Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak17. lipnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija iznosi prvu analizu prijedloga koji proizlaze iz Konferencije o budućnosti Europe

Komisija smatra da je u ocjeni prijedloga ključno držati se duha i slova onoga što se predlaže – bez ponovnog tumačenja ili odabira, to jest kako je izneseno u Prilogu ovoj Komunikaciji.

Komisija iznosi prvu analizu prijedloga koji proizlaze iz Konferencije o budućnosti Europe

Europska komisija danas je donijela Komunikaciju s planom rada na temelju rezultata Konferencije o budućnosti Europe.

Nakon godinu dana rasprava konferencija je završila 9. svibnja 2022. Na svečanosti zatvaranja u Strasbourgu predsjednici Europskog parlamenta, Komisije i Vijeća zaprimili su završno izvješće sudionika konferencije s 49 opsežnih i ambicioznih prijedloga za budućnost i 326 pojedinačnih mjera.

Ti se prijedlozi, podijeljeni u devet širokih tematskih područja, temelje na preporukama i idejama koje su građani i građanke iznijeli u sklopu europskih i nacionalnih panela na višejezičnoj digitalnoj platformi.

Konferencija obećava s obzirom na količinu i kvalitetu dobivenih prijedloga, no njezin će uspjeh u konačnici ovisiti o promjenama koje se ostvare. U tom se duhu Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, u Zajedničkoj izjavi iz ožujka 2021. obvezala poduzeti daljnje korake u vezi s predloženim mjerama, svaki u okviru svojih nadležnosti i u skladu s Ugovorima. Na svečanosti zatvaranja konferencije predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen još je jednom podsjetila na tu obvezu.

Današnja Komunikacija prvi je korak u daljnjem djelovanju Komisije. Sadržava procjenu potreba na temelju prijedloga iznesenih na konferenciji i pregled sljedećih koraka te mogućnosti kako dobivena saznanja na najbolji način primijeniti i uključiti participativnu demokraciju u izradu politika i zakonodavstva EU-a. Na primjer, slijedom dobrih iskustava europskih panela građana i građanki na konferenciji, Komisija će tim panelima omogućiti da raspravljaju i daju preporuke prije donošenja određenih ključnih prijedloga, u okviru šireg oblikovanja politika i u skladu s načelima bolje regulative.

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: Europski građani iznijeli su mnoštvo dalekosežnih ideja za napredak naše Unije, uključujući 49 detaljnih prijedloga i više od 300 praktičnih mjera za poboljšanje svakodnevnog života i bolju budućnost, a mi smo obećali da ćemo raditi na tome da takvu budućnost i ostvarimo. Današnja je Komunikacija prvi korak u tome, i uvijek ću podržavati sve one koji žele reformirati našu Uniju nabolje.

Analiza prijedloga i sljedeći koraci

Komisija smatra da je u ocjeni prijedloga ključno držati se duha i slova onoga što se predlaže – bez ponovnog tumačenja ili odabira, to jest kako je izneseno u Prilogu ovoj Komunikaciji. Navedenih 49 prijedloga podijeljeno je prema istim tematskim područjima koji su odabrani na konferenciji, a ocjena Komisije utvrđena je za svako područje.

U prilogu se iznose četiri kategorije odgovora: već postojeće inicijative u vezi s prijedlozima (npr. Europski zakon o klimi); one koje je Komisija već predložila, a Europski parlament i Vijeće trebaju prihvatiti (npr. novi pakt o migracijama); planirane mjere kojima će se ostvariti ideje na temelju novih promišljanja iznesenih na konferenciji (npr. zakon o slobodi medija); te nove inicijative ili područja rada nadahnuti prijedlozima koji su u nadležnosti Komisije (npr. pitanja povezana s mentalnim zdravljem).

Prvi skup novih prijedloga bit će najavljen u govoru predsjednice Ursule von der Leyen o stanju Unije u rujnu 2022. te u popratnom pismu namjere. Ti će prijedlozi biti uključeni u program rada Komisije za 2023. godinu i nadalje. U okviru daljnjeg postupanja Komisija će osigurati da nove reforme i politike ne budu odvojene od rasprava o potrebi za izmjenama Ugovora, s naglaskom na maksimalnom iskorištavanju onoga što je trenutačno moguće, uz mogućnost izmjene Ugovora tamo gdje to bude potrebno. 

Kako bi građani koji su sudjelovali na konferenciji bili informirani i kako bi se održala postojeća dinamika, na jesen 2022. organizirat će se događanje s povratnim informacijama povezanima s prijedlozima s konferencije. Taj će događaj biti prilika za komunikaciju i objašnjenja kako tri institucije EU-a prate i ocjenjuju napredak u toj fazi postupka.

Izjave članova Kolegija

Potpredsjednica Dubravka Šuica: Uspjeh Konferencije o budućnosti Europe rezultat je predanosti, angažmana i pažljivih promišljanja svih uključenih građana. Oni su iznijeli svoju viziju budućnosti te nam povjerili njezinu provedbu.

Potpredsjednik Maroš Šefčovič: Ljudi iz svih krajeva Europe uložili su iznimnu energiju i trud kako bi postigli dogovor o ovih 49 prijedloga. Tomu sam osobno svjedočio, osobito u području zdravlja. Sada je na nama u institucijama EU-a da isto takvu energiju i trud uložimo u provedbu njihovih ideja u praksi. Uključivanjem rezultata konferencije u program rada Komisije za 2023. građanima jasno poručujemo da ih ne samo slušamo, nego zaista i čujemo.

Potpredsjednica Věra Jourová: Konferencija o budućnosti Europe pokrenula je zamah i omogućila bolji uvid u mišljenja građana Europe. Sada je na redu realizacija. Današnja je Komunikacija prvi korak na tom putu te omogućuje konkretno daljnje postupanje u skladu s preporukama koje su iznijeli građani.

Kontekst

Predsjednica Ursula von der Leyen u svojim je političkim smjernicama iz srpnja 2019. pozvala na Konferenciju o budućnosti Europe kao dio vizije novog poticaja europskoj demokraciji te se obvezala na praćenje rezultata.

Konferencija o budućnosti Europe, koja je započela na Dan Europe 2021., trajala je godinu dana. To je bila izvanredna paneuropska prilika za demonstraciju deliberativne demokracije, najveća i najšira takve vrste. Omogućila je povezivanje osoba iz svih dobnih skupina, zemalja i različitog podrijetla, od kojih mnoge nikad nisu bile u interakciji s EU-om ili nisu bile upoznate s institucionalnim ustrojem Europske unije. Svi su sudionici, u svjetlu svojih različitih iskustava, perspektiva, jezika i identiteta iznijeli svoja očekivanja od Europe i zajedno osmislili viziju njezine budućnosti.

Prijedlozi za institucije EU-a i države članice dobiveni putem konferencije uključuju 326 mjera iz devet tematskih cjelina: klimatske promjene i okoliš; zdravlje; snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta; EU u svijetu; vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost; digitalna transformacija; europska demokracija; migracije; obrazovanje, kultura, mladi i sport.

Više informacija

Komunikacija o Konferenciji o budućnosti Europe

Prilog

Završno izvješće

Govor predsjednice von der Leyen na svečanosti zatvaranja konferencije [9. svibnja 2022.]

Pojedinosti

Datum objave
17. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj