Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. listopada 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Kohezijska politika EU-a: Komisija objavila novu anketu o prekograničnoj suradnji i izjavu mladih o budućnosti europske teritorijalne suradnje

Europska komisija danas je objavila deklaraciju koju su sastavili mladi te kojom se želi pridonijeti poboljšanju europske teritorijalne suradnje (Interreg) i anketu o zabrinutosti europskih građana u pogledu suradnje na graničnim područjima Europske...

Kohezijska politika EU-a: Komisija objavila novu anketu o prekograničnoj suradnji i izjavu mladih o budućnosti europske teritorijalne suradnje

Ove godine obilježava se 30 godina Interrega. U deklaraciji koja je danas predstavljena tijekom rasprave mladih na godišnjem događanju Interrega, izrađeni su prijedlozi koji će se poslati tvorcima politika na temu kako se sredstva iz Interrega može bolje koristiti za ispunjavanje potreba i očekivanja mladih. Prijedlozima je obuhvaćeno pet područja koja izazivaju zabrinutost, od obrazovanja i zapošljavanja do klimatskih promjena i pristupa sredstvima EU-a.

Među ostalim, mladi žele biti uključeni u relevantne skupine i mreže diljem EU-a i aktivno sudjelovati u radu odbora za praćenje te je potrebno informirati škole i sveučilišta o Interregu i olakšati pristup pozivima koji imaju poseban proračun za mlade.

Pojedinosti

Datum objave
15. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj