Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 8 min

Europa spremna za digitalno doba: Komisija predložila nova pravila za digitalne platforme

Komisija je danas predložila ambicioznu reformu digitalnog prostora – sveobuhvatan skup novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene medije, internetske stranice za kupoprodaju i druge internetske platforme koje posluju u Europskoj...

Europa spremna za digitalno doba: Komisija predložila nova pravila za digitalne platforme

Oba prijedloga temelje se na europskim vrijednostima. Novim pravilima bolje će se zaštititi potrošači i njihova temeljna prava na internetu te će se stvoriti pravednija i otvorenija digitalna tržišta za sve dionike. Suvremenim pravilima koja će biti ujednačena na cijelom jedinstvenom tržištu potaknut će se inovacije, rast i konkurentnost, a korisnicima ponuditi nove, bolje i pouzdane internetske usluge. Podržat će se i rast manjih platformi, malih i srednje velikih te novoosnovanih poduzeća koja će imati jednostavan pristup kupcima na cijelom jedinstvenom tržištu uz istodobno smanjenje troškova usklađivanja sa zakonodavstvom. Nadalje, novim pravilima zabranit će se nepošteni uvjeti koje nameću platforme koje su postale ili za koje se očekuje da će postati nadzornici pristupa jedinstvenom tržištu. Ta dva nova prijedloga temelj su ambicije Europske komisije da ovo postane digitalno desetljeće Europe.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Današnja dva prijedloga imaju jednu svrhu: zajamčiti nama, kao korisnicima, pristup širokoj paleti sigurnih proizvoda i usluga na internetu, a poduzećima koja posluju u Europi omogućiti slobodno i pošteno tržišno natjecanje na internetu baš kao i izvan njega. Sve je to jedan svijet. Moramo imati mogućnost sigurno kupovati i vjerovati vijestima koje čitamo. Ono što je nezakonito u fizičkom svijetu jednako je nezakonito i na internetu.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Mnoge internetske platforme stekle su središnje mjesto u životu naših građana i poduzeća, pa čak i našeg društva i demokracije u cjelini. Današnjim prijedlozima ustrojavamo digitalni prostor za sljedećih nekoliko desetljeća. Usklađenim pravilima, ex ante obvezama, boljim nadzorom, brzom provedbom i odvraćajućim sankcijama svima koji nude i upotrebljavaju digitalne usluge u Europi zajamčit ćemo dostupnost svih prednosti koje donose sigurnost, pouzdanost, inovacije i poslovne prilike.

Akt o digitalnim uslugama

Digitalne usluge i okruženje u kojem se pružaju danas su bitno drukčiji nego prije 20 godina, kada je donesena Direktiva o elektroničkoj trgovini. Internetski posrednici postali su neizostavni akteri u digitalnoj transformaciji. Internetske platforme donijele su brojne koristi potrošačima, pridonijele inovacijama, olakšale prekograničnu trgovinu unutar Unije i izvan nje te stvorile nove prilike za brojna poduzeća i trgovce u Europi. Istodobno se koriste za širenje nezakonitog sadržaja ili za prodaju nezakonite robe ili usluga na internetu. Pojavili su se neki vrlo veliki akteri koji su gotovo postali javni prostori za razmjenu informacija i internetsku trgovinu. Poprimili su sistemsku prirodu, a osobito su opasni za korisnička prava, zaštitu podataka i javno sudjelovanje.

Kada se donese Akt o digitalnim uslugama, obvezujuća pravila na razini EU-a primjenjivat će se na sve pružatelje digitalnih usluga kojima se potrošači povezuju s robom, uslugama ili sadržajem. Pravila će obuhvaćati i nove postupke za brže uklanjanje nezakonitog sadržaja te sveobuhvatnu zaštitu temeljnih prava korisnika na internetu. Novim okvirom uravnotežit će se prava i odgovornosti korisnika, posredničkih platformi i javnih tijela u skladu s europskim vrijednostima, uključujući poštovanje ljudskih prava, slobodu, demokraciju, ravnopravnost i vladavinu prava. Prijedlogom se dopunjuje akcijski plan za europsku demokraciju kojim se želi povećati otpornost demokracija.

Konkretno, Aktom o digitalnim uslugama za pružatelje digitalnih usluga uvest će se niz novih obveza usklađenih na razini EU-a te pažljivo stupnjevanih u skladu s veličinom i dosegom pružatelja usluga. Obveze obuhvaćaju:

 • pravila za uklanjanje nezakonite robe, usluga ili sadržaja na internetu
 • zaštitne mehanizme za korisnike čiji su sadržaj platforme neopravdano izbrisale
 • nove obveze za vrlo velike platforme o poduzimanju mjera utemeljenih na riziku kako bi se spriječila zlouporaba njihovih sustava
 • sveobuhvatne mjere transparentnosti koje obuhvaćaju i oglašavanje na internetu te algoritme koji se koriste za preporučivanje sadržaja korisnicima
 • nove ovlasti za nadzor nad funkcioniranjem platformi, među ostalim lakšim pristupom istraživačâ ključnim podacima o platformama
 • nova pravila o sljedivosti poslovnih korisnika na internetskim stranicama za kupoprodaju kako bi se olakšalo otkrivanje prodavača nezakonite robe
 • inovativni postupak suradnje među javnim tijelima kojim će se zajamčiti učinkovita provedba pravila na cijelom jedinstvenom tržištu.

Platforme koje koristi više od 10 % stanovništva EU-a (45 milijuna korisnika) smatraju se sistemskima pa se na njih primjenjuju posebne obveze o nadzoru nad vlastitim rizicima te nova nadzorna struktura. Taj novi okvir za odgovornost sastojat će se od odbora nacionalnih koordinatora digitalnih usluga, a obuhvaćat će posebne ovlasti za Komisiju kada je riječ o nadzoru nad vrlo velikim platformama, uključujući mogućnost izravnog sankcioniranja takvih platformi.

Akt o digitalnim tržištima

Aktom o digitalnim tržištima rješavaju se negativne posljedice koje proizlaze iz određenog ponašanja platformi koje djeluju kao digitalni „nadzornici pristupa” jedinstvenom tržištu. Riječ je o platformama koje imaju znatan utjecaj na unutarnje tržište, koje poslovnim korisnicima služe kao važna točka pristupa klijentima te koje imaju, ili se može predvidjeti da će imati, čvrst i trajan položaj na tržištu. Takve se platforme zbog svoje tržišne moći mogu naći u poziciji da djeluju kao privatni regulatori te da postanu uska grla između poduzeća i potrošača. Takva poduzeća ponekad imaju kontrolu nad čitavim ekosustavima platformi. Kada nadzornik pristupa provodi nepoštene poslovne postupke, može spriječiti ili usporiti pristup potrošača korisnim i inovativnim uslugama svojih poslovnih korisnika i konkurenata. Primjeri takvih postupaka obuhvaćaju nepoštenu uporabu podataka poduzeća koja posluju na platformama ili situacije u kojima su korisnici vezani za određenu uslugu i imaju ograničene mogućnosti za zamjenu pružatelja usluga.

Akt o digitalnim tržištima temelji se na horizontalnoj Uredbi o odnosima platformi i poduzeća, promatračnici ekonomije internetskih platformi i opsežnom iskustvu Komisije u postupanju s internetskim tržištima u okviru provedbe zakonodavstva o tržišnom natjecanju. Njime se konkretno utvrđuju usklađena pravila u kojima se definiraju i zabranjuju takvi nepošteni postupci nadzornika pristupa te se donosi provedbeni mehanizam utemeljen na istraživanju tržišta. Tim će se mehanizmom ujedno zajamčiti i kontinuirana ažuriranost obveza utvrđenih u uredbi u kontekstu digitalne stvarnosti koja se stalno mijenja.

Konkretno, Akt o digitalnim tržištima:

 • primjenjuje se samo na najveće pružatelje osnovnih platformskih usluga najpodložnijih nepoštenom postupanju, npr. tražilica, društvenih mreža i internetskih posredničkih usluga, koji ispunjavaju objektivne zakonodavne kriterije za status nadzornika pristupa
 • definira kvantitativne pragove kao temelj za utvrđivanje statusa nadzornika pristupa. Komisija će imati i ovlasti proglasiti poduzeća nadzornicima pristupa nakon istraživanja tržišta.
 • zabranjuje niz postupanja koja su očito nepoštena, npr. onemogućivanje korisnicima da deinstaliraju predinstalirani softver ili aplikacije
 • zahtijeva od nadzornikâ pristupa da proaktivno uvedu određene mjere, npr. ciljane mjere kojima se omogućuje ispravno funkcioniranje softvera trećih strana i njegova interakcija s njihovim uslugama
 • uvodi sankcije za neispunjavanje obveza, uključujući mogućnost novčanih kazni u iznosu do 10 % ukupnog prometa nadzornika pristupa na svjetskoj razini, kako bi se zajamčila učinkovitost novih pravila. Za opetovane prekršitelje te sankcije mogu obuhvaćati i obvezu poduzimanja strukturnih mjera, pa čak i moguću prodaju određenih poduzeća, ako se pridržavanje propisa ne može osigurati nijednom drugom jednako učinkovitom alternativnom mjerom.
 • omogućuje Komisiji provedbu ciljanih istraživanja tržišta kako bi se procijenilo treba li u pravila dodati nove postupke i usluge nadzornika pristupa, kako bi nova pravila o nadzornicima uvijek bila u tijeku s brzim promjenama na digitalnim tržištima.

Sljedeći koraci

Europski parlament i države članice raspravljat će o prijedlozima Komisije u redovnom zakonodavnom postupku. Ako se donese, konačni tekst izravno će se primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji.

Kontekst

Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima europski su odgovor na postupak temeljitog promišljanja koji su zadnjih godina provodile Komisija, države članice EU-a i mnoge druge jurisdikcije kako bi bolje razumjele učinke digitalizacije, a posebno internetskih platformi, na temeljna prava, tržišno natjecanje te općenito na naša društva i gospodarstva.

Komisija se u pripremi tog zakonodavnog paketa savjetovala sa širokim rasponom dionika. Tijekom ljeta 2020. Komisija se savjetovala s dionicima kako bi dodatno podržala rad na analizi i prikupljanju dokaza za utvrđivanje opsega konkretnih pitanja za koja bi mogla biti potrebna intervencija na razini EU-a u kontekstu Akta o digitalnim uslugama i novog instrumenta za tržišno natjecanje, koji su poslužili kao temelj za prijedlog Akta o digitalnim tržištima. U okviru otvorenih javnih savjetovanja u kontekstu priprema za danas predstavljeni paket, koja su trajala od lipnja 2020. do rujna 2020., zaprimljeno je više od 3000 odgovora iz čitavog spektra digitalnoga gospodarstva i iz cijelog svijeta.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o Aktu o digitalnim uslugama

Pitanja i odgovori o Aktu o digitalnim tržištima

Informativna stranica: Akt o digitalnim uslugama

Informativna stranica: Akt o digitalnim tržištima

Rezultati javnog savjetovanja o Aktu o digitalnim uslugama

Rezultati javnog savjetovanja o novom instrumentu za tržišno natjecanje

Web-stranice o protumonopolskim postupcima

Akcijski plan za europsku demokraciju

Političke smjernice predsjednice von der Leyen

Brošura: Kako internetske platforme oblikuju naše živote i poduzeća?

Pojedinosti

Datum objave
15. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj