Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak25. siječnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Europska komisija pokreće inicijativu za obvezivanje na zelenu potrošnju

Europska komisija pokreće inicijativu za obvezivanje na zelenu potrošnju; prva poduzeća već su se obvezala poduzeti konkretne mjere za veću održivost. Obvezivanje na zelenu potrošnju dio je europskog klimatskog pakta, inicijative na razini EU-a...

Inicijativa za obvezivanje na zelenu potrošnju

Europska komisija danas pokreće novu inicijativu za obvezivanje na zelenu potrošnju – prvu inicijativu koja se provodi u okviru nove strategije za potrošače. Obvezivanje na zelenu potrošnju dio je europskog klimatskog pakta, inicijative na razini EU-a kojom se građane, zajednice i organizacije poziva da se angažiraju u borbi protiv klimatskih promjena i izgradnji zelenije Europe. Svojim pridruživanjem inicijativi poduzeća obećaju da će što prije početi doprinositi zelenoj tranziciji. Komisija i poduzeća zajednički su formulirali preuzete obveze. Cilj je da poduzeća što prije počnu doprinositi održivom gospodarskom oporavku i da se izgradi povjerenje potrošača u okolišnu učinkovitost poduzeća i proizvoda. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal i Renewd prva su poduzeća sudionici ovog pilot-projekta. Ispunjavanje preuzetih obveza zelene potrošnje ocijenit će se za godinu dana, nakon čega će se poduzeti daljnji koraci.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders izjavio je: Kad smo prošle jeseni objavili novu strategiju za potrošače, cilj nam je bio pomoći im da donose odluke koje su povoljne za okoliš. Da bi to mogli činiti, potrošači moraju raspolagati transparentnijim podacima o ugljičnom otisku i održivosti proizvoda. O tome se radi u inicijativi koju danas predstavljamo. Stoga srdačno pozdravljam prvih pet poduzeća koja su se uključila u inicijativu i čestitam im na odlučnosti da učine i više od onoga što im se zakonski nalaže. Radujem se suradnji s još mnogo poduzeća kako bismo potaknuli što veću održivu potrošnju u EU-u.

Obvezivanje na zelenu potrošnju temelji se na pet temeljnih obveza. Poduzeća koja se žele uključiti obvezuju se na poduzimanje ambicioznih radnji za poboljšanje svojeg utjecaja na okoliš i za poticanje potrošača na održiviju kupovinu. Moraju poduzimati konkretne mjere u barem tri od pet područja obvezivanja i na temelju javno dostupnih podataka prikazati postignuti napredak. Svako poduzeće koje preuzme te obveze potpuno će transparentno surađivati s Komisijom kako bi se osigurao pouzdan i provjerljiv napredak. Pet je glavnih područja obvezivanja:

  • izračunavati ugljični otisak poduzeća, uključujući lanac opskrbe, primjenom Komisijine metodologije izračuna ili sustava upravljanja okolišem te uspostaviti odgovarajuće postupke dužne pažnje radi smanjenja otiska u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma;
  • izračunavati ugljični otisak odabranih glavnih proizvoda poduzeća primjenom Komisijine metodologije, postići određeno smanjenje otiska odabranih proizvoda te podatke o napretku staviti na raspolaganje javnosti;
  • povećati udio prodaje održivih proizvoda ili usluga u ukupnoj prodaji poduzeća ili njegova odabranog dijela;
  • dio iznosa koji poduzeće troši na odnose s javnošću dodijeliti za promicanje održivih praksi u skladu s Komisijinom provedbom politika i mjera u okviru europskog zelenog plana;
  • osigurati da informacije koje se pružaju potrošačima u vezi s poduzećem i ugljičnim otiskom proizvoda budu lako dostupne, točne i jasne te da se te informacije ažuriraju nakon svakog smanjenja ili povećanja otiska.

Inicijativa za obvezivanje na zelenu potrošnju usmjerena je na neprehrambene proizvode te se njome dopunjuje Kodeks ponašanja koji stupa na snagu sutra, 26. siječnja, kao dio strategije „od polja do stola”. Prihvaćanjem kodeksa ponašanja dionici iz prehrambenog sustava preuzimat će obveze u pogledu odgovornih poslovnih i marketinških praksi.

Sljedeći koraci

Sva poduzeća iz neprehrambenih sektora i poduzeća u maloprodajnom sektoru koja prodaju i prehrambene i neprehrambene proizvode zainteresirana za pristupanje ovoj inicijativi mogu se obratiti Europskoj komisiji do kraja ožujka 2021.

Ova početna, pilot-faza obvezivanja na zelenu potrošnju završit će do siječnja 2022. Prije nego se poduzmu daljnji koraci, ocijenit će se ispunjenje obveza uz savjetovanje s poduzećima sudionicima, relevantnim organizacijama potrošača i drugim dionicima.

Kontekst

Zelena tranzicija jedan je od glavnih prioriteta nove strategije za potrošače; njome se nastoji osigurati dostupnost održivih proizvoda na tržištu EU-a te bolja informiranost potrošača kako bi mogli donositi utemeljene odluke. S obzirom na važnu ulogu trgovinskih subjekata i industrije na početku proizvodnog lanca, neophodno je dopuniti zakonodavne prijedloge dobrovoljnim, neregulatornim inicijativama usmjerenima na predvodnike u industriji koji žele podržati zelenu tranziciju. Obvezivanje na zelenu potrošnju jedna je od neregulatornih inicijativa u okviru nove strategije za potrošače.

Inicijativa za obvezivanje na zelenu potrošnju jedna je od nekoliko Komisijinih inicijativa za pomoć potrošačima da donose održivije odluke. Još je jedna takva inicijativa Zakonodavni prijedlog o potkrepljivanju tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš, koji će Komisija donijeti tijekom 2021. Tom će se inicijativom od poduzeća zahtijevati da potkrijepe tvrdnje o ekološkom otisku svojih proizvoda i usluga primjenom standardnih metoda kvantifikacije. Cilj je da takve tvrdnje u cijelom EU-u budu pouzdane, usporedive i provjerljive te da se izbjegne „zeleni marketing” (slučajevi kad poduzeća navode na pogrešan dojam o svojem utjecaju na okoliš). Tako bi se trebalo povećati povjerenje potrošača u zelene oznake i informacije te komercijalnim kupcima i ulagačima pomoći u donošenju održivijih odluka.

Cilj je europskog klimatskog pakta, donesenog 9. prosinca 2020., pomoći u širenju znanstveno utemeljenih informacija o klimatskim promjenama te građanima pružiti praktične savjete za donošenje odluka u svakodnevnom životu. Podupirat će se lokalne inicijative, a pojedince i kolektive poticati na preuzimanje konkretnih obveza zaštite klime kako bi se lakše došlo do potpore i osiguralo sudjelovanje.

Pojedinosti

Datum objave
25. siječnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj