Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Izvješće o građanstvu EU-a: jačanje položaja građana i zaštita njihovih prava

Komisija je danas objavila Izvješće o građanstvu EU-a za 2020., u kojem analizira napredak u pogledu građanstva EU-a od zadnjeg izvješća, 2017. U izvješću se utvrđuju i novi prioriteti i mjere za jačanje položaja građana EU-a, kao što su ažuriranje...

Izvješće o građanstvu EU-a: jačanje položaja građana i zaštita njihovih prava

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders rekao je: Građanstvo EU-a u središtu je europskog projekta. No sad smo u sasvim novom, teškom položaju kad je riječ o nekima od temeljnih prava koja u Europi obično uzimamo zdravo za gotovo – od ograničenja slobodnog kretanja zbog pandemije do poteškoća s kojima se suočavaju naše demokratske institucije. Danas ponovno potvrđujemo svoju predanost daljnjem jačanju položaja građana i zaštiti njihovih prava kako bismo izgradili jači i otporniji EU.

Izvješće o građanstvu EU-a za 2020. dopuna je akcijskom planu za europsku demokraciju, u kojem se uspostavlja okvir mjera za jačanje položaja građana i izgradnju otpornijih demokracija. Njime se objedinjuje niz konkretnih mjera usmjerenih na jačanje demokratskog sudjelovanja, olakšavanje slobodnog kretanja, zaštitu i promicanje građanstva EU-a te zaštitu građana EU-a u Europi i inozemstvu.

Konkretne mjere i prioriteti za građane EU-a

  • Povećanje demokratskog sudjelovanja, jačanje položaja i uključivanje građana. Veće sudjelovanje građana u svim fazama demokratskog procesa ključno je za europsku demokraciju. Komisija će sljedeće godine ažurirati pravila o pravima glasa mobilnih građana EU-a. Namjera joj je olakšati pružanje informacija građanima pri glasovanju na lokalnim i europskim izborima te razmjenu relevantnih informacija među državama članicama, primjerice kako bi se spriječilo dvostruko glasovanje. Također će financirati projekte za neovisno promatranje izbora i projekte kojima se podupire angažman europskih građana.
  • Olakšavanje slobodnog kretanja i pojednostavnjenje svakodnevnog života. Komisija želi poboljšati pravnu sigurnost za građane EU-a tijekom putovanja, studiranja ili rada u drugoj državi članici. Kako bi to postigla, 2022. će ažurirati smjernice EU-a o slobodnom kretanju iz 2009. Usto će sljedeće godine predstaviti inicijativu za olakšavanje svakodnevnog života građana EU-a pojednostavnjenjem poreznih obveza. U skladu sa Sporazumom o povlačenju Komisija će nastaviti podupirati zaštitu prava građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini.
  • Zaštita i promicanje građanstva EU-a.

Europsko građanstvo nije na prodaju. Komisija će i dalje poduzimati mjere u vezi s rizicima programa za dodjelu državljanstva ulagačima u Europskoj uniji, prema potrebi i postupke zbog povrede. Nastavit će pratiti i učinak mjera ograničenja tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 sve dok se te mjere ne ukinu.

  • Zaštita građana EU-a u Europi i inozemstvu, među ostalim u kriznim vremenima. Zajedno s državama članicama Komisija će nastaviti izgrađivati snažnu europsku zdravstvenu uniju i provoditi strategiju EU-a za cjepiva protiv bolesti COVID-19. Tijekom 2021. preispitat će i pravila EU-a o konzularnoj zaštiti kako bi poboljšala kapacitete EU-a i država članica za potporu europskim građanima u inozemstvu i njihovu zaštitu, posebno u kriznim vremenima.

Daljnje mjere

Komisija je predana razvoju potrebnih alata kako bi građani mogli u potpunosti iskoristiti svoj status europskih građana. Riječ je o zajedničkim nastojanjima. Kako bi se proveli prioriteti utvrđeni u izvješću, Komisija će blisko surađivati s državama članicama, uključujući lokalne i regionalne vlasti, te s drugim institucijama EU-a, dionicima, civilnim društvom i, što je najvažnije, samim građanima.

Kontekst

Komisija svake tri godine izvješćuje o primjeni odredaba o građanstvu EU-a i predlaže nove prioritete za naredne tri godine. Od prošlog Izvješća o građanstvu EU-a 2017. pojavile su se bitne poteškoće u ostvarivanju prava koja proizlaze iz građanstva EU-a, među ostalim u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Izvješće o građanstvu EU-a temelji se na posebnim savjetovanjima, uključujući javno savjetovanje o pravima građana EU-a, Istraživanje Flash Eurobarometra o građanstvu EU-a i demokraciji i rad Mreže akademskih stručnjaka za prava koja proizlaze iz građanstva EU-a. Zajedničko saslušanje o građanstvu EU-a u organizaciji Komisije i Parlamenta održano je 29. listopada 2020.

Izvješće o građanstvu snažno je povezano s političkim prioritetima predsjednice von der Leyen za Europu, pogotovo novim poticajem europskoj demokraciji i približavanjem građana EU-u. Ono je nadopuna drugim inicijativama, kao što su nova strategija za provedbu Povelje o temeljnim pravima i, posebno, akcijski plan za europsku demokraciju.

Više informacija

Izvješće o građanstvu EU-a za 2020.

Izvješće o građanstvu EU-a za 2020. – Informativni članak

Izvješće o javnom savjetovanju o pravima građana EU-a 2020.

Rezultati javnog savjetovanja o pravima građana EU-a 2020. – Informativni članak

Internetska stranica o građanstvu EU-a

Pojedinosti

Datum objave
15. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj