Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak11. travnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Kako povećati povjerenje u znanstvene studije o sigurnosti hrane?

Na zabrinutost građana izraženu u uspješnoj europskoj građanskoj inicijativi Komisija danas odgovara prijedlogom za poboljšanje transparentnosti znanstvenih studija u području sigurnosti hrane.

Dvojna kvaliteta hrane

Prijedlogom, koji se temelji i na Komisijinoj provjeri primjerenosti općeg zakona o hrani, koji je donesen 2002. te ga je potrebno ažurirati; želi se postići sljedeće:

  • Bolji pristup građana informacijama dostavljenima Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) o odobrenjima koja se odnose na poljoprivredno-prehrambeni lanac
  • Mogućnost da Komisija zahtijeva dodatne studije i
  • Veća uključenost znanstvenika država članica u postupke odobravanja.

Komisija predlaže ciljanu reviziju Uredbe o općem zakonu o hrani zajedno s revizijom osam sektorskih zakonodavnih akata, kako bismo ih uskladili s općim pravilima i povećali transparentnost u pogledu GMO-a, dodataka hrani za životinje, aroma dima, materijala koji dolaze u dodir s hranom, prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i aroma, sredstava za zaštitu bilja i nove hrane.

Ključni elementi prijedloga:

  • Osigurati veću transparentnost, tako što će se građanima omogućiti automatski i neposredan pristup svim informacijama povezanima sa sigurnošću koje je industrija dostavila u procesu procjene rizika
  • Stvoriti zajednički Europski registar naručenih studija, kako bi se zajamčilo da poduzeća koja podnose zahtjeve za odobrenja dostavljaju sve relevantne informacije i ne zatajuju nepovoljne studije
  • Omogućiti Europskoj agenciji za sigurnost hrane da na zahtjev Komisije zatraži dodatne studije koje će se financirati iz proračuna EU-a
  • Uvesti obvezno savjetovanje s dionicima i javnošću o studijama koje industrija dostavlja kao temelj zahtjeva za odobrenja
  • Povećati sudjelovanje država članica u upravljačkoj strukturi Europske agencije za sigurnost hrane i njezinim znanstvenih panelima
  • Pojačati obavješćivanje građana o rizicima, putem zajedničkih mjera u cilju jačanja povjerenja potrošača podizanjem razine svijesti i razumijevanja te boljim objašnjavanjem znanstvenih mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane, kao i osnove za donošenje odluka o upravljanju rizikom.

Pojedinosti

Datum objave
11. travnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj