Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. prosinca 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Izvješće o sigurnosnoj uniji: Održavanje zamaha u provedbi ključnih inicijativa

U skladu s obvezom redovitog izvješćivanja o napretku u području sigurnosti, Komisija danas predstavlja prvo izvješće otkad je u srpnju predstavljena nova strategija EU-a za sigurnosnu uniju za razdoblje 2020. – 2025.

Izvješće o sigurnosnoj uniji: Održavanje zamaha u provedbi ključnih inicijativa

U izvješću se ističu mjere poduzete na razini EU-a za četiri prioriteta: sigurnosno okruženje otporno na promjene u budućnosti, suzbijanje novih prijetnji, zaštitu Europljana od terorizma i organiziranog kriminala te snažan europski sigurnosni ekosustav. Izvješće uključuje različite aspekte izvješćivanja o sigurnosnoj politici, kao što su pitanja povezana s vještinama, informiranjem ili obrazovanjem, u skladu s konceptom sigurnosti na razini cijelog društva iz nove strategije. Središnja je tema provedba dogovorenih odluka, koja iziskuje ustrajno političko i operativno djelovanje institucija EU-a i nacionalnih tijela.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas rekao je: Na razini EU-a imamo snažan skup sigurnosnih propisa, koji smo izrađivali dva desetljeća, ali ta pravila neće nikome koristiti ako ih djelotvorno i dosljedno ne provedemo u praksi. Zato se Komisija obvezala neumorno raditi na provedbi. Danas pozivamo države članice da se još više potrude kako bismo izbjegli propuste ili kašnjenja u primjeni glavnih sigurnosnih instrumenata kao što su propisi EU-a o borbi protiv terorizma, pranja novca i financiranja terorizma te o vatrenom oružju. Sigurnost građana EU-a zajednička je odgovornost i svi joj moramo doprinijeti.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: Unutarnja sigurnost u središtu je strategije za sigurnosnu uniju. Danas i u narednim tjednima bavit ću se pronalaženjem rješenja za utvrđene potrebe. One uključuju jačanje odgovora EU-a na terorističke sadržaje na internetu, povezivanje informacijskih sustava te otkrivanje, prijavljivanje i uklanjanje internetskih materijala o seksualnom zlostavljanju djece.

Glavni postignuti napredak i potrebne mjere

Izvješće obuhvaća razdoblje od listopada 2019. do prosinca 2020., a u njemu se detaljno opisuje znatan napredak koji je postignut u području prioritetnih zakonodavnih i drugih inicijativa u okviru četiriju strateških prioriteta te se utvrđuju područja u kojima su potrebna poboljšanja.

  • Sigurnosno okruženje otporno na promjene u budućnosti: Ove godine Komisija je poduzela strateške i tehničke mjere za kibersigurnost 5G mreža i za rješavanje prekograničnih prijetnji zdravlju. Međutim, potrebno je još bolje zaštititi i fizičku i digitalnu ključnu infrastrukturu i povećati njezinu otpornost na niz različitih prijetnji, od prirodnih katastrofa ili katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem do terorističkih napada. Komisija će uskoro predstaviti prijedloge u tu svrhu. Također nastoji pronaći rješenja u pogledu posebnih sigurnosnih potreba zbog zlouporabe novih tehnologija kao što su bespilotne letjelice. U izvješću se navode i prve kibersankcije nametnute nakon kibernapada.
  • Suočavanje s novim prijetnjama: Komisija je poduzela mjere za suzbijanje novih prijetnji u području seksualnog zlostavljanja djece, hibridnih napada i dezinformiranja kako bi osigurala da države članice imaju odgovarajuće alate za borbu protiv kriminala i kazneni progon počinitelja, uz potpuno poštovanje temeljnih prava. Komisija poziva države članice da u potpunosti provedu Direktivu o napadima na informacijske sustave i Direktivu o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece. U srpnju je Komisija donijela strategiju EU-a za djelotvorniju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece te je potom predložila privremeno zakonodavstvo kako bi omogućila nastavak dobrovoljnog rada pružatelja internetskih komunikacijskih usluga na otkrivanju takvih sadržaja nakon 21. prosinca 2020. (od tog će datuma ti pružatelji biti obuhvaćeni područjem primjene Direktive o e-privatnosti). Komisija radi na dugoročnom rješenju, koje će biti predstavljeno 2021.
  • Zaštita Europljana od terorizma i organiziranog kriminala: Komisija danas donosi novu Agendu EU-a za borbu protiv terorizma kako bi ojačala okvir EU-a za predviđanje prijetnji i rizika, suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma te zaštitu ljudi i infrastrukture, posebno javnih prostora. Usto danas donosi i prijedlog revizije mandata Europola, agencije EU-a za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, u cilju unapređenja rada te agencije u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma.
  • Snažan europski sigurnosni ekosustav oslanja se na vrlo dobru suradnju i razmjenu informacija te na dobro kontrolirane vanjske granice. Kako bi se to postiglo, naglasak bi trebao biti prvenstveno na provedbi dogovorenih reformi, posebno postizanju interoperabilnosti baza podataka za upravljanje migracijama, kontrolu granica i sigurnost.

U izvješću se naglašava i hitna potreba za zaključivanjem pregovora Europskog parlamenta i Vijeća o predloženoj Uredbi o terorističkim sadržajima i radu internetskog foruma EU-a kao ključne platforme koja okuplja države članice i industriju u cilju sprečavanja širenja terorističkih sadržaja na internetu i suzbijanja poruka radikalizacije.

Kontekst

Komisija je 24. srpnja 2020. donijela Strategiju EU-a za sigurnosnu uniju za razdoblje 2020. – 2025., u kojoj je predstavila niz inicijativa s ciljem uspostave multidisciplinarnog, koordiniranog i integriranog pristupa sigurnosti uz potpuno poštovanje temeljnih prava.

Tom se strategijom utvrđuju strateški i međusobno ovisni sigurnosni prioriteti na razini EU-a za razdoblje 2020. – 2025. Ona se temelji na napretku koji je prethodno postignut u okviru Europskog programa sigurnosti za razdoblje 2015. – 2020. i uključuje nove elemente kako bi se osiguralo da sigurnosna politika EU-a odražava nove izazove.

Više informacija

Prvo izvješće o napretku o strategiji EU-a za sigurnosnu uniju

Prilog 1.: Status provedbe zakonodavstva o sigurnosti

Prilog 2.: Plan provedbe

Informativni članak: Strategija EU-a za sigurnosnu uniju, prvo izvješće o napretku

Internetska stranica: Strategija EU-a za sigurnosnu uniju

Pojedinosti

Datum objave
9. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj