Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. ožujka 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Kako potaknuti upotrebu organskih gnojiva i gnojiva od otpada u EU-u

Europska komisija danas predlaže uredbu kojom će se znatno olakšati ulazak organskih gnojiva i gnojiva od otpada na jedinstveno tržište EU-a, što će ih izjednačiti s tradicionalnim, anorganskim gnojivima.

Ponovna upotreba sirovina koje se sada odlažu kao otpad jedno je od ključnih načela paketa za kružno gospodarstvodonesenog u prosincu 2015. Danas Komisija predlaže uredbu kojom će se znatno olakšati ulazak organskih gnojiva i gnojiva od otpada na jedinstveno tržište EU-a, što će ih izjednačiti s tradicionalnim, anorganskim gnojivima. Tako će se otvoriti nove tržišne mogućnosti za inovativna poduzeća, a u isto vrijeme smanjivati otpad, potrošnja energije i šteta za okoliš.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Veoma se mali dio obilnih biootpadnih resursa pretvori u vrijedne gnojidbene proizvode. Naši poljoprivrednici upotrebljavaju gnojiva proizvedena od uvezenih sirovina ili u procesima s velikom potrošnjom energije premda bi naša industrija mogla iskoristiti taj biootpad reciklirajući ga u hranjiva. Ova će nam uredba pomoći da teškoće pretvorimo u prilike za poljoprivrednike i poduzeća.”

Uredbom se utvrđuju zajednička pravila o pretvaranju biootpada u sirovine iz kojih se mogu proizvesti gnojidbeni proizvodi. U njoj se određuju zahtjevi u pogledu sigurnosti, kvalitete i označivanja koje moraju ispunjavati gnojidbeni proizvodi da bi se njima moglo slobodno trgovati u EU-u. Proizvođači će morati dokazati da njihovi proizvodi ispunjavaju te zahtjeve, kao i ograničenja za organske i mikrobne kontaminante te fizičke nečistoće, prije postavljanja oznake CE.

Nova će se pravila primjenjivati na sve vrste gnojiva kako bi se osigurala najveća razina zaštite tla. Uredbom se uvode stroga ograničenja kadmija u fosfatnim gnojivima. Nakon tri godine granična će se vrijednost postrožiti sa 60 na 40 mg/kg, a nakon 12 godina na 20 mg/kg, čime će se smanjiti rizici za zdravlje i okoliš.

Budući da se neki gnojidbeni proizvodi ne proizvode niti se njima trguje u velikim količinama, Komisija predlaže neobvezno usklađivanje: ovisno o svojoj poslovnoj strategiji i vrsti proizvoda, proizvođači mogu izabrati hoće li na proizvod staviti oznaku CE, pa će se njime moći slobodno trgovati na jedinstvenom tržištu u skladu sa zajedničkim europskim pravilima, ili će se njime trgovati u skladu s nacionalnim normama na temelju uzajamnog priznavanja na jedinstvenom tržištu. Time se postiže da se u obzir uzimaju načela bolje regulacije i supsidijarnosti.

Priopćenje za tisak

Pojedinosti

Datum objave
17. ožujka 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj