Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak21. ožujka 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija podupire 151 projekt reformi u državama članicama kako bi se poboljšala njihova otpornost i konkurentnost

Projektima kojima se pruža potpora odgovara se na potrebu za reformama koju su izrazile države članice, pri čemu su reforme usklađene s prioritetima EU-a za moderne i učinkovite javne uprave, strategije održivog rasta i otporna gospodarstva.

Komisija podupire 151 projekt reformi u državama članicama kako bi se poboljšala njihova otpornost i konkurentnost

Komisija je odobrila novi krug projekata u okviru Instrumenta za tehničku potporu (TSI). Provedbom 151 projekta sve države članice dobit će pomoć u pripremi, osmišljavanju i provedbi do 326 najsuvremenijih reformi u 2023.

Podržani projekti odgovor su na potrebu za reformama koju su izrazile države članice, a ujedno se potpuno poklapaju s prioritetima Europske unije, a to su moderna i učinkovita javna uprava, strategije održivog rasta i otporna gospodarstva.

Osim toga, mnogi projekti reformi povezani su s izazovima u provedbi planova za oporavak i otpornost i plana REPowerEU.

Pojačana suradnja među javnim upravama država članica

U ovom novom krugu projekata za 2023. TSI će i dalje biti usmjeren na poboljšanje operativnog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava država članica. Pokreće se novi projekt, Suradnja i razmjena u javnoj upravi (PACE), radi promicanja uzajamnog učenja i razmjene najbolje prakse među državnim službenicima različitih država članica s ciljem poboljšanja administrativnih kapaciteta i vještina donošenja i provedbe politika

Tijekom cijele godine provodit će se dosad najveći broj međudržavnih projekata. U 33 višedržavna projekta reforme i 10 višeregionalnih projekata ojačat će se suradnja država članica. Europska komisija podupirat će države članice u prevladavanju zajedničkih izazova promicanjem uzajamnog učenja i razvojem zajedničkih pristupa, uz pružanje prilagođene potpore svakoj državi članici ili regiji.

Trajna usmjerenost na reforme povezane sa zajedničkim ključnim prioritetima

Projekti u okviru TSI-ja za 2023. bit će nastavak potpore državama članicama u osmišljavanju i provedbi reformi za ostvarivanje zelene i digitalne tranzicije. 32 % projekata reformi u okviru TSI-ja za 2023. odnosi se na provedbu ciljeva zelenog plana, a 40 % na digitalnu tranziciju i inovacije.

Kako bismo ojačali solidarnost s Ukrajinom i djelotvornije primjenjivali sredstva koja su nam na raspolaganju, države članice će se iz TSI-ja podupirati u provedbi sankcija protiv Rusije. Na primjer, kako bi se poboljšalo zamrzavanje imovine, potpora će biti usmjerena na utvrđivanje stvarnog vlasništva ili kontrole nad poduzećem. Potpora iz TSI-ja pomoći će i u praćenju transakcija kriptovalutama kako bi se spriječilo izbjegavanje sankcija, kao i u mapiranju nadležnosti nacionalnih tijela za provedbu sankcija.

U Europskoj godini vještina nekoliko država članica dobit će potporu iz TSI-ja za izradu svoje nacionalne strategije za vještine radi prevladavanja manjkavosti i neusklađenosti.

Intenzivno korištenje vodećih projekata TSI-ja

Trećina reformi povezana je s vodećim projektima u području energetike, javne uprave, javnih financija, integracije migranata i zdravstvene skrbi. Na primjer, vodeći projekt za integriranu skrb usmjeren je na države članice koje žele osmisliti i provesti reforme usmjerene na poboljšanje interoperabilnosti i digitalizacije zdravstvenih sustava.

Kontekst

Instrument za tehničku potporu glavni je instrument Komisije u pružanju tehničke potpore reformama u EU-u na zahtjev nacionalnih tijela. Dio je višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i temelji se na uspjehu njegova prethodnika, Programa potpore strukturnim reformama. Ta dva instrumenta zajedno su od 2017. podupirala provedbu više od 1500 projekata tehničke potpore u svim državama članicama.

TSI je instrument koji odgovara na potrebe i pruža prilagođeno stručno znanje tijelima država članica koja podnose zahtjev za potporu na godišnjoj osnovi. Komisija zatim ocjenjuje i odabire te zahtjeve. Otkad je uspostavljen, taj se fleksibilan instrument brzo prilagodio novim potrebama država članica, kao što su pandemija bolesti COVID-19 i odgovor EU-a na ničim izazvan ruski napad na Ukrajinu. Bio je ključan i za pomoć državama članicama u pripremi planova za oporavak i otpornost i teritorijalnih planova za pravednu tranziciju.

Projekti za koje se može dobiti potpora iz tog instrumenta obuhvaćaju, među ostalim, javnu upravu, upravljanje javnim financijama, upravljanje migracijama, poslovno okruženje, financijski sektor, tržište rada, obrazovne sustave, socijalne usluge, potporu ugroženoj djeci, zdravstvenu skrb, zelenu tranziciju i kibersigurnost.

Više informacija

Potpora reformama

Instrument za tehničku potporu (TSI) (europa.eu)

Informativni članci o projektima reformi država članica

Godišnji program rada Instrumenta za tehničku potporu za 2023.

Pitanja i odgovori o Instrumentu za tehničku potporu 2023.

Izjave

Izuzetno mi je drago što mogu najaviti novi krug projekata reformi u okviru Instrumenta za tehničku potporu (TSI) u svim državama članicama. Taj se instrument pokazao izuzetno vrijednim sredstvom za pomoć državama članicama u neizvjesnim vremenima. Nacionalne, regionalne i lokalne uprave u cijelom EU-a sve više uspješno koriste TSI. Velik broj zahtjeva za potporu jasno pokazuje sve veću potrebu za ključnim reformama, odlučnost da ih se ostvari te vrijednost stručnog znanja i potpore koju pruža TSI. TSI će 2023. biti ključan za doprinos konkurentnom gospodarstvu s nultom neto stopom emisija, za poboljšanje vještina i kapaciteta javnih uprava i za revitalizaciju zajednica na regionalnoj i lokalnoj razini.

Elisa Ferreira, povjerenica za koheziju i reforme

Pojedinosti

Datum objave
21. ožujka 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj