Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak12. prosinca 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Glifosat: Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu i najavljuje više transparentnosti u znanstvenim procjenama

Danas donesenom Komunikacijom Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu „Zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida“ i obvezuje se iznijeti zakonodavni prijedlog u 2018. kako bi još više povećala transparentnost i...

science

Kao odgovor na europsku građansku inicijativu Europska komisija odgovara na zabrinutost građana EU-a i najavljuje mjere kojima je cilj osiguranje veće transparentnosti postupka odobrenja, ograničenja ili zabrane pesticida.

Današnjom komunikacijom precizira se sljedeće:

· kao odgovor na građansku inicijativu, navode se detaljna objašnjenja propisa EU-a o pesticidima;

· najavljuje se zakonodavni prijedlog za proljeće 2018. kojemu je cilj povećanje transparentnosti, kvalitete i neovisnosti znanstvenih procjena tvari, primjerice pristup javnosti neobrađenim podacima te

· se najavljuju buduće izmjene zakonodavstva kako bi se ojačalo upravljanje relevantnim studijama, među ostalim primjerice sudjelovanje javnih tijela u postupku odlučivanja o tome koje se studije trebaju provesti za određeni predmet.

Osim toga, na temelju iscrpne znanstvene procjene svih dostupnih podataka o glifosatu, u kojoj je zaključeno da ne postoji veza između glifosata i raka kod ljudi, te pozitivnog ishoda glasovanja predstavnika država članica 27. studenoga 2017. [1], Komisija je danas donijela odluku o produljenju odobrenja glifosata na razdoblje od 5 godina. Komisija obično predlaže odobrenje na 15 godina ako su ispunjeni svi kriteriji odobrenja, međutim, glifosat nije uobičajen slučaj. Komisija je u više navrata razmatrala to pitanje i posljednjih mjeseci radila na donošenju odluke koja će dobiti najveću moguću potporu država članica te osigurati visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Pri donošenju Komisijina završnog prijedloga za produljenje na 5 godina u obzir su uzete i posljednje neobvezujuće rezolucije koje je donio Europski parlament.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Odlično je da je više od milijun građana EU-a posvetilo svoje vrijeme kako bi se izravno uključilo u rješavanje važnog pitanja. Komisija ih je poslušala i sada će djelovati. Potrebna je veća transparentnost u donošenju odluka u tom području. Na proljeće će Komisija donijeti prijedloge o pitkoj vodi koje smo obećali kao odgovor na uspješnu inicijativu. Da zaključim, snažno podupirem pravo građana da se uključe u rješavanje ovog pitanja i pozivam Parlament i Vijeće da brzo donesu prijedloge kako bi europske građanske inicijative u budućnosti bile uspješnije.“

Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, izjavio je: „Od početka svojeg mandata snažno sam podupirao veću transparentnost u donošenju odluka i u pristupu znanstvenim studijama na kojima se temelji odobrenje aktivnih tvari. Do proljeća 2018. iznijet ću prijedlog za rješavanje tih pitanja. No jednako je važno da države članice preuzmu odgovornost u pogledu odobravanja pesticida na svojim tržištima. Moraju osigurati i da se pesticidi upotrebljavaju održivo i u potpunosti u skladu sa zahtjevima označavanja. Naši su ciljevi transparentnost, neovisnost i održiva uporaba pesticida. Ona bi trebala biti temelj našeg rada i na to ću biti usmjeren.”

Pojedinosti

Datum objave
12. prosinca 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj