Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. studenoga 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Europski dan svjesnosti o antibioticima 2017.

Danas deseti put obilježavamo Europski dan svjesnosti o antibioticima te i dalje nastojimo podići svijest o antimikrobnoj rezistenciji (AMR) – jednoj od najvećih prijetnji zdravlju na svjetskoj razini. S obzirom na to da se Europska unija suočava s...

20160209_antibiotics.jpg

Europski dan svjesnosti o antibioticima 2017. – izjava povjerenika za zdravlje i sigurnost hrane Vytenisa Andriukaitisa i povjerenika za istraživanja, znanost i inovacije Carlosa Moedasa

Danas deseti put obilježavamo Europski dan svjesnosti o antibioticima te i dalje nastojimo podići svijest o antimikrobnoj rezistenciji (AMR) – jednoj od najvećih prijetnji zdravlju na svjetskoj razini. S obzirom na to da se Europska unija suočava s 25 000 smrtnih slučajeva godišnje i 1,5 milijardi EUR troškova zdravstvene skrbi i troškova nastalih zbog smanjene produktivnosti, više nego ikada potrebna nam je čvrsta komunikacijska strategija. No nije dovoljno raditi samo na podizanju svijesti. Potrebno je poduzeti mjere kojima će se premostiti razlike i omogućiti da sve države članice dosegnu razinu na kojoj su sada najnaprednije među njima.

S obzirom na sve veću rezistenciju čak i na antibiotike koji se koriste kao posljednja opcija, kao što je kolistin, prijeti nam zastrašujuća „postantibiotska” budućnost u kojoj veće operacije, presađivanje organa ili uspješna ugradnja medicinskih implantata, primjerice kuka ili srčanog zaliska, više neće biti mogući. Od AMR-a bi do 2050. moglo umirati više ljudi nego od raka: jedna osoba svake tri sekunde.

Upravo da izbjegnemo tu nezamislivu budućnost, 29. lipnja predstavili smo „Jedno zdravlje”, novi akcijski plan za borbu protiv AMR-a. Plan se temelji na gotovo dva desetljeća djelovanja EU-a u sektoru humane i veterinarske medicine te sadržava iskustva stečena u okviru prethodnih mjera EU-a. U njemu je naglašeno da je potrebno istovremeno rješavati probleme povezane s primjenom antimikrobnih sredstava kod ljudi i životinja te bolje ispitati utjecaj AMR-a na okoliš. Istaknuto je i da bi Europska unija trebala preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv AMR-a i pružiti dodatnu vrijednost mjerama država članica.

Svrha je akcijskog plana očuvati mogućnost učinkovitog liječenja zaraza ljudi i životinja. Glavni su ciljevi sljedeći: „učiniti EU regijom najbolje prakse”, „poticati istraživanja i inovacije”i „oblikovati globalni program”.

Ključni ciljevi novog akcijskog plana za borbu protiv AMR-a

Za neke je mjere već zabilježen napredak. Primjerice, Komisija je u lipnju donijela smjernice EU-a o razboritoj uporabi antimikrobnih sredstava u području ljudskog zdravlja, u rujnu je pokrenuta zajednička europska akcija za borbu protiv antimikrobne rezistencije i bolničkih infekcija (EUJAMRAI), u koju je uključeno 28 zemalja, a prošli tjedan su ECDC, EFSA i EMA donijeli znanstveno mišljenje o utvrđivanju pokazatelja za sektor humane i za sektor veterinarske medicine kako bi Europska unija i države članice mogle mjeriti napredak.

Ulaganja u području istraživanja nastavit će se u okviru programa Obzor 2020., kojim su se dosad financirali projekti s kumulativnim proračunom od 350 milijuna EUR. Za iduće 3 godine za AMR odobren je dodatni iznos od 200 milijuna EUR. Nadalje, za jačanje i povezivanje globalnih istraživanja u području AMR-a EU će se osloniti na svoje uspješne velike međunarodne inicijative kao što su Partnerstvo europskih zemalja i zemalja u razvoju u kliničkim ispitivanjima i Inicijativa o zajedničkom planiranju u području AMR-a.

U okviru inicijative za inovativne lijekove (IMI) krajem godine planiramo objaviti poziv na podnošenje prijedloga za istraživanja koja bi nam pomogla razumjeti vrijednost dijagnostike i prepreke u primjeni. Time će se objediniti stručno znanje znanstvenika, MSP-ova i farmaceutske industrije. Proširit će se i IMI-jev program „New drugs for bad bugs”, kojim se već intenzivno ulaže u područje AMR-a.

Europski MSP-ovi pokretači su inovacija u području AMR-a. U okviru novog instrumenta financiranja „InnovFin – zarazne bolesti” (InnovFin ID) dva MSP-a dobit će financijska sredstva za razvoj novih antimikrobnih sredstava i njihovih alternativa.

Nadalje, uspostavili smo mrežu „Jedno zdravlje”, forum za razmjenu dobre prakse stručnjaka iz sektora humane i veterinarske medicine iz država članica.

Ambiciozni akcijski plan EU-a već se provodi, ali predstoji nam još puno posla za dostizanje cilja jednakog visokog standarda u svim državama članicama EU-a i prihvaćanje tog standarda na međunarodnoj razini. Situacija je kritična jer crne prognoze do 2050. predviđaju 390 000 smrtnih slučajeva godišnje u Europi poveća li se trenutačna stopa rezistencije za 40 %. Kontrolu razvoja antimikrobne otpornosti i njegov preokret možemo ostvariti samo suradnjom na europskoj i međunarodnoj razini. Danas na dan svjesnosti o antibioticima još jednom potvrđujemo svoju odlučnost da u tome uspijemo.

Pojedinosti

Datum objave
15. studenoga 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj