Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. travnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

#izbjegličkakriza - Izvješće Komisije o provedbi Izjave EU-a i Turske

Komisija je danas objavila izvješće o provedbi Sporazuma između EU-a i Turske u kojem se navodi da je ostvaren dobar napredak u provedbi Izjave. Šefovi država i vlada EU-a te Turska sklopili su 18. ožujka 2016. sporazum o okončanju nezakonite...

20160420_refugee-crisis_(2).jpg

Upravljanje izbjegličkom krizom: Izvješće Komisije o provedbi Izjave EU-a i Turske

Komisija je danas (20. 04. 2016.) objavila izvješće o provedbi Sporazuma između EU-a i Turske u kojem se navodi da je ostvaren dobar napredak u provedbi Izjave. Potrebni su kontinuirani napori i predanost kako bi se stanje konsolidiralo i kako bi se dosljedno provodile operacije vraćanja i preseljenja s obzirom na to da je potrebno još mnogo rada na tom aspektu provedbe. Šefovi država i vlada EU-a te Turska sklopili su 18. ožujka 2016. sporazum o okončanju nezakonite migracije iz Turske u EU te njezinoj zamjeni zakonitim kanalima preseljenja izbjeglica u Europsku uniju. Taj novi pristup već donosi rezultate. Naime, naglo je pao broj osoba koje nezakonito prelaze Egejsko more na putu iz Turske u Grčku. Današnje izvješće četvrto je izvješće o provedbi Zajedničkog akcijskog plana EU-a i Turske od 29. studenoga 2015.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Prvi rezultat naše suradnje s Turskom širenje je poruke da je obraćanje krijumčarima loš odabir. U posljednja tri tjedna opaža se naglo smanjenje broja nezakonitih dolazaka, što se sada mora popratiti otvaranjem zakonitih kanala za preseljenje osoba kojima je potrebna zaštita. Premda je vidljiv dobar napredak u početnim fazama provedbe, Komisija će se i dalje zalagati za potpuno i pravovremeno ispunjavanje svih elemenata Izjave EU-a i Turske, uključujući projekte za izbjeglice iz Sirije u Turskoj, postupak liberalizacije viznog režima i poštovanje zakona EU-a i međunarodnih zakona.

U današnjem se izvješću zaključuje da je od 18. ožujka zajedničkim naporima grčkih i turskih nadležnih tijela, Komisije, država članica i agencija EU-a ostvaren dobar napredak u provedbi Izjave:

  • Vraćanje nezakonitih migranata u Tursku započelo je 4. travnja. U okviru Izjave od 20. ožujka do danas u Tursku je vraćeno 325 nezakonitih migranata koji su u Grčku stigli preko Turske. Pozdravljamo činjenicu da su Grčka i Turska uvele određene pravne promjene radi osiguravanja potpunog poštovanja zakona EU-a i međunarodnih zakona. Frontex je na grčke otoke rasporedio 318 pratitelja i 21 stručnjaka za ponovni prihvat kako bi pomogli u operacijama vraćanja. Usto je raspoređeno ukupno 25 turskih časnika za vezu na žarišne točke (hotspot) u Grčkoj i pet grčkih časnika za vezu na mjestima ulaska u Turskoj.
  • Prva preseljenja iz Turske nakon Izjave provedena su 4. i 5. travnja. Dosad su u okviru programa „1 za 1” u EU preseljene 103 sirijske izbjeglice. U bliskoj suradnji Komisije, država članica, EASO-a, UNHCR-a i Turske izrađeni su standardni operativni postupci koje sada treba završiti.
  • Grčka je na svojim otocima uspostavila ubrzane postupke za obradu zahtjeva za azil u svim njihovim fazama, od početnih razgovora do žalbi. U skladu sa zahtjevima iz Direktive o postupcima azila Grčka je na otoke već rasporedila službenike za rješavanje predmeta i policijske službenike. EASO je na grčke otoke rasporedio 60 službenika za azil i 67 usmenih prevoditelja kako bi pomogli u obradi zahtjeva za azil.
  • Komisija će 4. svibnja predstaviti svoje treće izvješće o napretku liberalizacije viznog režima i, pod uvjetom da Turska poduzme potrebne mjere za ispunjavanje preostalih mjerila, izvješću će biti priložen zakonodavni prijedlog za stavljanje Turske na popis zemalja za koje vrijedi bezvizni režim.
  • Ubrzana je priprema programa i projekata u okviru Instrumenta za pomoć izbjeglicama u Turskoj. Uz 1 milijardu EUR iz proračuna EU-a, 16 država članica dostavilo je potvrde o doprinosu koji iznosi 1,61 milijardu EUR od 2 milijarde koje su obećane za razdoblje 2016. – 2017. Prvi ugovori u okviru Instrumenta u vrijednosti od 77 milijuna potpisani su 4. ožujka, a 18. ožujka izvršena su prva plaćanja.

Dobar napredak koji je ostvaren u početnoj fazi provedbe treba ubrzati u sljedećim fazama. Komisija će i dalje u potpunosti biti uključena u provedbu svih elemenata Izjave. Države članice moraju pojačati napore za potporu Grčkoj, osobito zato što je potrebno posvetiti posebnu pažnju djeci i ranjivim skupinama, morale bi se više obvezati te ostvariti veće prihvaćanje u smislu preseljenja, premještanja i potpore agencijama EU-a. Države članice koje nisu dostavile potvrde o doprinosu u okviru Instrumenta za pomoć izbjeglicama u Turskoj uskoro bi to trebale učiniti.

Isto su tako potrebni daljnji napori Turske u osiguravanju da osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita dobiju potporu koja im je najpotrebnija, među ostalim i s pomoću Instrumenta. Turska također mora poduzeti potrebne mjere za ispunjavanje preostalih mjerila iz plana liberalizacije viznog režima do kraja travnja kako bi se vize za turske državljane ukinule najkasnije do kraja lipnja 2016.

Komisija će početkom lipnja 2016. predstaviti svoje drugo izvješće o provedbi Izjave EU-a i Turske.

Kontekst

U skladu s Izjavom EU-a i Turske od 20. ožujka 2016. svi novi nezakoniti migranti i tražitelji azila koji na grčke otoke stižu iz Turske i čiji su zahtjevi za azil proglašeni neprihvatljivima trebali bi se vratiti u Tursku. Ta privremena i izvanredna mjera osmišljena je da bi se okončala ljudska patnja jer se njome jasno pokazuje da od krijumčarske rute nema koristi.

U skladu s Izjavom, EU će iz Turske u EU preseliti jednog sirijskog izbjeglicu za svakog sirijskog izbjeglicu koji će s grčkih otoka biti vraćen u Tursku. U okviru postojećih obveza prioritet imaju migranti koji prethodno nisu nezakonito ušli ili pokušali ući u EU.

Provedba sporazuma zahtijeva goleme operativne napore svih uključenih strana, a najviše Grčke. Grčka i Turska dvije su zemlje zadužene za provedbu sporazuma. Njihova nadležna tijela moraju obaviti pravne i operativne poslove te osigurati poštovanje zakona EU-a i međunarodnih zakona u svim fazama postupka. Komisija blisko surađuje s grčkim i turskim nadležnim tijelima radi osiguranja potrebnih poboljšanja u smislu praktičnih i logističkih rješenja te ljudskih resursa kako bi se vraćanja neometano provodila te Grčkoj pomaže savjetima, stručnim znanjem i potporom iz proračuna EU-a. Predsjednik Juncker odmah je imenovao EU-ova koordinatora i osnažio postojeći tim Komisije na terenu u Grčkoj. EU-ov koordinator nadležan je za koordinaciju potpore koju grčkim nadležnim tijelima pružaju Komisija, agencije EU-a i druge države članice te za koordinaciju mjera država članica za provedbu programa preseljenja iz Turske.

Dodatne informacije

Komunikacija: Prvo izvješće o napretku provedbe Izjave EU-a i TurskePrilog


OBAVIJEST: Provedba sporazuma između EU-a i Turske – pitanja i odgovoriINFORMATIVNI ČLANAK: Instrument za pomoć izbjeglicama u TurskojINFORMATIVNI ČLANAK: Upravljanje izbjegličkom krizom: Financijska potpora EU-a GrčkojOperativna provedba Sporazuma između EU-a i Grčke: Obveze država članica i raspoređivanje službenika za operacije Frontexa i EASO-a – vraćanje i preseljenje

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka

Akcijski plan EU-a i Turskeod 15. listopada, aktiviran 29. studenoga

Imenovanje EU-ova koordinatoraEuropski migracijski program


Pojedinosti

Datum objave
20. travnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj