Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak22. veljače 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Industrija EU-a: Komisija povezuje civilnu, obrambenu i svemirsku industriju

Komisija danas predstavlja Akcijski plan za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije kako bi dodatno povećala tehnološke prednosti Europe i poduprla njezinu industrijsku bazu. Akcijski plan osmišljen je u kontekstu...

Industrija EU-a: Komisija povezuje civilnu, obrambenu i svemirsku industriju

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: U okviru Europskog fonda za obranu postoji velik potencijal za ostvarivanje sinergije između inovacija u području svemira i obrane te civilnog istraživanja. To nam je potrebno za mnoge ključne tehnologije. S pomoću ovog Akcijskog plana sustavno i metodološki pristupamo sinergijama između ključnih tehnologija u sva tri područja. Njegova je svrha da se inovacije sustavno koncipiraju za različite upotrebe i da se omogući iskorištavanje golemoga inovacijskog potencijala istraživača i novoosnovanih poduzeća.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, rekao je: Zahvaljujući iskorištavanju mogućnosti Europskog fonda za obranu i sinergiji između obrambene, svemirske i civilne tehnologije potaknut će se revolucionarne inovacije, a Europa će i dalje postavljati globalne standarde. Smanjit će se i naša ovisnost u području ključnih tehnologija te ojačati vodeći industrijski položaj koji nam je potreban za oporavak od krize.

Glavni ciljevi Akcijskog plana su:

  • produbljivanje komplementarnosti programa i instrumenata EU-a koji obuhvaćaju istraživanje, razvoj i primjenu kako bi ulaganja bila učinkovitija, a rezultati djelotvorniji (sinergije)
  • senzibilizacija europskih građana za gospodarske i tehnološke koristi koje donosi financiranje EU-a za istraživanje i razvoj, među ostalim u području obrane i svemira (spin-offs) i
  • olakšavanje primjene rezultata istraživanja iz civilne industrije i inovacija koje dolaze iz civilnog sektora u europskim projektima obrambene suradnje (spin-ins).

Uzimajući u obzir te ciljeve, Komisija najavljuje jedanaest mjera koje su usmjerene na međusobnu povezanost civilne, obrambene i svemirske industrije. One konkretno:

  • stvaraju okvir kojim se jačaju sinergije i komplementarnost među svim relevantnim programima i instrumentima EU-a, primjerice u području digitalnih tehnologija, oblaka i procesora
  • stvaraju sustavan i dosljedan okvir za razvoj ključnih tehnologija u sklopu kojeg se prvo identificiraju ključne tehnologije i budući zahtjevi u pogledu kapaciteta, a zatim pripremaju tehnološki planovi. Naposljetku se pokreću veliki projekti čiji je cilj smanjenje ovisnosti, intenziviranje standardizacije i interoperabilnosti, poticanje prekogranične suradnje, stvaranje novih vrijednosnih lanaca i reagiranje na društvene i strateške potrebe EU-a
  • u cijeloj Uniji podupiru inovacije, bilo da je riječ o inovacijama koje dolaze iz novoosnovanih poduzeća, malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) ili organizacija za istraživanje i tehnologiju, tako što se olakšava njihov pristup novim mogućnostima, uključujući uspostavom mreže „inkubatora za inovacije”
  • pripremaju teren za pokretanje triju velikih projekata koji imaju potencijal da pokrenu korjenite promjene: tehnologije bespilotnih letjelica, koje povećavaju konkurentnost industrije EU-a u tom području ključne tehnologije s izraženom obrambenom dimenzijom, sigurne povezivosti s pomoću satelitske komunikacijske mreže, koja bi trebala omogućiti otporan sustav povezivosti i veze visoke brzine za sve u Europi na temelju kvantne enkripcije i upravljanja svemirskim prometom, koje je potrebno da se izbjegnu sudari do kojih bi moglo doći zbog sve veće prisutnosti satelita i svemirskog otpada, uz istodobno osiguravanje autonomnog pristupa svemiru.

Iako je područje primjene Akcijskog plana ograničeno na programe i instrumente EU-a, mogući su slični pozitivni učinci na nacionalnoj razini budu li države članice sufinancirale projekte EU-a. Transatlantsko partnerstvo i suradnja sa zemljama sličnih stavova također mogu pridonijeti radu EU-a u tom području.

Kontekst

Kad je preuzimala dužnost, predsjednica von der Leyen zadužila je Komisiju da „osigura komplementarnost između civilne, obrambene i svemirske industrije” i da se „usredotoči na poboljšanje ključne povezanosti svemira, obrane i industrije”. Zato je u ožujku 2020. u industrijskoj strategiji najavljen „akcijski plan za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije, među ostalim na razini programa, tehnologija, inovacija i novoosnovanih poduzeća”.

Vijeće EU-a u svojim je zaključcima o sigurnosti i obrani od 17. lipnja 2020. pozdravilo „poziv na uspostavu više sinergija između civilne i obrambene industrije, uključujući svemirsku, u programima EU-a, poštujući pritom različite prirode i pravne osnove pojedinačnih programa i inicijativa EU-a, uključujući civilnu prirodu europskih svemirskih programa, u cilju učinkovitijeg iskorištavanja resursa i tehnologija te stvaranja ekonomije razmjera”.

U vrijeme kad se Europa suočava s dosad nezabilježenom konkurencijom u promjenjivom geopolitičkom okružju i kad napredne tehnologije i novi poslovni modeli stvaraju nove prilike, intenzivnija ulaganja u tehnologije s civilnom, obrambenom ili svemirskom primjenom mogu pomoći Europi da zadrži svoju industrijsku bazu, sudjeluje u geopolitičkom natjecanju i ojača svoju tehnološku suverenost.

Više informacija

Akcijski plan za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije

Pitanja i odgovori: Akcijski plan za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije

Industrijska strategija

Internetske stranice DEFIS-a

Pojedinosti

Datum objave
22. veljače 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj