Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. studenoga 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Jesenska gospodarska prognoza 2020.: oporavak prekinut zbog nesigurnosti uslijed ponovnog jačanja pandemije

Pandemija koronavirusa vrlo je teško pogodila svjetsko gospodarstvo i gospodarstvo EU-a te ima vrlo ozbiljne socioekonomske posljedice. Gospodarska aktivnost u Europi pretrpjela je težak šok u prvoj polovini godine i snažno se oporavila u trećem...

Jesenska gospodarska prognoza 2020.: oporavak prekinut zbog nesigurnosti uslijed ponovnog jačanja pandemije

Prekinut i nepotpun oporavak

U jesenskoj gospodarskoj prognozi 2020. predviđa se da će se gospodarstvo europodručja u 2020. smanjiti za 7,8 %, a potom u 2021. porasti za 4,2 % i u 2022. za 3 %. Za gospodarstvo EU-a predviđa se da će se u 2020. smanjiti za 7,4 %, a potom u 2021. porasti za 4,1 % i u 2022. za 3 %. U usporedbi s ljetnom gospodarskom prognozom 2020. predviđanja rasta za europodručje i EU neznatno su viša za 2020. i niža za 2021. Očekuje se da se gospodarstvo u europodručju i u EU-u u 2022. neće vratiti na razinu prije pandemije

Gospodarski učinci pandemije znatno se razlikuju diljem EU-a, a isto vrijedi i za izglede za oporavak, na što utječe širenje virusa, strogost javnozdravstvenih mjera za ograničavanje njegova širenja, sektorski sastav nacionalnih gospodarstava i snaga odgovora nacionalnih politika.

Ograničen rast nezaposlenosti usprkos padu gospodarske aktivnosti

Gubitak radnih mjesta i porast nezaposlenosti znatno su ugrozili egzistenciju mnogih Europljana. Mjere politike koje su uvele države članice zajedno s inicijativama na razini EU-a pridonijele su ublažavanju posljedica pandemije na tržištu rada. Zahvaljujući mjerama neviđenih razmjera, posebno u okviru programa skraćenog radnog vremena, ograničen je rast nezaposlenosti usprkos padu gospodarske aktivnosti. Očekuje se da će nezaposlenost u 2021. i dalje rasti jer će države članice postupno ukidati hitne mjere potpore, a na tržište rada ući će novi radnici, ali bi se oporavkom gospodarstva u 2022. trebala smanjiti.

U prognozi se predviđa da će stopa nezaposlenosti u europodručju porasti sa 7,5 % u 2019. na 8,3 % u 2020. i 9,4 % u 2021. te će se potom smanjiti na 8,9 % u 2022. Za stopu nezaposlenosti u EU-u predviđa se da će porasti sa 6,7 % u 2019. na 7,7 % u 2020. i 8,6 % u 2021. te će se potom smanjiti na 8,0 % u 2022.

Očekuje se rast deficita i javnog duga

Ove se godine očekuje znatan rast državnih deficita u cijelom EU-u zbog povećanja socijalnih rashoda i smanjenja poreznih prihoda koji su posljedica izvanrednih mjera politike za potporu gospodarstvu i učinka automatskih stabilizatora.

U prognozi se predviđa da će se ukupni državni deficit europodručja povećati s 0,6 % BDP-a u 2019. na oko 8,8 % u 2020. te će se potom smanjiti na 6,4 % u 2021. i 4,7 % u 2022., što je povezano s očekivanim postupnim ukidanjem mjera hitne potpore tijekom 2021. nakon poboljšanja gospodarske situacije.

Zbog naglog povećanja deficita predviđa se da će se ukupni udio duga u BDP-u europodručja povećati s 85,9 % BDP-a u 2019. na 101,7 % BDP-a u 2020., 102,3 % u 2021. i 102,6 % u 2022.

I dalje umjerena Inflacija

Zbog naglog pada cijena energije ukupna inflacija u kolovozu i rujnu bila je negativna. Temeljna inflacija, koja uključuje sve stavke osim energije i neprerađene hrane, također je znatno pala tijekom ljeta zbog smanjene potražnje za uslugama, a posebno uslugama povezanima s turizmom, i industrijskom robom. Slaba potražnja, stagnacija na tržištu rada i snažan devizni tečaj eura dovest će do smanjenja cijena.

Predviđa se da će inflacija u europodručju, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), u 2020. u prosjeku iznositi 0,3 %, a zatim zahvaljujući stabilizaciji cijena nafte porasti na 1,1 % u 2021. i 1,3 % u 2022. Predviđa se da će u EU-u inflacija iznositi 0,7 % u 2020., 1,3 % u 2021. i 1,5 % u 2022.

Izjave članova Kolegija

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Ovu prognozu donosimo u drugom valu pandemije, koji još više povećava neizvjesnost i gasi nadu u brz oporavak. Gospodarska proizvodnja u EU-u neće se do 2022. vratiti na razinu prije pandemije. No u tim smo previranjima pokazali da smo odlučni i solidarni. Dogovorili smo nezabilježene mjere za pomoć ljudima i poduzećima. Surađivat ćemo na utvrđivanju smjera oporavka, koristeći se svim alatima koji su nam na raspolaganju. Dogovorili smo i ključni paket za oporavak, NextGenerationEU, u čijem je središtu Mehanizam za oporavak i otpornost, kako bismo pružili golemu potporu najteže pogođenim regijama i sektorima. Opet pozivam Europski parlament i Vijeće da brzo zaključe pregovore kako bi nam u 2021. bila na raspolaganju sredstva za zajednička ulaganja, reforme i obnovu.

Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo, izjavio je: Nakon najdublje recesije u povijesti EU-a u prvoj polovini godine i snažnog uzleta u ljeto, oporavak Europe prekinut je zbog ponovnog porasta broja oboljelih od bolesti COVID-19. Rast će se vratiti u 2021., ali će trebati dvije godine da se europsko gospodarstvo približi razini prije pandemije. U trenutačnom kontekstu velike nesigurnosti nacionalne gospodarske i fiskalne politike moraju i dalje biti poticajne, a instrument NextGenerationEU mora se ove godine dovršiti i učinkovito provesti u prvoj polovini 2021.

Visok stupanj nesigurnosti i rizik od pogoršanja ekonomskih izgleda

Nesigurnost i rizici povezani s jesenskom gospodarskom prognozom 2020. i dalje su iznimno veliki. Glavni je rizik pogoršanje pandemije, zbog čega su potrebne strože javnozdravstvene mjere, a one dovode do ozbiljnijeg i dugotrajnijeg učinka na gospodarstvo. Stoga su se pojavila dva scenarija za razvoj pandemije i njezin gospodarski učinak – povoljniji i negativniji. Postoji i opasnost da bi posljedice pandemije na gospodarstvo, kao što su stečajevi, dugotrajna nezaposlenost i poremećaji u opskrbi, mogle biti dublje i dalekosežnije. Europsko gospodarstvo moglo bi biti pogođeno i ako se svjetsko gospodarstvo i svjetska trgovina budu oporavljali sporije nego što je predviđeno ili ako se povećaju trgovinske napetosti. Negativan je rizik i mogućnost stresa na financijskom tržištu.

S pozitivne strane, NextGenerationEU, program gospodarskog oporavka EU-a, uključujući Mehanizam za oporavak i otpornost, vjerojatno će dati snažniji poticaj gospodarstvu EU-a nego što je predviđeno. Naime, budući da su u ovoj fazi dostupne tek ograničene informacije o nacionalnim planovima, u prognozu su se samo djelomično mogle uključiti potencijalne koristi tih inicijativa. Pozitivan učinak na gospodarstvo EU-a imao bi od 2021. i trgovinski sporazum između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u odnosu na osnovni scenarij trgovine između Ujedinjene Kraljevine i EU-a na temelju pravila WTO-a o najpovlaštenijoj naciji.

Kontekst

Prognoza je izrađena u kontekstu ozbiljne nesigurnosti s obzirom na to da su države članice u drugoj polovini listopada 2020. najavile niz novih javnozdravstvenih mjera za ograničavanje širenja virusa.

Prognoza se temelji na uobičajenom nizu tehničkih pretpostavki u vezi s tečajem, kamatnim stopama i cijenama robe zaključno s 22. listopada 2020. Kada je riječ o ostalim ulaznim podacima, uključujući podatke o vladinim politikama, u ovoj se prognozi uzimaju u obzir podaci do 22. listopada. Osim u slučaju uvjerljivo najavljenih i podrobno potkrijepljenih mjera, u projekcijama se pretpostavlja da neće biti promjene politika.

Prognoza ovisi o dvjema važnim tehničkim pretpostavkama. Prvo, pretpostavlja se da će javnozdravstvene mjere donekle ostati na snazi tijekom cijelog razdoblja obuhvaćenog prognozom. Međutim, nakon njihova znatnog pooštravanja u četvrtom tromjesečju 2020. očekuje se da će se u 2021. postupno ublažavati. Pretpostavlja se i da će se gospodarski učinak uvedenih mjera ograničenja s vremenom smanjivati kako se zdravstveni sustav i gospodarski subjekti budu prilagođavali uvjetima pandemije. Drugo, s obzirom na to da budući odnosi između EU-a i Ujedinjene Kraljevine još nisu utvrđeni, predviđanja za 2021. i 2022. temelje se na tehničkoj pretpostavci da će EU i Ujedinjena Kraljevina od 1. siječnja 2021. trgovati prema pravilima WTO-a o najpovlaštenijoj naciji. Ta predviđanja služe samo za prognozu i ne odražavaju pretpostavke ili predviđanja u pogledu ishoda pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine o njihovu budućem odnosu.

U zimskoj gospodarskoj prognozi 2021., koja bi se trebala objaviti u veljači 2021., Europska komisija ažurirat će predviđanja BDP-a i inflacije.

Dodatne informacije

Cijeli dokument: Jesenska gospodarska prognoza 2020.

Pratite potpredsjednika Dombrovskisa na Twitteru: @VDombrovskis

Pratite povjerenika Gentilonija na Twitteru: @PaoloGentiloni

Pratite GU ECFIN na Twitteru: @ecfin

Pojedinosti

Datum objave
5. studenoga 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj