Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak6. travnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europski zakonik elektroničkih komunikacija: Komisija uputila Sudu Europske unije predmete protiv 10 država članica

Europska komisija danas je Sudu Europske unije uputila predmete protiv Španjolske, Hrvatske, Latvije, Litve, Irske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Švedske.

Europski zakonik elektroničkih komunikacija: Komisija uputila Sudu Europske unije predmete protiv 10 država članica

Europska komisija danas je Sudu Europske unije uputila predmete protiv Španjolske, Hrvatske, Latvije, Litve, Irske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Švedske jer nisu u potpunosti prenijele Europski zakonik elektroničkih komunikacija niti su obavijestile Komisiju o nacionalnim mjerama za njegovo prenošenje.

Europljani očekuju brzu i pouzdanu internetsku vezu bilo da su na poslu, kod kuće ili na putovanju, a tim su zakonikom, koji potiče tržišno natjecanje i ulaganja te jača unutarnje tržište i prava potrošača, telekomunikacijska pravila EU-a modernizirana u korist potrošača i sektora.

Budući da je rok za prenošenje Europskog zakonika elektroničkih komunikacija istekao 21. prosinca 2020., Komisija je 4. veljače 2021. pokrenula 24 postupka zbog povrede prava slanjem službenih opomena, a 23. rujna 2021. u 18 država članica uputila je i obrazložena mišljenja. No kako navedene države članice još nisu ispunile svoje obveze obavješćivanja Komisije o nacionalnim mjerama za prenošenje, koje imaju prema tom zakoniku, Komisija je te predmete uputila Sudu.

Prema članku 260. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), ako država članica ne prenese u propisanom roku direktivu koju su donijeli Europski parlament i Vijeće, Komisija može zatražiti od Suda Europske unije da izrekne financijske sankcije.

Kontekst

Donošenjem Europskog zakonika elektroničkih komunikacija regulatorni okvir koji uređuje europski telekomunikacijski sektor prilagođen je novim okolnostima. Zakonik je stupio na snagu u prosincu 2018., a države članice imale su dvije godine za uvođenje tih pravila. To je najvažniji propis za ostvarenje europskoga gigabitnog društva te za puno sudjelovanje svih građana Unije u digitalnom gospodarstvu i društvu.

Kako bi državama članicama olakšala prenošenje te direktive u nacionalno pravo, Komisija prati postupak prenošenja i daje im detaljne smjernice i pomoć. Usto, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) izradilo je i objavilo smjernice za uspješno uvođenje novih pravila.

Više informacija

Informativni članak o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija

Europski zakonik elektroničkih komunikacija

Povezivost za europsko gigabitno društvo

Nova telekomunikacijska pravila EU-a: najnovije mjere u roku za prenošenje – priopćenje za medije

Baza podataka o povredama

Postupak zbog povrede prava EU-a

Poveznica na obavijest

Pojedinosti

Datum objave
6. travnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj