Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. listopada 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija će ubuduće pažljivije određivati prioritete svojih aktivnosti i resursa

Povodom europskih izbora i rasprave o budućnosti Europe, Europska komisija danas je utvrdila promjene koje namjerava uvesti u postupak donošenja politika EU-a kako bi svoja ograničena sredstva usmjerila na manji broj aktivnosti i učinkovitije...

european-flag-on-metal-scafolding.jpg

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Pozdravljam zaključak radne skupine da EU dodaje vrijednost u svim područjima u kojima trenutačno djeluje. No ubrzo ćemo morati prihvatiti činjenicu da ne možemo nastaviti rješavati rastuće izazove samo s resursima koji su nam trenutačno na raspolaganju. Komisija će u budućnosti morati još pažljivije odrediti prioritete svojih aktivnosti i resursa.”

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans zadužen za bolju regulativu i predsjednik radne skupine, dodao je: Uložili smo puno truda u stvaranje vrhunskog sustava za donošenje bolje regulative. No možemo ga još poboljšati. Radna skupina pokrenula je važne promjene unutar Komisije i one postaju sastavni dio naše institucije. Međutim Komisija nije jedini sudionik u procesu donošenja politika – želimo da svi sudionici preuzmu svoj dio odgovornosti, počevši s konferencijom u organizaciji austrijskog predsjedništva EU-a sljedećeg mjeseca u Bregenzu.”

Komisija danas utvrđuje kako će načela supsidijarnosti i proporcionalnosti usmjeravati naš budući rad i kako možemo dalje jačati njihovu ulogu u donošenju politika EU-a. Komisija će, primjerice, uključiti „tablicu supsidijarnosti” koju je predložila radna skupina u sve svoje procjene učinka i obrazloženja. Tablica je alat za strukturirano usmjeravanje analize supsidijarnosti i proporcionalnosti. Nacionalnim parlamentima olakšat ćemo poštovanje rokova za podnošenje mišljenja o nacrtima prijedloga te ćemo istražiti bolje načine za prikupljanje stajališta lokalnih i regionalnih vlasti u javnim savjetovanjima i izvješćivanje o njima. Platformu REFIT, kojom se procjenjuje regulatorno opterećenje postojećih propisa EU-a, trebalo bi reorganizirati kako bi se povećala prisutnost lokalnih i regionalnih vlasti te kako bi se, uz pitanja regulatornog opterećenja, naglasak stavio na supsidijarnost i proporcionalnost. Konkretno, Komisija će osigurati da se relevantni delegirani i provedbeni akti sustavno uzimaju u obzir u evaluacijama.

Konferencija austrijskog predsjedništva u Bregenzu u studenome drugim institucijama pružit će priliku da preuzmu obveze za provedbu preporuka radne skupine. Prijedlozi Europske komisije za Bregenz uključuju sljedeće elemente:

  • Sve relevantne institucije trebale bi se izjasniti hoće li koristiti „tablicu supsidijarnosti”.
  • Europski parlament i Vijeće trebali bi se usuglasiti o ispitivanju učinka koji njihove izmjene prijedloga Komisije imaju na supsidijarnost i proporcionalnost.
  • Zbog čestih zahtjeva nacionalnih parlamenata, Europski parlament i Vijeće trebali bi se usuglasiti o izuzimanju stanke tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana iz osmotjednog razdoblja za podnošenje mišljenja o nacrtima zakonodavnih akata EU-a.
  • Europski parlament i Vijeće trebali bi poboljšati transparentnost svojih postupaka (npr. trijaloga) radi povećanja uključenosti lokalnih i regionalnih vlasti i trebali bi razmotriti uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti tijekom zakonodavnog postupka.
  • Odbor regija trebao bi povećati osviještenost svojih članova o mogućnostima da sudjeluju u oblikovanju politika EU-a te bi trebao uspostaviti platformu za učinkovitije usmjeravanje tog doprinosa u institucionalni proces.
  • Nacionalna tijela trebala bi ispitati kako tijekom zakonodavnog postupka učinkovitije uključiti lokalne i regionalne vlasti.

Kontekst

Supsidijarnost znači utvrđivanje najbolje razine za donošenje i provedbu politika. EU bi trebao djelovati samo kada je to potrebno i ako njegovo djelovanje donosi jasne prednosti u odnosu na mjere poduzete na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Proporcionalnost je usmjerena na financijski i administrativni učinak predloženog zakonodavstva. Svaki takav učinak mora biti sveden na najmanju moguću mjeru i mora biti razmjeran ciljevima politike. Za Komisiju to znači ostvarivanje ambicioznih politika na najjednostavniji način uz najmanje troškove te izbjegavanje nepotrebne birokracije.

Junckerova Komisija postavila je donošenje politika utemeljenih na dokazima i bolju regulativu u središte našeg djelovanja. Predložili smo ekonomične godišnje programe rada i usredotočili smo se na deset političkih prioriteta. Kao dio rasprave o budućnosti Europe koja je pokrenuta u ožujku 2017. bijelom knjigom predsjednika Junckera, pozorno smo razmotrili pitanje supsidijarnosti i proporcionalnosti. Predsjednik Juncker osnovao je posebnu radnu skupinu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” za kritičko razmatranje svih područja politike kako bi se osiguralo da EU djeluje samo ondje gdje može ostvariti dodanu vrijednost.

Radna skupina sastojala se od članova Odbora regija i nacionalnih parlamenata. Razmotrila je ulogu supsidijarnosti i proporcionalnosti u radu institucija EU-a, ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u donošenju politika EU-a te mogu li se odgovornost za određena područja politika ili nadležnosti vratiti državama članicama. U samo šest mjeseci pod predsjedanjem Fransa Timmermansa radna skupina izradila je sveobuhvatan i konkretan odgovor na ta pitanja na temelju doprinosa mnogih dionika.

Komisija je potvrdila analizu radne skupine o potrebi za jačanjem primjene načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u okviru šire agende za bolju regulativu. Komisija trenutačno provodi pregled stanja svojih politika za bolju regulativu, a zaključci tog pregleda bit će predstavljeni u prvoj polovini 2019.

Pojedinosti

Datum objave
24. listopada 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj