Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Priopćenje za tisak25. listopada 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Europa koja pruža podršku: prema modernoj i učinkovitoj javnoj upravi

Komisija je danas donijela Komunikaciju o jačanju europskog administrativnog prostora (ComPAct), u kojoj se predlažu konkretne mjere kako bi se javnim upravama pomoglo da zadovolje potrebe građana i poduzeća u Europi.

ComPact

ComPAct je prvi sveobuhvatan niz mjera Komisije za potporu modernizaciji nacionalnih uprava i jačanje njihove međudržavne suradnje u cilju suočavanja sa zajedničkim poteškoćama.

Učinkovite nacionalne, regionalne i lokalne javne uprave neophodne su za ostvarivanje prioriteta EU-a i nacionalnih prioriteta na terenu, provedbu politika i reformi u interesu građana i poduzeća te za usmjeravanje strateških ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju. Usto daju važan zamah povećanju konkurentnosti širom EU-a.

Boljom provedbom politika EU-a i nacionalnih politika te učinkovitijim administrativnim postupcima zadovoljit će se očekivanja Europljana u pogledu manje birokracije i veće transparentnosti, pri čemu bi građani i poduzeća u EU-u godišnje mogli uštedjeti milijarde eura.

U današnjoj Komunikaciji prepoznaju se i pritisci na javne uprave uzrokovani vanjskim šokovima, poteškoćama u zapošljavanju i privlačenju talenata te izgradnji stručnog znanja o sve složenijim temama, kao što su zelena i digitalna tranzicija. Provedba tako zahtjevnog programa politike ovisi o otpornosti i prilagodljivosti svih razina javnih uprava država članica.

Više pročitajte u priopćenju za tisak.

Pojedinosti

Datum objave
25. listopada 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj