Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. travnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Europska komisija predlaže novi akt kojim bi se ojačala zaštita zviždača u cijelom EU-u

Današnjim prijedlogom utvrdit će se novi standardi na razini EU-a te će se tako zajamčiti visoka razina zaštite za zviždače koji prijave kršenja prava EU-a. Novim aktom uspostavit će se sigurni kanali za prijavljivanje unutar organizacija te za...

Javno savjetovanje o zaštiti zviždača

Nedavni skandali, kao što su „Dieselgate”, Luxleaks, „panamski dokumenti” ili aktualna otkrića u vezi s društvom Cambridge Analytica, pokazuju da zviždači mogu igrati važnu ulogu u otkrivanju nezakonitih aktivnosti koje ugrožavaju javni interes i dobrobit naših građana i društva.

Današnjim prijedlogom utvrdit će se novi standardi na razini EU-a te će se tako zajamčiti visoka razina zaštite za zviždače koji prijave kršenja prava EU-a. Novim aktom uspostavit će se sigurni kanali za prijavljivanje unutar organizacija te za prijavljivanje javnim tijelima. Ujedno će se zviždači zaštititi od otpuštanja, nazadovanja i drugih oblika odmazde te će se nacionalna tijela obvezati da obavješćuju građane i osiguravaju izobrazbu o postupanju prema zviždačima za javna tijela.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Brojni nedavni skandali možda nikad ne bi izbili da upućene osobe nisu smognule hrabrosti progovoriti. Međutim, te su se osobe izložile velikom riziku. Stoga, ako bolje zaštitimo zviždače, lakše ćemo otkrivati i sprječavati štetu koju javnim interesima nanose prijevare, korupcija, izbjegavanje plaćanja poreza na dobit ili pak štetu za ljudsko zdravlje ili okoliš. Ne bi se smjelo kažnjavati one koji postupaju ispravno. Današnjim se prijedlozima žele zaštititi i osobe koje su izvori informacija za istraživačke novinare, čime će se pridonijeti zaštiti slobode izražavanja i medija u Europi.

Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala je: Nova pravila o zaštiti zviždača bit će prekretnica.U globaliziranom svijetu, u kojem je iskušenje da se u utrci za zaradom krše zakoni ponekad preveliko, moramo podržati one koji se ne boje izložiti riziku kako bi razotkrili ozbiljne povrede prava EU-a. Dugujemo to poštenim ljudima u Europi.

Zviždači mogu pomoći u otkrivanju, istrazi i sankcioniranju zlouporaba prava EU-a. O njihovoj pomoći ovisi i ključna uloga koju novinari i slobodni mediji imaju u našim demokracijama. Zbog toga je nužno osigurati odgovarajuću zaštitu zviždača od zastrašivanja i/ili odmazde. Građani koji prijave nezakonito postupanje ne bi smjeli zbog toga biti kažnjeni. No u stvarnosti mnogi od njih to će platiti gubitkom posla, ugleda, a neki i gubitkom zdravlja: 36 % zaposlenika koji su prijavili nepravilno postupanje bili su izloženi odmazdi (istraživanje o poslovnoj etici u svijetu iz 2016.). Zaštita zviždača pridonijet će i očuvanju slobode izražavanja i medija te je ključna za zaštitu vladavine prava i demokracije u Europi.

Zaštita za brojne vrste kršenja prava EU-a

Današnjim se prijedlogom osigurava zaštita na razini EU-a za otkrivanje povreda zakonodavstva EU-a u područjima javne nabave; financijskih usluga, pranja novca i financiranja terorizma; sigurnosti proizvoda; sigurnosti prijevoza; zaštite okoliša; nuklearne sigurnosti; sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja; javnog zdravlja; zaštite potrošača; privatnosti, zaštite podataka te sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava. Primjenjuje se i na povrede pravila EU-a o tržišnom natjecanju, povrede i zlouporabe pravila o porezu na dobit te nanošenje štete financijskim interesima EU-a. Komisija potiče države članice da uz te minimalne standarde na temelju istih načela uspostave i sveobuhvatne okvire za zaštitu zviždača.

Jasni mehanizmi i obveze za poslodavce

Sva poduzeća s više od 50 zaposlenika ili s godišnjim prometom koji premašuje 10 milijuna EUR morat će uspostaviti interni postupak za obradu prijava zviždača. Novim će aktom biti obuhvaćena i sva državna i regionalna tijela vlasti te općine s više od 10 000 stanovnika.

Među novim mehanizmima zaštite koji će se uvesti trebaju biti:

  • jasni kanali za prijave, unutar i izvan organizacije, koji osiguravaju povjerljivost,
  • sustav prijavljivanja koji se sastoji od tri razine:
  • internih kanala za prijavljivanje,
  • prijavljivanja nadležnim tijelima – ako interni kanali ne funkcioniraju ili se to ne može opravdano očekivati (npr. ako bi upotreba internih kanala mogla ugroziti učinkovitost istražnih radnji nadležnih tijela),
  • javnog/medijskog izvješćivanja – ako se nakon prijave putem drugih kanala ne poduzme odgovarajuća mjera ili u slučaju neposredne ili očite ugroženosti javnog interesa ili nenadoknadive štete,
  • obveze pružanja povratnih informacija za nadležna tijela i trgovačka društva, koji će morati reagirati na prijave zviždača i u vezi s njima poduzeti daljnje korake u roku od tri mjeseca za interne kanale za prijavljivanje,
  • sprječavanje odmazde i učinkovita zaštita: zabranjuju se svi oblici odmazde i potrebno ih je sankcionirati. Ako je zviždač izložen odmazdi, trebao bi imati pristup besplatnim savjetima i odgovarajućim pravnim sredstvima (npr. mjerama za zaustavljanje uznemiravanja na radnom mjestu ili sprječavanje otpuštanja). Teret dokazivanja u takvim će slučajevima biti na osobama ili organizacijama koje će morati dokazati da njihov postupak nije odmazda protiv zviždača. Zviždači će uživati zaštitu i u sudskim postupcima, osobito njihovim izuzećem od odgovornosti za otkrivanje informacija.

Učinkovite zaštitne mjere

Prijedlogom se štite odgovorni postupci zviždača u stvarnom cilju zaštite javnog interesa. U skladu s tim on sadržava zaštitne mjere za odvraćanje od zlonamjernog prijavljivanja te prijavljivanja radi zlouporabe te za sprječavanje neopravdanog nanošenja štete ugledu. Osobe na koje se odnosi prijava zviždača uživat će punu pretpostavku nedužnosti, pravo na učinkovit pravni lijek, pošteno suđenje i pravo na obranu.

Kontekst

Zaštita zviždača u EU-u trenutačno je fragmentirana i neujednačena. Trenutačno samo 10 država članica osigurava punu zaštitu zviždača. U ostalim zemljama osigurana je tek djelomična zaštita, koja se primjenjuje samo na određene sektore ili kategorije zaposlenika.

Prijedlog Komisije temelji se na Preporuci Vijeća Europe iz 2014. o zaštiti zviždača, u kojoj se preporučuje da „države članice imaju normativan, institucijski i pravosudni okvir za zaštitu pojedinaca koji, u kontekstu svojeg radnog odnosa, prijave ili otkriju informacije o prijetnjama ili šteti za javni interes” te se utvrđuju načela kojima se države trebaju voditi pri uvođenju ili preispitivanju takvih okvira.

Vijeće je potaknulo Komisiju da istraži mogućnost budućeg djelovanja EU-a u svojim Zaključcima o poreznoj transparentnosti od 11. listopada 2016. Organizacije civilnog društva i sindikati redovito su pozivali da se zakonodavstvom na razini EU-a zaštite zviždači koji djeluju u interesu javnosti.

Komisija se obvezala da će poduzeti mjere za zaštitu zviždača, kao novinarskih izvora, na drugom Godišnjem kolokviju o temeljnim pravima, koji je održan u studenomu 2016. na temu „Medijski pluralizam i demokracija”.

Jačanje zaštite zviždača izraz je odlučnosti Komisije da stavi veći naglasak na izvršavanje zakonodavstva EU-a, kako je navedeno u njezinoj Komunikaciji iz 2016. Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata

Pojedinosti

Datum objave
23. travnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj