Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak3. studenoga 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Komisija, Breakthrough Energy Catalyst i Europska investicijska banka produbljuju partnerstvo u području klimatskih tehnologija

Na Konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime u Glasgowu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sklopila pionirsko partnerstvo koje će dovesti do povećanja ulaganja u ključne klimatske tehnologije.

Komisija, Breakthrough Energy Catalyst i Europska investicijska banka

Na Konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime („COP26”) u Glasgowu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i Bill Gates, osnivač mreže Breakthrough Energy, te predsjednik Europske investicijske banke Werner Hoyer službeno su sklopili pionirsko partnerstvo koje će dovesti do povećanja ulaganja u ključne klimatske tehnologije. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju uslijedilo je nakon lipanjske najave o uspostavi partnerstva na ministarskom sastanku Misije za inovacije.

Cilj je partnerstva, čiji su članovi Komisija, Europska investicijska banka i Breakthrough Energy Catalyst, od 2022. do 2026. mobilizirati do 820 milijuna eura (1 milijardu američkih dolara) kako bi se ubrzalo uvođenje i stavljanje na tržište inovativnih tehnologija koje će pomoći ostvariti ambicije europskog zelenog plana i klimatske ciljeve EU-a za 2030. Očekuje se da će za svaki euro javnih sredstva privatni investitori uložiti još tri eura, a ta će sredstva biti namijenjena projektima iz EU-a koji imaju najviše potencijala da doprinesu u sljedeća četiri sektora:

  • čisti vodik
  • održiva zrakoplovna goriva
  • izravno hvatanje ugljika iz zraka i
  • dugoročno skladištenje energije.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Važno je djelovati odmah. Zbog klimatskih promjena moramo ulagati u visokorizične inovacije i ukinuti „zelenu premiju” povezanu sa stavljanjem na tržište novih tehnologija, koje moraju postati dostupne što prije. Ovo novo partnerstvo još je jedan korak na putu prema tome da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent i kontinent klimatskih inovacija. Od država članica, industrije i drugih očekujem da se pridruže utrci u inovacijama u području klime.

Predsjednik Europske investicijske banke Werner Hoyer nadovezao se: Bez globalne tehnološke revolucije i opsežnih ulaganja u revolucionarne inovacije ne možemo ostvariti klimatske ciljeve. Europska investicijska banka financira brojne tehnologije u ranoj fazi i tako im pomaže da se prošire i postanu cjenovno pristupačnije, a danas se koristimo nastalim stručnim znanjem kako bismo postigli ambiciozne klimatske ciljeve EU-a. Drago mi je što danas najavljujemo novo partnerstvo kako bismo podržali zelena rješenja budućnosti i izgradili zelenu budućnost za sve nas.

Bill Gates, osnivač organizacije Breakthrough Energy, rekao je: Postizanje nulte neto stope emisija jedna je od najtežih zadaća postavljenih pred čovječanstvo. Bit će nam potrebne nove tehnologije, nove politike i nova partnerstva između privatnog i javnog sektora u dosad nezabilježenoj mjeri. Partnerstvo s Europskom komisijom i Europskom investicijskom bankom doprinijet će ubrzanju širokog prihvaćanja klimatskih rješenja s pomoću kojih će se izgraditi čiste industrije i otvoriti nova radna mjesta u cijeloj Europi za buduće generacije. 

Partnerstvo će se posvetiti tehnologijama za koje se pokaže da mogu smanjiti emisije stakleničkih plinova, ali su preskupe da bi se proširile i konkurirale postojećim tehnologijama koje se temelje na fosilnim gorivima. Omogućit će javna i privatna ulaganja u velike demonstracijske projekte.

Europska investicijska banka (korištenjem sredstava Komisije) i Breakthrough Energy Catalyst osigurat će jednake iznose bespovratnih sredstava i financijskih ulaganja u projekte, a Breakthrough Energy Catalyst potaknut će partnere da ulažu u projekte i/ili kupuju zelene proizvode koji iz njih proizlaze.

Podupiranjem tih tehnologija u ovoj fazi demonstracijskog procesa i stvaranjem tržišta za te zelene proizvode partnerstvo će smanjiti njihovu „zelenu premiju”, tj. njihovi će troškovi moći konkurirati opcijama koje se temelje na fosilnim gorivima. Tako će oni brže biti prihvaćeni na globalnoj razini i postati neovisni od programa javne potpore. 

Sredstva EU-a za partnerstvo dodjeljivat će se iz programa Obzor Europa i inovacijskog fonda, a njima će se upravljati u okviru fonda InvestEU, u skladu s uobičajenim postupcima. Breakthrough Energy Catalyst će prikupiti odgovarajući iznos sredstava od privatnih ulagača i filantropskih organizacija za potporu ključnim pametnim tehnologijama za očuvanje klime i ubrzanje prelaska na održive industrije u Europi. Države članice moći će ulagati u partnerstvo putem fonda InvestEU ili u pojedinačne projekte. Očekuje se da će prvi projekti biti odabrani 2022.

Europska komisija

Europska komisija svoje klimatske ambicije ostvaruje putem niza politika i programa. Stoga je u okviru europskog zelenog plana u srpnju 2021. donesen paket zakonodavnih prijedloga za smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. („Fit for 55”).

Sredstva EU-a za projekte koji se podupiru u okviru partnerstva usmjeravat će se putem programa InvestEU, a za provedbu su odgovorne Europska investicijska banka i druge zainteresirane financijske institucije.

InvestEU jamči financiranje putem Inovacijskog fonda i Obzora Europa, europskog okvirnog programa za istraživanje i inovacije vrijednog 95,5 milijardi eura (2021. – 2027.). Čak 35 % sredstava Obzora Europa namijenjeno je djelovanju u području klime, a iz njega se podupiru i brojna partnerstva koja mobiliziraju privatna sredstva radi financiranja istraživanja i razvoja za modernizaciju industrije i rješavanja gorućih globalnih pitanja.

Inovacijski fond novi je instrument financiranja za ispunjavanje obveza EU-a u okviru Pariškog sporazuma i postizanje klimatskih ciljeva u svim aspektima gospodarstva, a putem njega se podupiru demonstracije inovativnih niskougljičnih tehnologija.

Komisija i Breakthrough Energy Catalyst podupiru drugu fazu Misije za inovacije kako bismo ušli u desetljeće djelovanja i ulaganja u istraživanje, razvoj i demonstracijske aktivnosti te razvijali pristupačnu, kvalitetnu i svima dostupnu čistu energiju.

Europska investicijska banka

Europska investicijska banka (EIB) institucija je Europske unije u vlasništvu država članica EU-a za dugoročno kreditiranje. Omogućava dugoročno financiranje sigurnih ulaganja, što doprinosi ostvarenju ciljeva politika EU-a u Europi i izvan nje. Djeluje u oko 160 zemalja i najveći je svjetski multilateralni zajmodavac za projekte klimatske politike.

Grupa EIB-a nedavno je donijela plan za klimatsku banku kako bi ostvarila svoj ambiciozni program za potporu djelovanju u području klime i ulaganja u održivost okoliša do 2030. u vrijednosti od 1 bilijun eura te za usmjeravanje više od 50 % EIB-ovih financijskih sredstava za djelovanje u području klime i održivost okoliša do 2025. Osim toga, u okviru tog plana od početka 2021. sve nove djelatnosti Grupe EIB-a bit će usklađene s ciljevima i načelima Pariškog sporazuma.

Breakthrough Energy

Cilj je organizacije Breakthrough Energy, koju je osnovao Bill Gates, pomoći čovječanstvu da izbjegne klimatsku katastrofu. Ona nastoji s pomoću ulagačkih instrumenata, filantropskih programa, promicanja politika i drugih aktivnosti potaknuti širenje tehnologija koje su svijetu potrebne za postizanje nulte neto stope emisija do 2050. 

Breakthrough Energy Catalyst prvi je takav program osmišljen kako bi se ubrzao razvoj ključnih klimatskih tehnologija za gospodarstvo s nultom stopom emisija ugljika. Povezuje javne i privatne investitore koji žele uložiti u komercijalne demonstracijske projekte u području rješenja za dekarbonizaciju kako bi se osigurala potrebna sredstva u ranoj fazi njihova razvoja i omogućilo brže stavljanje na tržište. Na početku će se ulagati u četiri područja tehnologije (zeleni vodik, održiva zrakoplovna goriva, izravno hvatanje ugljika iz zraka i dugoročno skladištenje energije), a kasnije i u druge važne inovacije, kao što su niskougljični čelik i cement.

Partnerstvo u području klimatskih tehnologija (europa.eu)

 

Pojedinosti

Datum objave
3. studenoga 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj