Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak28. rujna 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija namjerava uložiti 1 milijardu eura u vrhunska europska superračunala

Vijeće ministara danas je službeno podržalo planove Komisije da zajedno s državama članicama uloži u izgradnju europske infrastrukture vrhunskih superračunala.

Super računala

Superračunala su potrebna za obradu sve većih količina podataka te koriste društvu u mnogim područjima, od zdravstvene skrbi i obnovljive energije do sigurnosti automobila i kibersigurnosti. Vijeće je danas donijelo Uredbu o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (EuroHPC), nove pravne i financijske strukture koja će objediniti sredstva iz 25 europskih zemalja, izgraditi superračunalstvo i podatkovnu infrastrukturu te podržati istraživanja i inovacije u tom području, a uključivat će znanstvenike, poduzeća i industriju. Tom će se strukturom europskim javnim i privatnim korisnicima omogućiti bolji pristup superračunalstvu, koje je ključno za potporu konkurentnosti i inovacijama.

AndrusAnsip, potpredsjednik Komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: „Podaci su sirovina našeg digitalnoga gospodarstva. Potrebna su nam superračunala da te podatke obradimo, da razvijemo umjetnu inteligenciju i pronađemo rješenja za složena pitanja u područjima kao što su zdravlje i sigurnost. Danas većina istraživača i poduzeća moraju prvorazredna superračunala koja su im potrebna potražiti izvan Europe. EU si ne može priuštiti zaostajanje u tom području. Zahvaljujući poduzeću EuroHPC moći ćemo ostvariti korist od inovacija kod kuće.”

Mariya Gabriel, povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo, dodala je:„Zajedničko poduzeće „EuroHPC” potaknut će putem javne nabave razvoj konkurentnog superračunalnog lanca i lanca dostave podataka u Europi. Svojim će centrima stručnosti dodatno osnažiti europsku akademsku zajednicu, industriju, mala i srednja poduzeća i javne službe te im omogućiti pristup širokom rasponu resursa, usluga i alata u cilju usavršavanja digitalnih vještina i inovacija.”

Zajedničko poduzeće EuroHPC osnovat će se u studenome 2018. i djelovat će do kraja 2026. Suradnja je ključna za konkurentnost i neovisnost EU-a u podatkovnom gospodarstvu jer industrija EU-a trenutačno iskorištava više od 33 % superračunalnih resursa u svijetu, a osigurava ih samo 5 %.

Proračun zajedničkog poduzeća bit će 1 milijarda EUR, polovina će se osigurati iz proračuna EU-a, a drugu polovinu osigurat će europske države članice koje sudjeluju u projektu. Dodatna sredstva u iznosu većem od 400 milijuna EUR osigurat će privatni partneri. Aktivnosti poduzeća bit će usmjerene na dva područja:

  • paneuropsku superračunalnu infrastrukturu: kupit će se i u EU-u upotrebljavati dva superračunala koja su među prvih 5 na svijetu i barem još dva druga koja bi danas bila među najboljih 25 na svijetu; ta će računala biti spojena s postojećim nacionalnim superračunalima i dostupna javnim i privatnim korisnicima u cijeloj Europi za upotrebu u više od 800 područja znanstvene i industrijske primjene

  • istraživanja i inovacije: poduprijet će se razvoj europskog superračunalnog ekosustava poticanjem industrije opskrbe tehnologijom i omogućavanjem da superračunalni resursi u mnogim područjima primjene budu dostupni velikom broju javnih i privatnih korisnika, uključujući mala i srednja poduzeća.

Sljedeće su se europske zemlje zasad obvezale pridružiti zajedničkom poduzeću: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska.

Sljedeći koraci

Rad zajedničkog poduzeća započet će uskoro, nakon imenovanja predstavnika Komisije, europskih zemalja i privatnih partnera, koji će činiti Upravni odbor te Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor.

Dugoročno gledano, Komisija je predložila ulaganje u zajedničko poduzeće radi jačanja superračunalstva i obrade podataka u Europi u iznosu od 2,7 milijardi EUR u okviru programa Digitalna Europa za razdoblje 2021. – 2027., koji je predstavljen u svibnju 2018. Tim će se dodatnim sredstvima osigurati dostupnost vrhunskih superračunala te njihova šira upotreba u javnom i privatnom sektoru, uključujući mala i srednja poduzeća.

Pojedinosti

Datum objave
28. rujna 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj