Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak28. listopada 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Europski zeleni plan: Komisija donosi nova ograničenja za neke od najštetnijih kemikalija u otpadu

Europska komisija danas je donijela prijedlog za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša od nekih od najštetnijih kemikalija u otpadu – postojanih organskih onečišćujućih tvari. Tim se prijedlogom postrožuju ograničenja za te kemikalije u otpadu, čime se...

Europski zeleni plan: Komisija donosi nova ograničenja za neke od najštetnijih kemikalija u otpadu

ovjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je:

Danas poduzimamo još jedan korak prema ispunjenju obećanja da ćemo iskorijeniti najštetnije onečišćujuće tvari iz svakodnevice. Uklanjanje postojanih kemikalija u otpadu ključno je za zaštitu zdravlja i okoliša. Ambicioznim ograničenjima tih tvari potaknut će se proizvodnja kvalitetnih netoksičnih sekundarnih sirovina koje se mogu sigurno upotrebljavati u sve većem kružnom gospodarstvu.

Postojane organske onečišćujuće tvari kemikalije su s toksičnim svojstvima koje vrlo dugo ostaju u okolišu, akumuliraju se u prehrambenim lancima i mogu naštetiti ljudskom zdravlju i okolišu. Cilj je današnjeg prijedloga potpuno ukloniti ili svesti emisije postojanih organskih onečišćujućih tvari iz otpada na najmanju moguću mjeru. Iako se postojane organske onečišćujuće tvari u pravilu više ne upotrebljavaju u novim proizvodima, i dalje ih se može pronaći u nekim potrošačkim proizvodima kao što su vodootporni tekstilni proizvodi, namještaj, plastika i elektronička oprema nakon što postanu otpad.

Današnjim prijedlogom Komisija predlaže uvođenje strogih graničnih vrijednosti za sljedeće tri tvari ili skupine tvari u otpadu:

  • perfluorooktanska kiselina (PFOA) i njezine soli i srodni spojevi, koji se nalaze u vodootpornim tekstilima i vatrogasnim pjenama
  • dikofol – pesticid koji se prethodno upotrebljavao u poljoprivredi
  • pentaklorofenol, njegove soli i esteri, koji se nalaze u obrađenom drvu i tekstilu.

Osim toga, Komisija predlaže postroživanje najvećih dopuštenih količina u otpadu za dodatnih pet tvari ili skupina tvari koje su već regulirane.

Prijedlog je važan korak u postizanju kružnijeg gospodarstva, kako je najavljeno u akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Pridonosi akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja u okviru europskog zelenog plana i strategiji održivosti u području kemikalija povezanim djelovanjem na perfluoroalkilne i polifluoroalkilne tvari (PFAS), koje se često nazivaju vječnim kemikalijama.

Kontekst

Današnjim se prijedlogom izmjenjuju prilozi Uredbi (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, kojom se provode međunarodne obveze Europske unije u okviru Stockholmske konvencije i Protokola UNECE-a o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

U skladu s Uredbom, otpadom koji sadržava postojane organske onečišćujuće tvari mora se gospodariti na način prihvatljiv za okoliš, uz minimalan učinak na zdravlje ljudi i okoliš. Emisije postojanih organskih onečišćujućih tvari u zrak, vodu i tlo moraju se svesti na najmanju moguću mjeru te bi se s vremenom trebale potpuno ukloniti. Trebalo bi što više smanjiti i mjeru u kojoj se te otrovne tvari ispuštaju u okoliš. Nastale sekundarne sirovine trebale bi uvijek biti sigurne za upotrebu i, koliko je to moguće, bez toksičnih tvari. Pri odlaganju otpada koji sadržava postojane organske onečišćujuće tvari iznad određenih graničnih vrijednosti koncentracije, sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari mora se uništiti ili nepovratno transformirati.

Više informacija

Prijedlog izmjene prilogâ Uredbi o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Pitanja i odgovori o prijedlogu

Internetska stranica o otpadu koji sadržava postojane organske onečišćujuće tvari

Politika EU-a o otpadu

Pojedinosti

Datum objave
28. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj