Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak1. ožujka 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Javno savjetovanje o transparentnosti

Komisija pokreće savjetovanje o registru transparentnosti i poziva dionike na iskazivanje mišljenja o budućem obvezatnom sustavu za sve tri institucije EU-a.

european-flag-on-metal-scafolding.jpg

Europska komisija će 1. ožujka pokrenuti javno savjetovanje u trajanju od 12 tjedana kako bi prikupila mišljenja o trenutačnom sustavu registracije zastupnika interesa koji žele utjecati na rad institucija EU-a te o njegovu daljnjem razvoju u smjeru obvezatnog registra lobista kojim bi se obuhvatile aktivnosti lobiranja u Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Komisiji.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je sljedeće: „Komisija mijenja način rada tako što se više savjetuje s dionicima te je otvorenija o tome s kim se i zašto sastaje. U tom smislu moramo ići još dalje i uspostaviti obvezatan registar kojim će se obuhvatiti sve tri institucije te osigurati potpuna transparentnost u pogledu lobista koji žele utjecati na donošenje politika u EU-u. Da bismo taj prijedlog pravilno osmislili, nadamo se da ćemo prikupiti što više mišljenja građana i dionika iz cijele Europe o tome kako trenutačni sustav funkcionira i kako bi se trebao razvijati. Transparentnija i odgovornija Europska unija svojim će građanima isporučiti bolje rezultate.”

Komisija je osmislila dvodijelno savjetovanje u okviru kojeg će se prikupljati mišljenja brojnih dionika, civilnog društva i građana. Za sudjelovanje u prvom dijelu nije potrebno podrobno poznavanje trenutačnog registra transparentnosti, a na pitanja o njegovu načelu i području primjene mogu odgovarati osobe koje nisu stručnjaci. U drugom će se dijelu prikupljati mišljenja o praktičnom funkcioniranju trenutačnog sustava od osoba koje se njime koriste. Kako bi se prikupio što veći broj mišljenja, dokumenti o savjetovanju dostupni su na svim jezicima EU-a. Savjetovanje je otvoreno do utorka, 24. svibnja.

Novi sustav koji Komisija namjerava predložiti u obliku nacrta međuinstitucijskog sporazuma bio bi širi od trenutačnog registra, kojim zajednički upravljaju Europski parlament i Komisija, no on u naravi nije obvezatan i ne obuhvaća Vijeće. Zbog unutarnjih reformi u Komisiji (vidi u nastavku) naglo je porastao broj unosa u registar transparentnosti: na dan 1. ožujka u registru transparentnosti zabilježena su 9286 unosa, dok je 31. listopada 2014., prije nego što je Komisija preuzela dužnost i provela te reforme, bilo 7020 unosa. Komisija smatra da je suradnja sa suzakonodavcima u Europskom parlamentu i Vijeću važna kako bi građani u potpunosti bili obaviješteni o tome koji zastupnici interesa žele utjecati na zakonodavni postupak. Komisija će u svojem prijedlogu koji će izraditi ove godine uzeti u obzir rezultate javnog savjetovanja.

Kontekst:

Komisija je radi promicanja veće transparentnosti već poduzela znatne reforme svojih internih pravila. U skladu s metodama radaJunckerove komisije povjerenici se u pravilu više neće sastajati s organizacijama koje nisu upisane u registar transparentnosti. Na temelju inicijative za transparentnost, koja je uvedena u studenome 2014., svi sastanci zastupnika interesa i povjerenika, njihovih kabineta i glavnih direktora moraju se objaviti u roku od dva tjedna nakon što su se održali.

U prvoj je godini Komisija objavila informacije o više od 6000 sastanaka (otprilike 5500 odnosi se na povjerenike i kabinete, a 600 na glavne direktore). Uvođenjem novog sustava upisivanje u registar transparentnosti zapravo je postalo obvezatno za sve one koji se žele sastati s najvišim dužnosnicima i donositeljima odluka u EU-u.

U okviru političkih smjernica predsjednika Junckera i radnog programa Komisije za 2016. Komisija se obvezala da će predložiti uspostavu novog obvezatnog registra transparentnosti koji će obuhvaćati sve institucije EU-a. Komisija smatra da građani imaju pravo znati tko u okviru zakonodavnog postupka pokušava utjecati na Europski parlament, Vijeće i Komisiju.

Planirane promjene registra transparentnosti dio su širih obveza preuzetih u pogledu reforme načina donošenja politika u EU-u. Komisija se u okviru programa za bolju regulativu, koji je predstavila u svibnju 2015., obvezala da će javnosti omogućiti daljnji uvid u postupak donošenja politika i davanje mišljenja o njemu. Već su uspostavljeni novi mehanizmi za prikupljanje mišljenja dionika, čime se omogućuje da se mišljenja dostave Komisiji od samog početka pripreme inicijative na temelju planova djelovanja i početnih procjena učinka te nakon što Komisija donese prijedlog kako bi ta mišljenja Parlament i Vijeće uzeli u obzir u zakonodavnom postupku.

Postoje i alati s pomoću kojih dionici mogu izraziti mišljenje o postojećem zakonodavstvu u okviru programa REFIT. Web-mjesto pod nazivom „Smanjenje opterećenja – iznesite svoje mišljenje” već je pokrenuto, a na njemu građani mogu izraziti svoje mišljenje o postojećim propisima EU-a. Primljeni doprinosi uzimaju se u obzir u radu platforme REFIT, s pomoću koje Komisija prikuplja savjete o tome koja bi područja zakonodavstva trebalo revidirati kako bi zakonodavstvo EU-a bilo učinkovitije.

Komisija je u studenome 2014. donijela i komunikacijuu kojoj se navodi u kojoj će mjeri pregovori o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) biti još transparentniji. Komisija smatra da javnost mora biti podrobno i u potpunosti upoznata s namjerama EU-a u tim pregovorima.

Pojedinosti

Datum objave
1. ožujka 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj