Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak8. veljače 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Europska komisija uvodi nov i inovativan način financiranja projekata u području prometne infrastrukture u Europi

Europska komisija uvodi nov i inovativan način financiranja projekata u području prometne infrastrukture u Europi. U okviru poziva za podnošenje prijedloga nastojat će se kombinirati milijarda eura bespovratnih sredstava (Instrument za povezivanje...

Pregled stanja u prometu u EU-u 2016.

Milijarda eura za povećanje privatnih ulaganja u europsku prometnu infrastrukturu

Novi poziv za podnošenje prijedloga za kombiniranje Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) s drugim izvorima financiranja, uključujući Europski fond za strateška ulaganja (EFSU).

Prvim pokušajem takvoga kombiniranja sredstava pomoći će se ostvariti dvostruki cilj povećanja ulaganja za financiranje inovativne i održive modernizacije prometne infrastrukture te otvaranja radnih mjesta potrebnih za njezinu izgradnju. Taj poziv pridonosi provedbi Komisijine strategije za mobilnost s niskim razinama emisija (EN) u okviru energetske unije te se podupiru ulaganja u „održivi promet” s obzirom na inicijative za cestovnu mobilnost koje će se pokrenuti tijekom ove godine.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Komisije zadužen za energetsku uniju, izjavio je: Za mobilnost budućnosti, koja mora biti čista, povezana i konkurentna, bit će potrebne nove mogućnosti financiranja. Današnji je poziv za podnošenje prijedloga važan prvi korak u tom smjeru. Na njemu će se temeljiti naši napori koje ćemo ove godine uložiti u provedbu strategije za mobilnost s niskim razinama emisija za Europu.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: Europski fond za strateška ulaganja osmišljen je kao fleksibilan instrument za upotrebu u kombinaciji s drugim izvorima financiranja EU-a kako bi se povećao njihov učinak i pomogli ostvariti širi politički ciljevi Europe. Izuzetno mi je drago što će današnjom inicijativom EFSU upotpuniti Instrument za povezivanje Europe kako bi se podržali ulaganja i otvaranje radnih mjesta koji su potrebni za izgradnju pametnih i održivih prometnih mreža.

Violeta Bulc, povjerenica EU-a za promet, dodala je: Za ostvarenje naše vizije nesmetane, inteligentne i održive mobilnosti u Europi potrebna su ulaganja za koja nisu dovoljna samo javna sredstva. Zbog toga uvodimo ovo inovativno rješenje kako bismo na najbolji mogući način iskoristili svoje resurse i potaknuli neiskorištena privatna ulaganja, uz posebnu usmjerenost na kohezijske zemlje. Današnja mjera znak je solidarnosti u pokretu.

Za ovaj će poziv na podnošenje prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) po prvi put biti potrebno kombinirati bespovratna sredstva s financiranjem iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Europske investicijske banke, nacionalnih razvojnih banaka ili ulagača iz privatnog sektora. Kako bi podnositelji zahtjeva dobili potporu iz Instrumenta za povezivanje Europe, od njih će se tražiti da dokažu financijsku prihvatljivost projekta za dobivanje dopunskih sredstava od javnih ili privatnih financijskih ustanova.

Odabrani projekti moraju pridonositi održivom i inovativnom prometu duž transeuropske prometne mreže te njegovu nesmetanu odvijanju. Poseban će se naglasak staviti na projekte kojima se uklanjaju zastoji, podupiru prekogranične veze i ubrzava digitalizacija prometa, ponajprije u područjima s većim potencijalom i nedostatkom na tržištu, kao što su kohezijske zemlje, kao i na održive i djelotvorne prometne sustave te na olakšavanje intermodalnosti i interoperabilnosti prometne mreže. To uključuje nove tehnologije i sustave upravljanja prometom, kao što su Europski sustav za upravljanje željezničkim prometom, inteligentni prometni sustavi za ceste ili Istraživački program upravljanja zračnim prometom jedinstvenog europskog neba).

Potpora će se odobravati najboljima nakon temeljitog postupka odabira i ocjenjivanja. U okviru poziva bit će dva roka za podnošenje prijedloga: prvi 14. srpnja 2017., a drugi 30. studenoga 2017.

Kontekst

U okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) iz proračuna EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. dodijelit će se 24,05 milijardi eura za sufinanciranje TEN-T (EN) projekata od zajedničkog interesa u državama članicama EU-a. Dosad je od toga za 19,3 milijarde eura preuzeta zakonska obveza. Informacije o projektima kojima je već dodijeljena potpora EU-a dostupne su putem alata za pregled rezultata EU-a (EN).

Plan ulaganja usmjeren je na povećanje europskih ulaganja radi otvaranja radnih mjesta i rasta, što se provodi pametnijom upotrebom novih i postojećih financijskih sredstava, uklanjanjem prepreka ulaganju, povećanjem prepoznatljivosti investicijskih projekata te pružanjem tehničke pomoći tim projektima. Rezultati Plana ulaganja već su vidljivi. Očekuje se da će se projektima i sporazumima koji su odobreni za financiranje u okviru EFSU-a u 28 država članica mobilizirati ulaganja ukupne vrijednosti veće od 168 milijardi eura te poduprijeti više od 387 000 malih i srednje velikih poduzeća. Europska komisija predložila je 14. rujna 2016. proširenje EFSU-a povećanjem njegove djelotvornosti i trajanja te povećanjem njegovih prednosti. Najnovije brojčane podatke o EFSU-u po sektoru i zemlji možete pronaći ovdje. Dodatne informacije dostupne su u dokumentu s najčešćim pitanjima.

Ključan je dio tog procesa nadopuniti potporu u okviru EFSU-a drugim sredstvima EU-a te pronaći sinergije između njih. Takvim se kombiniranjem mogu potaknuti dodatni investicijski projekti u EU-u, ponajprije u zemljama koje su dosad imale manje koristi od EFSU-a u usporedbi s drugima.

Dodatne informacije: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) organizirat će u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u Bruxellesu (Belgija) informativni dan o mješovitom pozivu u okviru Instrumenta za povezivanje Europe.

Pojedinosti

Datum objave
8. veljače 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj