Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. prosinca 2015.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Europski strukturni i investicijski fondovi za prioritete Komisije

Komisija je danas donijela Komunikaciju o doprinosu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) EU-ovoj strategiji rasta, planu ulaganja i prioritetima Komisije tijekom sljedećeg desetljeća.

shutterstock-91863509_1.jpg

Komisija je danas donijela Komunikaciju o doprinosu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) EU-ovoj strategiji rasta, planu ulaganja i prioritetima Komisije tijekom sljedećeg desetljeća. U izvješću se nalaze i ishodi pregovora sa svim državama članicama o sporazumima o partnerstvu i programima te ključni izazovi povezani s pojedinačnim zemljama.

Kontekst

U razdoblju 2014. – 2020. 454 milijardi EUR iz proračuna EU-a – 637 milijardi EUR kad se uključi nacionalno sufinanciranje – uložit će se u europske gradove i regije u okviru više od 500 programa iz ESI fondova. ESI fondovi važan su dio javnih ulaganja u EU-u: očekuje se da će između 2014. i 2016. oko 14 % ukupnih javnih ulaganja dolaziti iz njih i da će taj postotak dosegnuti 70 % u nekim državama članicama.

Kako je propisano člankom 16. Uredbe o zajedničkim odredbama, u ovoj se Komunikaciji prikazuju glavni ishodi pregovora među državama članicama, njihovim partnerima – što obuhvaća regionalne i lokalne subjekte – i Komisijom u pogledu sporazuma o partnerstvu i programa. U njezinu se Prilogu II. nalazi sažetak ključnih pitanja za svaku pojedinu državu članicu, a u Prilogu I. usredotočuje se na programe međuregionalne suradnje.

Kako bi se javnosti pružila najveća moguća transparentnost, Komisija danas pokreće platformu otvorenih podataka za ESI fondove, namijenjenu za praćenje napredovanja provedbe programa u okviru ESI fondova.

Više: IP-15-6295

Pojedinosti

Datum objave
14. prosinca 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj