Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. listopada 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Kohezijska politika na djelu

Ključni rezultati ulaganja EU-a od 2007. do 2013.Stvoreno je milijun radnih mjesta, što je jednako trećini ukupnog neto broja radnih mjesta stvorenih diljem EU-a u tom razdoblju, te ostvareno 2,74 EUR dodatnog BDP-a za svaki uloženi euro u okviru...

Kohezijska politika na djelu

Europska komisija objavila je rezultate neovisne ocjene ulaganja EU-a u razdoblju 2007. – 2013. te posebna izvješća za svaku državu članicu.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Brojke su jasne: kohezijska je politika uspješna. Smatram da je ta politika potrebna i da je trebamo i dalje jačati, čak i nakon 2020. Ova ocjena pridonosi našem razmišljanju o tome kako dodatno povećati učinkovitost i uspješnost politike u razdoblju 2014. – 2020. te nakon toga.

Od kohezijske su politike koristi imala gospodarstva svih država članica EU-a i njome im je pružena potpora u teškim gospodarskim uvjetima. U okviru te politike sredstva su uložena u gotovo 400 000 MSP-ova i novoosnovanih poduzeća, što je čini stupom programa EU-a za rast i radna mjesta.

Uz druge važne primjere u državama članicama politikom se pomoglo:

  • stvoriti više od 100 000 radnih mjesta u Njemačkoj
  • pružiti potporu za 21 000 novoosnovanih poduzeća u Švedskoj
  • pružiti potporu za gotovo 3900 istraživačkih projekata u Mađarskoj
  • poboljšati više od 630 km cesta uglavnom na transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T) (EN) u Latviji.

Ocjenom razdoblja 2007. – 2013. pridonijelo se utvrđivanju područja u kojima se politika može poboljšati:

  • Usmjerenost na rezultate i uspješnost

Ocjena je pokazala da se ciljevi i usmjerenost na rezultate mogu poboljšati. To se rješava u okviru reforme 2014. – 2020. uvođenjem posebnih ciljeva po programu, primjerice stvorena radna mjesta ili smanjene emisije CO2, i usmjerenjem na nekoliko tema s velikim potencijalom rasta (EN). Daljnja usmjerenost na uspješnost pojednostavnjenjem (EN) i većom sinergijom s drugim fondovima EU-a temelj je razmišljanja o okviru za razdoblje nakon 2020.

  • Upotreba financijskih instrumenata

U razdoblju 2007. – 2013. zabilježena je veća upotreba sredstava putem financijskih instrumenata koji su iznosili 11,5 milijardi EUR, što je porast u odnosu na jednu milijardu EUR u razdoblju 2000. – 2006. Ti su instrumenti imali ključnu ulogu u osiguranju financijskih sredstava za MSP-ove za vrijeme smanjene raspoloživosti kredita tijekom financijske krize.

U ocjeni je utvrđeno da pravne odredbe nisu bile dovoljno detaljne i da je to, uz manjak iskustva mnogih provedbenih tijela, prouzročilo zastoj u provedbi. Izazov za programe kohezijske politike u trenutačnom programskom razdoblju, kao i onima nakon njega, bit će proširenje opsega tih instrumenata s potpore poduzećima i pojednostavnjenje pravila kojima se ti instrumenti uređuju.

  • Održivi urbani razvoj

Gotovo 29 milijardi EUR, tj. 11 % omotnice Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) (EN) za razdoblje 2007. – 2013., potrošeno je na urbani razvoj i projekte u području socijalne infrastrukture. U ocjeni je utvrđeno da se utjecaj ulaganja EU-a u tom području mogao povećati osmišljavanjem integriranih strategija za urbanu regeneraciju i društvene projekte, uz veću uključenost lokalnih dionika i korisnika sredstava.

Pri provedbi programa u razdoblju 2014. – 2020. i u kontekstu novih urbanih izazova poput potrebe integracije migranata Komisija nastoji sve više uključiti urbane dionike – lokalna tijela, nevladine organizacije ili poslovne partnere – u oblikovanje urbanih politika EU-a partnerstvom u okviru Programa EU-a za gradove ili izravnim dijalogom s gradonačelnicima.

Kontekst

U razdoblju 2007. – 2013. uloženo je 346,5 milijardi EUR u okviru kohezijske politike. Ocjenom se stvara veća transparentnost i odgovornost te ona služi za učenje i stjecanje iskustva radi poboljšanja kohezijske politike u trenutačnom programskom razdoblju i onima nakon njega.

Kako bi se osigurala neovisnost, ocjenu su izvršili vanjski stručnjaci.

Ocjena je podijeljena u 14 tematskih radnih paketa (EN). Tijekom ocjene ispitano je više od 3000 korisnika i 1000 djelatnika upravljačkih tijela, 530 dionika sudjelovalo je u deset seminara, 80 organizacija odgovorilo je na internetsko savjetovanje i svaki radni paket provjerili su vanjski stručnjaci.

Dodatne informacije

InfoRegio: Ocjene programskog razdoblja 2007. – 2013. (EN)

Objedinjeno izvješće: Ex post evaluacija EFRR-a i Kohezijskog fonda 2007. – 2013. (EN)

Devet načina kako kohezijska politika pridonosi Europi – glavni rezultati 2007. – 2013. (EN)

Informativni članci o pojedinim državama. (EN)

Pojedinosti

Datum objave
7. listopada 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj