Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. rujna 2017.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija osniva forum stručnjaka radi nadilaženja prekograničnih prepreka

Kako bi se potpuno iskoristio gospodarski potencijal graničnih regija EU-a i tako ostvarile pogodnosti za njihovih 150 milijuna građana, Komisija danas pokreće „središnju točku za granice”. Ona pruža prilagođenu potporu regijama kako bi se lakše...

Europsak zastava ispred Berlaymonta

Balansiranje između različitih administrativnih i pravnih sustava i dalje je složeno te stvara zamjetne troškove poduzećima, radnicima, učenicima i studentima. Predsjednik Juncker u govoru o stanju Unije 2017. rekao je da je potrebno osigurati pravednost na našem jedinstvenom tržištu. U skladu s tim središnja točka za granice konkretnim će mjerama pospješivati suradnju među graničnim regijama.

Pridonijet će olakšavanju 1. pristupa radnim mjestima, 2. pristupa uslugama poput zdravstvene skrbi i javnog prijevoza te 3. prekograničnog poslovanja.

Prijedlog je dio opširnije Komunikacije o „poticanju rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a”. Njome se, uz navođenje inicijativa u tijeku, uvodi niz novih mjera kako bi granične regije rasle brže i bile sve bliskije.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Udio graničnih regija u gospodarstvu Europe veći je od četvrtine, ali njihov gospodarski potencijal nije u potpunosti iskorišten. One su vrelo prilika koje samo čekaju da isplivaju na površinu. Komisija će im ciljano pomagati kako bi se ostvarivale pogodnosti za njihove stanovnike.

Središnju točku za granice činit će Komisijini stručnjaci za prekogranična pitanja. Oni će savjetovati nacionalna i regionalna tijela na temelju dobrih praksi prikupljenih i razmijenjenih putem nove internetske mreže na razini EU-a.

Bolji pristup radnim mjestima

Već sada dva milijuna radnika, učenika ili studenata svaki dan ili tjedan prelazi granicu. Kako bi se olakšalo prekogranično zapošljavanje, središnja točka za granice poduprijet će regije koje bi htjele produbiti suradnju. Savjetovat će ih se o uzajamnom priznavanju kvalifikacija, zajedničkim studijskim programima ili uslugama poduke za poduzetnike.

U središnjoj točki za granice objedinit će se informacije o dobrim praksama u području prekograničnih usluga zapošljavanja, poput zajedničke mreže koju su osnovale španjolska regija Galicija i portugalska regija Sjever, a kojoj potporu pruža portal EU-a za mobilnost pri zapošljavanju EURES.

Središnja točka za granice tako može pridonijeti uspostavi budućeg europskog nadzornog tijela za rad, koje je predsjednik Juncker najavio u govoru o stanju Unije 2017., kako bi se na svim razinama učvrstila suradnja među tijelima nadležnima za tržište rada i bolje upravljalo prekograničnim pitanjima.

Bolji pristup javnim uslugama

Kako bi javne usluge u graničnim regijama pridonosile njihovoj privlačnosti i uključivosti, središnja točka za granice učinit će sljedeće:

  • popisat će postojeće prekogranične ustanove zdravstvene skrbi, primjerice prekogranična područja zdravstvene skrbi oko granice Francuske i Belgije
  • proučit će koje željezničke veze nedostaju duž unutarnjih granica kako bi prekogranične usluge javnog prijevoza bile učinkovitije.

Prekogranično poslovanje

Središnja točka za granice svojom će internetskom mrežom poticati dijalog o prekograničnim pitanjima.

Njezini će stručnjaci na zahtjev pružati potporu radi većeg usklađivanja pravila o pokretanju poslovanja, dijeliti dobre prakse iz drugih graničnih regija i promicati veće korištenje internetskim postupcima.

Komisija će osim osnivanja središnje točke za granice odabrati najviše 20 projekata kao primjer inovativnih rješenja u nošenju s prekograničnim preprekama. Poziv za njih bit će objavljen prije kraja 2017.

Sljedeći koraci

Središnja točka za granice počet će s radom u siječnju 2018.

Kad je riječ o razmatranju budućnosti financija EU-a koje je u tijeku, dobre prakse koje se prikupe putem središnje točke za granice poslužit će u raspravi o sljedećoj generaciji programa prekogranične suradnje („interreg”) kako bi se u njima bolje obuhvatile pravne i administrativne prepreke te razvijale učinkovitije prekogranične javne usluge.

Pojedinosti

Datum objave
20. rujna 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj