Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak21. prosinca 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija donosi stroža pravila za borbu protiv financiranja terorizma

Sigurnost je stalna tema od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije iz rujna 2016. Europska komisija donijela je danas paket mjera za jačanje sposobnosti...

Carinsak unija

Kako?

Osiguravanje kaznenog gonjenja pranja novca

Komisija danas predlaže novu direktivu o kaznenom gonjenju pranja novca te pružanje odgovarajućih odredbi kaznenog prava nadležnim tijelima kako bi mogla kazneno goniti i zatvoriti kriminalce i teroriste. Predloženim će se mjerama:

 • uspostaviti minimalna pravila o definicijama kaznenih djela i sankcija povezanih s pranjem novca kako bi se popunile praznine u zakonodavstvu i time kriminalce spriječilo u zloupotrebi razlika među različitim nacionalnim propisima;
 • ukloniti prepreke prekograničnoj sudskoj i policijskoj suradnji utvrđivanjem zajedničkih odredbi radi poboljšavanja istraga kaznenih djela povezanih s pranjem novca;
 • uskladiti propise EU-a s njegovim međunarodnim obvezama u tom području, primjerice onih utvrđenih u Varšavskoj konvenciji Vijeća Europe i preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje.

Uvođenje strožeg nadzora nad velikim novčanim tokovima

Kako bi se nadležnim tijelima pružila odgovarajuća sredstva za otkrivanje terorista i onih koji ih financijski podupiru, danas predstavljenom novom uredbom o kontrolama gotovine:

 • postrožit će se kontrole gotovine za osobe koje ulaze u EU ili izlaze iz njega s 10 000 EUR u gotovini ili više;
 • omogućit će se nadležnim tijelima da djeluju u slučaju iznosa koji su niži od 10 000 €, praga za prijavu carini, ako sumnjaju u kriminalne aktivnosti te će se
 • poboljšati razmjena informacija među nadležnim tijelima i državama članicama;
 • proširit će se carinski pregled na gotovinu poslanu u poštanskim ili teretnim pošiljkama te na robu velike vrijednosti, kao što su zlato i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima, koje trenutačno nisu obuhvaćene standardnom carinskom deklaracijom.

Zamrzavanje financijskih sredstava terorista i oduzimanje njihove imovine

Brzim prekograničnim zamrzavanjem ili oduzimanjem financijskih sredstava spriječit će se teroriste da se njima koriste kako bi počinili nove napade. Predloženom uredbom o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine kriminalaca:

 • pružit će se jedan pravni instrument za priznavanje naloga za zamrzavanje i za oduzimanje imovine izdanih u drugim zemljama EU-a, čime će se pojednostaviti trenutačni pravni okvir. Ta će se uredba primjenjivati odmah u svim državama članicama;
 • proširit će se područje primjene trenutačnih pravila o prekograničnom priznavanju naloga tako da će se uključiti oduzimanje imovine drugih osoba povezanih s dotičnim kriminalcem te obuhvatiti oduzimanje imovine u slučajevima kad kriminalac nije osuđen zbog bijega ili smrti;
 • poboljšat će se brzina i učinkovitost naloga za zamrzavanje ili oduzimanje imovine jer će se dokument standardizirati, a nadležna tijela obvezati na međusobnu suradnju. Pravilima se određuju jasni rokovi, uključujući kraće rokove za odluke o zamrzavanju;
 • osigurat će se poštovanje prava žrtava na odštetu i povrat imovine. U slučajevima prekograničnog izvršenja naloga za oduzimanje imovine, pravo žrtve ima prednost u odnosu na interes država koje izdaju i izvršavaju nalog.

Pojedinosti

Datum objave
21. prosinca 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj