Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak18. travnja 2019.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europski parlament podržao ključne mjere za poticanje zapošljavanja i rasta

Projekt unije tržišta kapitala okosnica je Komisijina plana za poticanje rasta u Europi, ulaganje u inovacije i promicanje globalne konkurentnosti Unije. Nakon što je postignut dogovor o 11 od 13 prijedloga, unija tržišta kapitala postat će istinski...

Rast, poslovanje, novac

Unija tržišta kapitala

Komisija pozdravlja ishod konačnog glasovanja u Europskom parlamentu o zakonodavnim prijedlozima kojima su postavljeni temelji unije tržišta kapitala.
Usvajanjem znatnog broja prijedloga učinjen je još jedan korak prema dovršetku unije tržišta kapitala, jednom od glavnih političkih prioriteta Junckerove Komisije.

Projekt unije tržišta kapitala okosnica je Komisijina plana za poticanje rasta u Europi, ulaganje u inovacije i promicanje globalne konkurentnosti Unije. Nakon što je postignut dogovor o 11 od 13 prijedloga, unija tržišta kapitala postat će istinski pokretač ulaganja na jedinstvenom tržištu jer će poduzećima u Uniji osigurati dodatne izvore financiranja, a građanima nove mogućnosti štednje za budućnost. Unija tržišta kapitala omogućit će usmjeravanje ulaganja u ekološki prihvatljive projekte i tako pridonijeti programu EU-a za održivo i ugljično neutralno gospodarstvo. Osim toga, snažna unija tržišta kapitala nužna je dopuna bankovnoj uniji koja pridonosi jačanju ekonomske i monetarne unije i međunarodne uloge eura.

Potpredsjednik Europske komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala Valdis Dombrovskis izjavio je: Unija tržišta kapitala omogućit će poduzećima da pronađu dodatne mogućnosti financiranja u vlastitoj zemlji i diljem Unije, a potrošačima će ponuditi veće mogućnosti štednje. Alternativni tržišni izvori financiranja imaju važnu ulogu u financiranju inovacija, poduzetništva i novoosnovanih poduzeća, koji su glavni pokretači zapošljavanja. Od ovog će projekta imati koristi sve države članice, a posebno će pridonijeti jačanju ekonomske i monetarne unije promicanjem podjele rizika s privatnim sektorom.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Komisija se obvezala da će do 2019. postaviti temelje unije tržišta kapitala i to je i učinila. Unija tržišta kapitala izravno je povezana s preuzetom obvezom Junckerove Komisije u pogledu poticanja ulaganja, zapošljavanja i rasta diversifikacijom tržišnih izvora financiranja za europska poduzeća. Sada smo postavili temelje unije tržišta kapitala, ali posao treba nastaviti i u sljedećem mandatu kako bi sva poduzeća, velika i mala, ulagači i štediše i dalje uživali u njezinim prednostima.
Općenito, svi usvojeni prijedlozi pridonijet će jačanju ciljeva unije tržišta kapitala povezanih s inovativnim financiranjem i otvaranjem novih mogućnosti ulaganja, od lokalne do europske razine. Svaki od njih obuhvaća određeno područje djelovanja:

Fondovi za zajednička ulaganja: Prijedlogom se uklanjaju regulatorne prepreke za investicijske fondove i neusklađeni nacionalni propisi. Time se jača tržišno natjecanje i olakšava distribucija investicijskih fondova unutar Unije, a ulagačima nudi veći izbor, bolja vrijednost za uloženi novac i veća zaštita.

Preispitivanje europskih nadzornih tijela: Preispitivanje se provodi u cilju povećanja učinkovitosti i djelotvornosti europskog sustava financijskog nadzora. Reformom će se, među ostalim, zajamčiti proaktivan i brži nadzor rizika pranja novca u financijskom sektoru. Osigurat će se ujednačena provedba pravila u cijeloj Uniji te Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA) dodijeliti uloga koordinatora u sprečavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma.

Preispitivanje investicijskih društava: Revidiranim propisima osigurat će se proporcionalnija pravila i bolji nadzor nad svim investicijskim društvima u vezi s ispunjavanjem zahtjeva likvidnosti i drugih zahtjeva za upravljanje rizicima te osigurati jednaki uvjeti za velike i sistemske financijske institucije. Istodobno će se postrožiti i precizirati pravila o istovrijednosti za pružanje investicijskih usluga društava iz trećih zemalja.

Pokrivene obveznice: Ovim će se propisima, zahvaljujući usklađenom okviru EU-a, u cijeloj Uniji potaknuti razvoj financijskih instrumenata banaka za financiranje gospodarstva.

Rastuća tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi): Doneseni propisi olakšat će pristup MSP-ova javnim tržištima i učiniti ga jeftinijim, među ostalim zahvaljujući novoj kategoriji mjesta trgovanja posebno namijenjenih malim izdavateljima.

Zahtjevi objavljivanja o održivim ulaganjima: Kao dio Akcijskog plana za održivo financiranje, tim će se propisima postrožiti i poboljšati objavljivanje „zelenih” informacija koje su izdavatelji financijskih proizvoda i financijski savjetnici obvezni dostavljati krajnjim ulagačima.
Uredba o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR) 2.2: Propisima će se osigurati snažniji i učinkovitiji nadzor središnjih drugih ugovornih strana koje nude usluge u EU-u i u konačnici pridonijeti očuvanju financijske stabilnosti u Uniji.

Program za primjerenost i učinkovitost EMIR-a: Tom će se reformom uvesti jednostavnija i proporcionalnija pravila za OTC izvedenice te smanjiti troškovi i regulatorno opterećenje za sudionike na tržištu bez ugrožavanja financijske stabilnosti.

Pojedinosti

Datum objave
18. travnja 2019.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj