Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. studenoga 2017.Predstavništvo u Hrvatskoj

Intelektualno vlasništvo: Zaštita europskog znanja, iskustva i vodstva u inovacijama

Komisija danas predstavlja mjere za djelotvornu zaštitu prava intelektualnog vlasništva čime želi potaknuti europska poduzeća, posebice MSP-ove i novoosnovana poduzeća, na ulaganje u inovacije i kreativnost.

Intelektualno vlasništvo

Zahvaljujući današnjim inicijativama bit će lakše učinkovito djelovati protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, olakšat će se prekogranični postupci, a bit će jednostavnije i rješavati problem da 5 % robe uvezene u EU vrijedne 85 milijardi eura čine krivotvoreni i piratski proizvodi. Osim toga, Komisija potiče pregovore o licenciranju kojima se poduzeća pravedno i uravnoteženo nagrađuju za inovacije, a drugima se omogućuje služenje tom tehnologijom za stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Europski gospodarski rast i konkurentnost uvelike ovise o našim brojnim poduzetnicima, od novoosnovanih poduzeća do velikih društava, koji ulažu u nove ideje i znanje. Sveobuhvatni paket koji danas predstavljamo poboljšat će primjenu i provedbu prava intelektualnog vlasništva te potaknuti ulaganja u tehnologiju i razvoj proizvoda u Europi.

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednje velika poduzeća Elżbieta Bieńkowska kazala je: Danas jačamo kolektivnu sposobnost da ulovimo „velike ribe” koje se skrivaju iza krivotvorenih i piratskih proizvoda koji štete našim poduzećima te ugrožavaju naša radna mjesta, ali i naše zdravlje i sigurnost kad su posrijedi lijekovi ili igračke. Osim toga, s pomoću sustava licenciranja patenata koji pogoduje uvođenju interneta stvari (od pametnih telefona do umreženih automobila) učvršćujemo položaj Europe kao globalnog predvodnika.

Danas donesene mjere obuhvaćaju:

Snažniju borbu protiv krivotvorenja i piratstva: Komisija počinitelje povreda prava intelektualnog vlasništva nastoji lišiti izvora prihoda zbog kojih su njihove kriminalne aktivnosti profitabilne: to je takozvani pristup „slijedi novac” kojim se prvenstveno prate „velike ribe”, a ne pojedinačne osobe. Nadalje, želi se osigurati da su mjere provedbe prilagođene zahtjevima današnjega digitalnog doba. Današnjim inicijativama Komisija želi:

  • Osigurati jednako visoku razinu zaštite i predvidiv pravni okvir diljem EU-a. U novim smjernicama objašnjeno je kako primjenjivati Direktivu o provedbi prava intelektualnog vlasništva (DPPIV) iz 2004. Direktiva se pokazala važnim instrumentom u borbi protiv zlouporabe prava intelektualnog vlasništva, ali su tijekom godina države članice različito tumačile neke njezine odredbe. U smjernicama su razjašnjeni problemi s tumačenjem, što će ubuduće povećati pravnu sigurnost za sve dionike i olakšati građanskopravnu provedbu u EU-a bez donošenja novog zakonodavstva. Osim toga, Komisija poziva države članice da još predanije rade na pravosudnoj izobrazbi, sustavno objavljuju presude u predmetima koji se odnose na intelektualno vlasništvo i potiču instrumente za alternativno rješavanje sporova.
  • Potaknuti industriju na borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva. S obzirom na pozitivna iskustva iz Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu Komisija nastavlja podupirati inicijative pod okriljem industrije za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva, uključujući dobrovoljne sporazume o oglašavanju na internetskim stranicama, platnim uslugama te prijevozu i špediciji. Mjere protiv krivotvorenja i piratstva koje se mogu poduzeti na temelju tih sporazuma brže su od sudskih postupaka. Njima se dopunjuju nedavne smjernice Komisije za internetske platforme za borbu protiv nezakonitog sadržaja.
  • Smanjiti količinu krivotvorenih proizvoda koji stižu na tržište EU-a. Komisija predlaže jačanje programa suradnje s trećim zemljama (Kina, jugoistočna Azija, Latinska Amerika) i sastavljanje popisa za praćenje tržišta za koja se smatra da su uključena u ili olakšavaju znatne povrede prava intelektualnog vlasništva. Komisija će objaviti ažurirano izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama. Osim toga, ojačat će suradnju među carinskim tijelima EU-a, posebice tako što će ubrzati provedbu Carinskog akcijskog plana za borbu protiv povrede prava intelektualnog vlasništva od 2013. do 2017. te predložiti usmjereniju pomoć nacionalnim carinskim tijelima.

Stvaranje pravednijeg i uravnoteženijeg sustava za patente bitne za normu: Mnoge važne tehnologije koje su dio globalnih industrijskih standarda (primjerice WiFi ili 4G) zaštićene su patentima bitnima za normu. Danas Komisija upućuje smjernice i preporuke za uravnotežen i učinkovit sustav patenata bitnih za normu u kojem su objedinjena dva cilja: proizvođači mogu pristupiti tehnologijama na temelju transparentnih i predvidivih pravila licenciranja, a nositelje patenata istodobno se nagrađuje za ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja te normizacije pa tako i potiče da ponude svoje najbolje tehnologije radi uključivanja u norme. Zahvaljujući većoj transparentnosti i predvidivosti EU bi, uključujući njegova mnoga novoosnovana poduzeća, trebao steći početnu prednost u globalnoj tehnološko-inovacijskoj utrci te potpuno iskoristiti potencijal mreže 5G i interneta stvari.

Komisija će pozorno pratiti napredak predloženih mjera i procijeniti potrebu za daljnjim mjerama.

Pojedinosti

Datum objave
29. studenoga 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj