Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak25. studenoga 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Komisija donosi Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za potporu gospodarskoj otpornosti i oporavku EU-a

Komisija je danas objavila novi akcijski plan za intelektualno vlasništvo kako bi pomogla poduzećima, posebno MSP-ovima, da najbolje iskoriste svoje izume i proizvode te doprinesu našem gospodarstvu i društvu.

Komisija donosi Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za potporu gospodarskoj otpornosti i oporavku EU-a

Intelektualno vlasništvo jedan je od glavnih pokretača gospodarskog rasta jer pomaže poduzećima da vrednuju svoju nematerijalnu imovinu. Akcijskim planom namjerava se omogućiti europskoj kreativnoj i inovacijskoj industriji da zadrži svoj položaj globalnog predvodnika te ubrzati zelenu i digitalnu tranziciju Europe. Konkretno, u njemu se navode ključni koraci za bolju zaštitu intelektualnog vlasništva, poticanje MSP-ova na korištenje intelektualnog vlasništva, lakšu razmjenu intelektualnog vlasništva radi šire primjene tehnoloških rješenja u industriji, borbu protiv krivotvorenja i poboljšanje provedbe prava intelektualnog vlasništva te promicanje jednakih uvjeta na globalnoj razini. Kriza uzrokovana koronavirusom ukazala je i na to da smo u nekim područjima ovisni o ključnim inovacijama i tehnologijama pa se Akcijskim planom nastoji doprinijeti i rješavanju tog pitanja te osigurati dostupnost ključnog intelektualnog vlasništva u kriznim vremenima.

Nematerijalna imovina, kao što su robne marke, dizajn, patenti i podaci, sve je važnija u današnjem gospodarstvu utemeljenom na znanju. Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva ostvaruju 45 % BDP-a i 93 % izvoza EU-a, a dodana vrijednost intelektualnog vlasništva raste u većini europskih industrijskih ekosustava. U svijetu broj prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva raste i nematerijalna imovina ima sve veću ulogu u globalnoj utrci za tehnološko vodstvo. Akcijski plan temelji se na prednostima europskog okvira za intelektualno vlasništvo kako bi se osiguralo da se njime podupire gospodarski oporavak i otpornost u ključnim gospodarskim područjima.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: U Europi nastaju neke od vodećih svjetskih inovacija, ali poduzeća još uvijek ne mogu u potpunosti zaštititi svoje izume i iskoristiti svoje intelektualno vlasništvo. Danas predlažemo reformu našeg sustava intelektualnog vlasništva kako bi se ojačala sposobnost Europe da razvija tehnologije sljedeće generacije, odrazio napredak u području podataka i umjetne inteligencije, poduzećima omogućilo da brzo udruže svoje znanje u kriznim vremenima i pospješio put Europe prema gospodarskom oporavku i zelenoj tranziciji.

Današnjim Akcijskim planom najavljuju se mjere u pet ključnih područja:

  • Poboljšanje zaštite intelektualnog vlasništva

Akcijskim planom predlaže se unapređenje niza postojećih alata za intelektualno vlasništvo i njihova prilagodba digitalnom dobu, uključujući poboljšanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za patentirane lijekove i proizvode za zaštitu bilja te modernizaciju zaštite dizajna u EU-u. Njime se želi poboljšati zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla i razmotriti izvedivost sustava zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode razini EU-a. Komisija pokreće i dijalog industrije o utjecaju novih tehnologija (kao što su umjetna inteligencija i lanac blokova) na sustav intelektualnog vlasništva. Kako bi se osigurao pristup poduzeća brzim, djelotvornim i cjenovno pristupačnim alatima za zaštitu te smanjila fragmentiranost i složenost trenutačnog sustava, Akcijskim planom države članice se pozivaju da brzo uvedu jedinstveni patentni sustav i tako omoguće uspostavu jedinstvenog mjesta za zaštitu i provedbu patenata u EU-u.

  • Poticanje korištenja intelektualnog vlasništva u malim i srednjim poduzećima

Europski inovatori i stvaratelji, posebno MSP-ovi, često nisu svjesni prednosti uključivanja intelektualnog vlasništva u svoju poslovnu strategiju. Na primjer, tek 9 % MSP-ova zatraži zaštitu intelektualnog vlasništva. Kako bi manjim poduzećima pomogla da iskoriste svoju nematerijalnu imovinu, Komisija predlaže mjere za poboljšanje informiranja i savjetovanja u tom području. Time će se, s pomoću novog programa financijske pomoći od 20 milijuna eura iz sredstava EUIPO-a za prvu godinu, MSP-ovima pogođenima posljedicama pandemije koronavirusa pomoći da bolje upravljaju svojim portfeljima intelektualnog vlasništva i bolje ih iskoriste. Komisija će osigurati dostupnost savjeta i pomoći u području intelektualnog vlasništva i svim sudionicima progrâma za istraživanja i inovacije koje financira EU te će surađivati sa svim dionicima na poboljšanju vrednovanja prava intelektualnog vlasništva među istraživačima i inovatorima. Također radi na pojednostavnjenju korištenja intelektualnog vlasništva kao poluge za pristup financiranju.

  • Olakšanje razmjene intelektualnog vlasništva

Akcijski plan namijenjen je zaštiti nematerijalne imovine, ali i poboljšanju pristupa ključnoj nematerijalnoj imovini, o kojoj ovise naše gospodarstvo i društvo. Uviđajući koliko sustav intelektualnog vlasništva može biti važan u rješavanju zdravstvenih kriza, kao što je aktualna pandemija koronavirusa, Komisija predlaže mjere za lakšu razmjenu ključnog intelektualnog vlasništva u kriznim vremenima, uz osiguravanje povrata ulaganja. Radit će i na poboljšanju infrastrukture u području autorskih prava te mobilizacije podataka zaštićenih pravima intelektualnog vlasništva. Predložit će i načine da se poboljša transparentnost i predvidljivost licenciranja patenata bitnih za normu jer su oni ključni elementi digitalne transformacije europske industrije (na primjer uvođenja umreženih automobila i drugih proizvoda povezanih s internetom stvari).

  • Borba protiv krivotvorenja i poboljšanje provedbe prava intelektualnog vlasništva

Vrijednost krivotvorene i piratske robe uvezene u EU iznosi 6,8 % BDP-a EU-a. Komisija će poboljšati djelotvornu i uravnoteženu provedbu prava intelektualnog vlasništva. Primjerice, kao nadopunu predstojećem zakonodavnom paketu o digitalnim uslugama izradit će paket instrumenata EU-a za borbu protiv krivotvorenja kako bi promicala i olakšala djelotvornu suradnju između nositelja prava intelektualnog vlasništva, posrednika (kao što su internetska tržišta) i tijela za izvršavanje zakonodavstva te u središte postavila najbolju praksu i primjenu odgovarajućih alata i novih tehnologija.

  • Promicanje jednakih uvjeta na globalnoj razini

Iako industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva ostvaruju 93 % izvoza robe iz EU-a, naša poduzeća i dalje se suočavaju s velikim poteškoćama kad posluju u trećim zemljama. Kako bi se to promijenilo, Komisija želi ojačati položaj EU-a kao globalnog predvodnika koji postavlja standarde u području intelektualnog vlasništva. Usto će pojačati odgovor EU-a na nepoštene prakse aktera iz trećih zemalja, kao što su industrijska špijunaža ili pokušaji zlouporabe intelektualnog vlasništva u kontekstu suradnje u istraživanju i razvoju.

Kontekst

U Novoj industrijskoj strategiji za Europu, donesenoj 10. ožujka ove godine, prepoznata je potreba da politika EU-a u području intelektualnog vlasništva doprinese očuvanju i jačanju tehnološkog suvereniteta Europe i promicanju jednakih uvjeta na globalnoj razini te je najavljeno donošenje akcijskog plana. Vijeće ministara pozvalo je 10. studenoga Komisiju da predstavi prijedloge za buduću politiku EU-a u području intelektualnog vlasništva.

Nematerijalna imovina kao što su istraživanje i razvoj, izumi, umjetnička i kulturna djela, robne marke, softver, znanje i iskustvo, poslovni procesi i podaci okosnica su današnjega gospodarstva utemeljenog na znanju. U zadnja dva desetljeća godišnja ulaganja u „imovinu intelektualnog vlasništva” u EU-u povećala su se za 87 %, dok su se materijalna ulaganja (osim ulaganja u rezidencijalne nekretnine) povećala za samo 30 %. Ulaganja u nematerijalnu imovinu također su bila znatno manje pogođena prethodnom gospodarskom krizom (koja je počela 2008.).

Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva imaju bitnu ulogu u gospodarstvu EU-a, a društvu nude dobra i održiva radna mjesta. Te industrije trenutačno ostvaruju gotovo 45 % BDP-a Europe i izravno doprinose otvaranju gotovo 30 % radnih mjesta. Mnogi europski ekosustavi ne mogu napredovati bez djelotvorne zaštite intelektualnog vlasništva i djelotvornih alata za trgovanje nematerijalnom imovinom.

Više informacija

Pitanja i odgovori

Informativni članak o Akcijskom planu za intelektualno vlasništvo

Akcijski plan za intelektualno vlasništvo „Iskorištavanje inovacijskog potencijala EU-a – Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a”

Izvješće o evaluaciji svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

Pregled patenata potencijalno bitnih za normu otkrivenih ETSI-ju

Izvješće o evaluaciji Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Pilot-studija o provjeri bitnosti patenata bitnih za normu

Istraživanje trendova i napretka u umjetnoj inteligenciji

Izvješće o istraživanju izvedivosti i analizi inicijative „Impact Licensing Initiative” za pristup tehnologiji tijekom zdravstvene krize

Početna procjena učinka zakonodavstva o dizajnu

Početna procjena učinka o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode

Pojedinosti

Datum objave
25. studenoga 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj