Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. listopada 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Kako do radnog iskustva radeći u institucijama Europske unije?

Svake godine u okviru programa EU-a za pripravnike više od 1200 mladih ima priliku poboljšati stručne vještine, razviti osobne kvalitete i povećati znanje o EU-u. Europski parlament, Vijeće, Europska komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje...

Pripravništvo u institucijama EU-a

Budući da pripravnici imaju sveučilišnu diplomu, dobivaju zadatke slične onima koje obavlja stalno zaposleno osoblje nižeg platnog razreda AD.

Što je pripravnički staž?

Koje institucije nude pripravništvo?

Ustanova

Trajanje

Naknada?

Rok za prijavu

Početak

Europska komisija

5 mjeseci

oko 1100 eura

Pratite web-stranice

1. listopada

1. ožujka

Europski parlament

5 mjeseci

do 3 mjeseca (neplaćeno)

oko 1200 eura

15. svibnja
15. listopada

barem 3 mjeseca prije početka

1. listopada 1. ožujka

1. siječnja
1. svibnja
1. rujna

Europska služba za vanjsko djelovanje

9 – 18 mjeseci

2300 – 3000 eura

Pratite web-stranice

Pratite web-stranice

Europsko vijeće

5 mjeseci

uglavnom da

31. kolovoza u godini koja prethodi pripravništvu

1. veljače

1. rujna

Sud Europske unije

5 mjeseci

da

1. listopada

1. svibnja

1. ožujka

1. listopada

Europski revizorski sud

5 mjeseci

obično oko 1100 eura

tijekom godine

ovisi

Europski gospodarski i socijalni odbor

5 mjeseci

da

30. rujna

31. ožujka

16. veljače

16. rujna

Odbor regija

5 mjeseci

da, oko 1000 eura

30. rujna

31. ožujka

16. veljače

16. rujna

Europski ombudsman

4 – 12 mjeseci

da, određuje se od slučaja do slučaja

30. travnja

31. kolovoza

1. rujna

1. siječnja

Europska središnja banka

ovisi

da, 1050,00 ili 1900 eura, ovisno o vrsti posla

Pratite web-stranice

ovisi

Europski nadzornik za zaštitu podataka

5 mjeseci

950 eura

1. listopada

1. ožujka

1. ožujka

1. listopada

Europska komisija i Europski parlament nude i pripravnički staž za prevoditelje. Sud Europske unije također nudi pripravnički staž u svojim službama za pismeno i usmeno prevođenje.

Ostale mogućnosti za pripravništvo

Agencije i tijela Europske unije koja nude pripravnički staž:

1. Europska investicijska banka

13. Europski policijski ured (EUROPOL)

2. Agencija Europske unije za mrežnu financijsku sigurnost (ENISA)

14. Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

3. Fuzija za energiju (F4E) – ITER

15. Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (FRONTEX)

4. EMCDDA, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

16. Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)

5. Satelitski centar Europske unije (EUSC)

17. Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)

6. Europski instutut za ravnopravnost spolova (EIGE)

18. Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

7. Europska agencija za kemikalije (ECHA)

19. Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

8. Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

20. Europski ured za pravosudnu suradnju (EUROJUST)

9. Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)

21. Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

10. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

22. Zajednički istraživački centar (JRC)

11. Europska agencija za lijekove (EMA)

23. Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

12. Europska agencija za željeznice (ERA)

24. Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Ostale agencije i tijela

Informacije o pripravništvu u institucijama EU-a, uključujući informacije o pripravničkim staževima s trenutno otvorenim prijavama, dostupne su i za sljedeće profile:

- studenti

- osobe s fakultetskom diplomom

- jezičari.

Izvor: EPSO

Dodatne informacije:

Pojedinosti

Datum objave
29. listopada 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj