Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak18. listopada 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Europsko-američki sustav zaštite privatnosti

Prvo preispitivanje pokazuje da sustav funkcionira, ali provedba se može poboljšati.

Sustav zaštite privatnosti

Europska komisija danas objavljuje prvo godišnje izvješće o funkcioniranju europsko-američkog sustava zaštite privatnosti, kojim se nastoje zaštititi svi osobni podaci iz EU-a koji se u poduzeća iz SAD-a prenose u komercijalne svrhe.

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Komisija odlučno podupire dogovor sa SAD-om o sustavu zaštite privatnosti. Od međunarodnog prijenosa podataka koji je pouzdan, siguran i zaštićen korist imaju certificirana poduzeća te europski potrošači i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća. Prvo godišnje izvješće pokazuje našu predanost da stvorimo solidan sustav certificiranja s dinamičnim nadzorom njegova funkcioniranja.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Transatlantski prijenos podataka od presudne je važnosti za naše gospodarstvo, ali temeljno pravo na zaštitu podataka mora se osigurati i kad osobni podaci napuste EU. Naše prvo preispitivanje pokazuje da sustav zaštite privatnosti dobro funkcionira, ali njegova bi se provedba mogla dodatno poboljšati. Sustav zaštite privatnosti nije mrtvo slovo na papiru, nego „živući” dogovor koji i EU i SAD moraju aktivno nadzirati kako bismo osigurali poštovanje naših strogih standarda zaštite podataka.

Kad je pokrenula sustav zaštite privatnosti u kolovozu 2016., Komisija se obvezala na godišnje preispitivanje sustava zaštite privatnosti kako bi ocijenila osigurava li se sustavom primjerena razina zaštite osobnih podataka. Današnje se izvješće temelji na sastancima svih relevantnih tijela SAD-a, koji su održani u Washingtonu sredinom rujna 2017., te na informacijama raznih dionika (uključujući izvješća poduzeća i nevladinih organizacija). U preispitivanju su sudjelovala i nezavisna tijela za zaštitu podataka iz država članica EU-a.

Izvješće općenito pokazuje da se sustavom zaštite privatnosti i dalje osigurava primjerena razina zaštite osobnih podataka koji se iz EU-a prenose u poduzeća iz SAD-a koja sudjeluju u sustavu. Tijela SAD-a uspostavila su potrebne strukture i postupke kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje sustava zaštite privatnosti, kao što su nove mogućnosti sudske zaštite građana EU-a. Uspostavljeni su postupci rješavanja pritužbi i provedbeni postupci te se ubrzala suradnja s europskim tijelima za zaštitu podataka. Postupak certificiranja dobro funkcionira; Ministarstvo trgovine SAD-a dosad je certificiralo više od 2400 poduzeća. Kad je riječ o osiguravanju pristupa osobnim podacima javnim tijelima SAD-a u svrhu nacionalne sigurnosti, SAD je uspostavio relevantne sigurnosne mjere.

Preporuke za daljnje poboljšanje funkcioniranja sustava zaštite privatnosti

U izvješću se predlaže niz preporuka kako bi se osiguralo daljnje uspješno funkcioniranje sustava zaštite privatnosti. Neke od tih preporuka su:

  • Proaktivnije i redovitije praćenje Ministarstva trgovine SAD-a pridržavaju li se poduzeća obveza u pogledu zaštite privatnosti. Ministarstvo trgovine SAD-a također bi trebalo redovito provjeravati koja poduzeća daju lažne izjave u pogledu svojeg sudjelovanja u sustavu zaštite privatnosti.
  • Bolje informiranje građana EU-a o tome kako mogu ostvariti svoja prava u okviru sustava zaštite privatnosti, prvenstveno o tome kako podnijeti pritužbu.
  • Uža suradnja između tijela za provedbu zaštite privatnosti, odnosno Ministarstva trgovine SAD-a, Savezne komisije SAD-a za trgovinu i tijela EU-a za zaštitu podataka, prvenstveno kako bi izradili smjernice za poduzeća i provedbena tijela.
  • Osiguravanje zaštite osoba koje nisu državljani SAD-a u skladu s Predsjedničkim ukazom br. 28 (PPD-28) u okviru tekuće rasprave u SAD-u o ponovnom odobrenju i izmjenama odjeljka 702. Zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi (FISA).
  • Imenovanje stalnog pravobranitelja sustava zaštite privatnosti u što kraćem roku te popunjavanje slobodnih mjesta u Odboru za nadzor privatnosti i građanskih sloboda (PCLOB).

Sljedeći koraci

Izvješće će se proslijediti Europskom parlamentu, Vijeću, radnoj skupini tijela za zaštitu podataka iz članka 29. te tijelima SAD-a. Komisija će narednih mjeseci surađivati s tijelima SAD-a na pratećim mjerama povezanima s preporukama. Komisija će i dalje budno pratiti funkcioniranje okvira za zaštitu privatnosti te pridržavaju li se tijela SAD-a svojih obveza.

Pozadina

Odluka o europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti donesena je 12. srpnja 2016., a sam sustav počeo je s radom 1. kolovoza 2016. Tim se novim okvirom štite temeljna prava bilo koga u EU-u čiji se osobni podaci prenose u SAD u komercijalne svrhe te se osigurava pravna jasnoća poduzećima koja se u poslovanju oslanjaju na transatlantski prijenos podataka.

Naprimjer, prilikom kupnje na internetu ili korištenja socijalnim medijima u EU-u osobne podatke u EU-u može prikupljati podružnica ili poslovni partner američkog poduzeća i potom ih prebaciti u SAD. Naprimjer, putnička agencija iz EU-a može poslati imena, podatke za kontakt i brojeve kreditnih kartica hotelu u SAD-u koji je registriran u sustavu zaštite privatnosti.

Pojedinosti

Datum objave
18. listopada 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj