije za suzbijanje dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti obrazovanjem i osposobljavanjem te objedinjuju širok raspon praksi iz svijeta obrazovanja i osposobljavanja, radiotelevizije, akademske zajednice, društvenih medija i novinarstva. Stručna skupina objavila je i izvješće u kojem se analizira uloga obrazovanja i osposobljavanja u borbi protiv dezinformacija i iznose moguća rješenja u okviru politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

U tu će svrhu Komisija nastaviti ulagati u okviru godišnjeg programa rada programa Erasmus+ za 2023., kojim će se osigurati financijska sredstva za velike projekte usmjerene na budućnost s naglaskom na osposobljavanje nastavnika i razvoj kurikuluma za borbu protiv dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti.

Komisija će nove smjernice iskoristiti i za mjere potpore nastavnicima u okviru nove europske strategije za bolji internet za djecu (BIK+).

Kontekst

Smjernice su dio Akcijskog plana za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) i akcijskog plana za europsku demokraciju. Pridonijet će uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. Njima se dodatno dopunjuje rad Europske komisije na suzbijanju dezinformacija u okviru programa Erasmus+, Europskih snaga solidarnosti i platforme eTwinning.

Uloga medijske pismenosti u borbi protiv dezinformacija podupire se u okviru programa Kreativna Europa i putem Europskog opservatorija za digitalne medije i njegovih regionalnih središta čiji rad pomaže Europska komisija.

Kako bi poduprla razvoj smjernica, Komisija je osnovala neformalnu stručnu skupinu za suzbijanje dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja. Poziv stručnjacima da se pridruže skupini objavljen je 31. svibnja, a zatvoren 29. lipnja.

U završnom izvješću stručne skupine pruža se uvid u ključnu ulogu koju obrazovanje i osposobljavanje imaju u stjecanju kompetencija koje su mladima potrebne za današnji digitalni svijet, među ostalim kad je riječ o suzbijanju dezinformacija, uz istodobno isticanje glavnih izazova i potencijalnih rješenja u tom složenom i dinamičnom području. Ono se odnosi na postojeću politiku na razini EU-a i međunarodne inicijative, naglašavajući dodanu vrijednost nadogradnje postojećeg rada. U izvješću se predlažu četiri glavne dimenzije suzbijanja dezinformacija i promicanja digitalne pismenosti: obrazovanje i osposobljavanje u pogledu tehnološke i psihološke prirode dezinformacija; ključne dimenzije digitalne pismenosti, potrebe nastavnika i odgojno-obrazovnih djelatnika i naposljetku, djelotvorni pristupi usvojeni u svim državama članicama.

Više informacija

Smjernice za nastavnike i odgojno-obrazovne djelatnike o suzbijanju dezinformacija i promicanju digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja – slijede prijevodi na sve službene jezike EU-a

Završno izvješće

Informativni članak

Infografika

Videozapis

Pojedinosti

Datum objave
13. listopada 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj